+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Demokrasi En Iyi Yönetim Biçimi Midir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Demokrasi En Iyi Yönetim Biçimi Midir
  demokrasi en iyi yönetim biçimi midir 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Demokrasi En Iyi Yönetim Biçimi Midir Kısa Bilgi


  Hak, düzenleyici hukuk kurallarının bireylere tanıdığı bir ayrıcalıktır.Bir şeyi yapmak ya da başkalarından belirli bir biçimde davranmayı ya da bir şeyi yapmayı isteme yetkisidir.

  Temel haklar kamu haklarıdır.

  ? İnsan Hakları

  İnsan hakları, kişinin sırf bir insan olduğu için sahip olduğu haklar anlamına gelmektedir. İnsan hakları dokunulmaz, devredilmez ve vazgeçilmez haklardır.

  İnsan hakları üstün kurallar bütünüdür.

  Yaşama hakkı, güvenlik hakkı, köle olmama veya zorla çalıştırılmama hakkı, işkence edilmeme hakkı başlıca temel haklardır.

  Anayasamızda “insan haysiyetine aykırı ceza ve işlem uygulanamayacağı”, “eziyet işkence ve angaryanın yasak olduğu” sürekli olarak vurgulanmıştır.

  Günümüzde insan hakları kuralları anlaşmalar, anayasalar ve yasalarla hukuk kuralları haline getirilmiştir.

  İnsan hakları, “yeryüzündeki bütün insanların birbirlerine karşı salt insan olmaktan kaynaklanan ödevleridir.”

  İnsan hakları, birey kadar toplumsal yaşam için de önemlidir.

  ? Özgürlük

  Özgürlük, insanın serbestçe düşünme ve davranma durumudur.

  Özgürlük, insanın doğuştan sahip olduğu doğal haklardan biridir.

  Hak, bireyin özgürlükleri kullanabilmesi için yapılan yasal düzenlemedir.

  Temel özgürlükler şunlardır. Düşünce, kanaat ve ifade özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü, basın ve haberleşme özgürlüğü yerleşme ve seyahat özgürlüğü, bilim ve sanat özgürlüğü.

  ? Eğitim

  Eğitim bireylerin gelecekteki yaşamını şekillendirecek davranışları kazandıracak çok yönlü bir etkinliktir.

  İnsan hakları eğitimi, demokrasinin zorunlu koşullarından biridir. Eğitim demokrasinin ön koşuludur.

  kalın sağlıcakla

+ Yorum Gönder