+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Demokrasi Kavramını Ilk Kez Kim Kullanmıştır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Demokrasi Kavramını Ilk Kez Kim Kullanmıştır
  Demokrasi kavramını tarihte ilk kez kim kullanmıştır 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Demokrasi Kavramını Ilk Kez Kim Kullanmıştır Kısa Bilgi

  Çoğunluk, azınlık, fakir veya zengin olsun demokrasilerin ortak yönü halka dayanmasıdır. Günlük hayatta halk, bir ülkede yaşayan tüm insanları kapsadığı düşünülse de pratikte demokrasi, tarihinden beri –sürekli olarak genişletilse de- halka bir sınırlama koymuştur. Örneğin Fransız Devrimi’nden sonra yapılan seçimlerde oy verme hakkı sadece belli miktarda vergi verebilen vatandaşlara tanınıyordu, ABD’de güney eyaletlerdeki siyah ırkın ilk kez oy kullanabildiği tarih 1960'lardır.[7] Kadınlara seçme hakkı ilk kez 1893'de Yeni Zelanda'da verilmiştir. Seçimlere tam katılım hakkı ise 20. yüzyıla kadar hiçbir ülkede verilmemiştir.[8] Bu verilere, halkı oluşturan bireylerin öz-iradelerinden kaynaklanan mutabık olmama durumunu da katarsak; pratikte halk çoğunluk anlamına dönüşür.

  Demokrasiye yapılan atıflarda görüleceği üzere, halkın kendi kendini yönetmesi temel dayanaktır. Bu ise kendileri adına karar alacak kişileri seçmeyi sağlayan oy vermenin yanında referandumlar gibi doğrudan etki yoluyla veya miting, gösteri gibi dolaylı yollarla sağlanır.

+ Yorum Gönder


demokrasi kavramını tarihte ilk kez kim kullanmıştır