+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Tarih Nasıl Bir Bilim Dalıdır Ve Yöntem Olarak Neyi Kullanır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. FERAY
  Devamlı Üye

  Tarih Nasıl Bir Bilim Dalıdır Ve Yöntem Olarak Neyi Kullanır
  Tarih Nasıl Bir Bilim Dalıdır Ve Yöntem Olarak Neyi Kullanır

  Tarih, Geçmişteki insanın yaptıklarını, neden ve sonuç ilişkisi dahilinde, yer ve zaman göstererek, belgeler ışığında objektif olarak incelediği için bir bilimdir.Geçmişten geleceğe bir köprüdür.
  Tarih geçmişteki olaylara ait bilgilerin keşfi, toplanması, bir araya getirilmesi ve sunulması bilimidir. Tarihi bilgi, geçmişteki olaylara ilişkin tüm bilgilerin, olayların vuku bulduğu dönemin şartları göz önüne alınarak, mümkün olduğunca nesnel bir şekilde sunulması ile oluşur.
  Tarihçiler araştırmalarında çok çeşitli kaynaklar kullanırlar. Bu kaynakların önem sırasına göre belirli bir hiyerarşi içinde sınıflanması ve yorumlanması tarihçinin temel çalışma yöntemidir.

  Kaynakların sınıflanması

  Yazılı kaynaklar

  Kalıntılar

  Çizili, Sesli ve Görüntülü Kaynaklar

  Birinci Elden Kaynaklar

  İkinci Elden Kaynaklar

  GEÇMİŞ KAYNAKLAR
 2. VUSLAT
  Bayan Üye

  liselerde yada ilk okullarda tarih tanımlanırken şöyle söylenir sebep ve sonuç ilişkileri bakımından incelenen bilim dalına denilmektedir tarih geçmişten geleceğe uzanan bir yoldur
+ Yorum Gönder