+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Türklerin İslam Medeniyetine Katkıları Özet Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Türklerin İslam Medeniyetine Katkıları Özet
  Türklerin İslam Medeniyetine Katkıları Özet


  Türklerin İslam Medeniyetine Katkıları


  Türkler, Müslüman olduktan sonra İslam kültürü ve medeniyetine büyük katkılar sunmuşlardır Bilim, sanat, edebiyat, mimari alanlarında Türk zevkine özgü bir çizgi geliştirmiş ve böylece İslam medeniyetini zenginleştirmiştir

  Dil Alanında Yapılan Önemli Çalışmalar:


  Kutadgu Bilig
  Yusuf Has Hacip
  Divanı Lügati’t-Türk
  Kaşgarlı Mahmut
  Muhakemetü’l-Lügateyn
  Ali Şir Nevai
  Atabetü’l-Hakayık
  Edip Ahmet Yükneki

  Türkler 10 yüzyıldan itibaren İslam’a girmeye başladıktan sonra İslam kültür ve medeniyetine büyük katkı sağladılar Türkler tarafından kurulan Karahanlılar, Gazneliler, Tulunoğulları, İhşitoğulları, Selçuklu ve Osmanlılar, hem İslam’ın yayılmasında hem de hem de İslam kültür ve medeniyetinin zenginleşmesinde önemli roller üstlenmiştir

  İslam Medeniyetine büyük katkıda bulunanlardan bazıları şunlardır:

  Edebiyat


  Fuzuli
  Mevlana
  Ahmet Yesevi
  Hacı Bektaş
  Yunus Emre
  Süleyman Çelebi
  Kaygusuz Abdal
  Pir Sultan Abdal

  Müzik

  Dede Efendi
  Itrî
  III Selim
  Hacı Arif Bey

  Hat Sanatı

  Şeyh Hamdullah
  Hafız Osman
  Mustafa Rakım
  İzzet Efendi
  Necmeddin Okyay
  Hamit Aytaç

  Bilim

  Ali Kuşçu
  Biruni
  Farabi

  Biliyor musunuz?


  Mimar Sinan, aralarında Şehzadebaşı, Süleymaniye ve Selimiye olmak üzere toplam 73 cami, 49 mescit, 50 medrese, 7 su kemeri, 7 köprü, 27 saray, 18 kervansaray, 6 gıda deposu, 31 hamam, 18 türbe yaptırmıştır
 2. VUSLAT
  Bayan Üye

  biz türkler olarak islam deyince zaten en iyi temsile sahip olduğumuzu düşünürüz en fazla biz emek vermişiz gibi hissederiz buna sebep osmanlı olabilir bu bilim adamı anlamında fazlasıyla doğrudur
+ Yorum Gönder