+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Farabi Türk Bilim İnsanı Hangi Alanlarda Çalışmalar Yapmıştır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. FERAY
  Devamlı Üye

  Farabi Türk Bilim İnsanı Hangi Alanlarda Çalışmalar Yapmıştır
  Farabi Türk Bilim İnsanı Hangi Alanlarda Çalışmalar Yapmıştır

  Farabi, ilimleri sınıflandırdı.
  Ona gelinceye kadar ilimler trivium (üçüzlü) ve quadrivium (dördüzlü) diye iki kısımda toplanıyordu. Nahiv, mantık, beyan üçüzlü ilimlere; matematik, geometri, musiki ve astronomi ise dördüzlü ilimler kısmına dahildi. Farabi ilimleri; fizik, matematik, metafizik ilimler diye üçe ayırdı. Onun bu metodu, Avrupalı bilginler tarafından kabul edildi.
  Hava titreşimlerinden ibaret olan ses olayının ilk mantıklı izahını Farabi yaptı. O, titreşimlerin dalga uzunluğuna göre azalıp çoğaldığını deneyler yaparak tespit etti. Bu keşfiyle musiki aletlerinin yapımında gerekli olan kaideleri buldu. Aynı zamanda tıp alanında çalışmalar yapan Farabi, bu konuda çeşitli ilaçlarla ilgili bir eser yazdı.

  Farabi insanı tanımlarken “alem büyük insandır; insan küçük alemdir.” Diyerek bu iki kavramı birleştirmiştir. İnsan ahlakının temeli, ona göre bilgidir; akıl iyiyi kötüden ancak bilgiyle ayırır. İnsan için en yüksek en yüksek erdem olan bilgi, insan beyninin çalışması sonucu elde edilemez; çünkü tanrısaldır, doğuştandır (Vehbi). Bilimin ise üç kaynağı vardır: Duyu; akıl; nazar. Bilimler ikiye ayrılırlar: Kuramsal (nazari) bilimler; uygulamalı (ameli) bilimler. Ahlak, siyaset, müzik, matematik uygulamalı bilimlere girer. Toplumlarda öz bakımından ikiye ayrılırlar: Erdemli toplumlar ve erdemsiz toplumlar. Bu toplumları yöneltecek en kusursuz devletse, bütün insanlığı kapsayan dünya devletidir.

  Eserleri

  El-Medinetü’l-Fazıla (Fazilet Şehri:Toplumun İlkeleri Üstüne Kitap)
  Es-Siyaset-ül Medeniyye
  Risale fi Ma’anii’l-Akl(Aklın Anlamları)
  İhsa el-Ulû değiştirm musiki el-Kebir(Büyük Müzik (Bilimlerin Sayımı)
 2. VUSLAT
  Bayan Üye

  karadeniz teknik universitesine adını vermiş bir bilim adamı 8. ve 13. yüzyıllar arasındaki İslam'ın Altın Çağı'nda yaşamış ünlü filozof ve bilim adamıdır ilgi alanı matematik geometri ve mantık
+ Yorum Gönder