+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Mondros Ateşkes Antlaşmasının Hükümlerine Tepki Göstermesinin Nedenleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. FERAY
  Devamlı Üye

  Mondros Ateşkes Antlaşmasının Hükümlerine Tepki Göstermesinin Nedenleri
  Mondros Ateşkes Antlaşmasının Hükümlerine Tepki Göstermesinin Nedenleri

  Mondros Ateşkes Antlaşması ya da Mondros Mütarekesi, I. Dünya Savaşı sonunda Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında imzalanan ateşkes belgesi. Osmanlı İmparatorluğu adına Bahriye Nazırı Rauf Bey, Limni adasının Mondros Limanı'nda demirli Agamemnon zırhlısında 30 Ekim 1918 akşamı imzalanmıştır.Mondros Ateşkes Anlaşması, Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkımından sonra kurulan Türkiye'nin çerçevesini çizen ilk uluslararası belge olarak önem taşır. Türk Kurtuluş Savaşı'nın siyasi manifestosu olan Misak-ı Milli Beyannamesinin birinci maddesi, "30 Ekim 1918 tarihli anlaşmanın çizdiği hudutlar dahilinde, dinen, ırkan ve emelen müttehit Osmanlı İslam ekseriyetiyle meskûn bulunan aksamın tamamı, fiilen ve hükmen gayrı kabil-i tecezzi bir küldür [bölünmez bir bütündür]." demek suretiyle, Milli Mücadele'nin hedefi olan ulusal varlığı Mondros Ateşkes Anlaşmasına gönderme yaparak tanımlar.
 2. VUSLAT
  Bayan Üye

  türkiye cumhurişyeti aslında birkaç anlaşma ile bu hale geldi şimdi kalksa deseki birileri bu anlaşmalarım tanımıyorum sıkıntı çıkabilir ,Mondros Mütarekesi, I. Dünya Savaşı sonunda Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında imzalanan mütarekeye deniliyor kısaca
+ Yorum Gönder