+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Edebiyatta Doğalcılık Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. FERAY
  Devamlı Üye

  Edebiyatta Doğalcılık Nedir
  Edebiyatta Doğalcılık Nedir

  Edebiyatta Doğalcılık, XIX. yy. sonunda Emile Zola ve çevresindekiler tarafından başlatılan edebiyat akımı. Terim olarak ilk kez Thérèse Raquin adlı romanının ikinci baskısına (1868) yazdığı önsözde Émile Zola tarafından kullanılan doğalcılık (ya da natüralizm), gerçekçilik akımından doğdu. Gerçekçilerin dikkatli gözlem ya da dış gerçekliğin öykünmeci betimlemelerine doğalcılar, belirli bir insani bakış ve farklı bir yazım yöntemi eklediler. Doğal bilimlerden, özellikle dış etmenlerin insanlar üstündeki etkilerini ortaya koyan Dar-win’in evrim kuramından güçlü bir biçimde etkilendiler. Kalıtımı, çevreyi ve yakın koşulların baskısını insan eyleminin temel belirleyicisi sayıp, denetimleri dışındaki güçler tarafından koşullandırılan insanların, özgür iradeden ya da ahlaksal yeğlemeden büyük ölçüde yoksun olduklarını ileri sürdüler. Yöntem olarak, nesnel gözlemlere dayanan bilimsel deneyi taklit edip, Auguste Comte’un olguculuğunun etkisiyle, yaşamın değişmez yasalarını araştırdılar. Sanayi devriminin sonuçlarından, özellikle kentler çevresinde oluşan gecekondularda yaşayan emekçi sınıfların yoksulluğundan da etkilendiler.

  Doğalcılık tiyatroda, romanda ve öyküde hızla yayıldı. Oyunculukta ve sunuşta yeni teknikler bulmak amacıyla "özgür" tiyatrolar kuruldu: Paris’te Théâtre Libre (1887), Berlin’de Freie Bühne (1889), Londra’da İndependent Theatre Club (1891),vb. Henrik İbsen’in Hayalet ( 1881) adlı, "toplum sözleşmesinin ardında yatan yalanları hoşa gitmeyen bir biçimde sergilediği için tartışmalara neden olan oyunu, yalnızca içeriğiyle değil, tiyatroya getirdiği yeni yöntem öyküleriyle de doğalcı tiyatronun niteleyici oyunu oldu. Alkolizm, cinsel ahlâksızlık, cinsel hastalıklar, yoksulluk, ikiyüzlülük, açgözlülük, sahtekârlık gibi çağın kötülüklerine karşı olan doğalcı tiyatro yazarları, dilin ustalıklı kullanımına dayalı oyunlar yerine, çoğunlukla halk dilini ya da şivesini kullanarak, el değmemiş "yaşam dilimini işleyen oyunlar yazmayı yeğlediler. Lev Tolstoy’un Karanlığın Kudreti (1886), August Strindberg’in Baba (1887) ve Matmazel lulie ( 1888), Henry François Becque’in Akbabalar (1882), Gerhart Hauntmann’ın Şafaktan Önce (1889) ve Kunduz Kürk (1892), Hermann Sudermann’ın Namus (1889), Eugène Brieux’nün Frengililer (190 ), Maksim Gorki’nin Ayaktakımı Arasında ( 1898), George Bernard Shaw’un Hoş Olmayan Oyunlar (1898) adlı yapıtları; vb.
 2. VUSLAT
  Bayan Üye

  doğalm demek natural demek kelime anlamı olarak edebiyattada böyle bir akım vardır Natüralizm ya da doğalcılık; felsefe, sanat ve edebiyatta doğal Dünya'yı temel alan çeşitli akımlara verilen addır
+ Yorum Gönder