+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Maliyet Enflasyonu Ve Türkiye’de Maliyet Enflasyonunun Nedenleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. FERAY
  Devamlı Üye

  Maliyet Enflasyonu Ve Türkiye’de Maliyet Enflasyonunun Nedenleri
  Maliyet Enflasyonu Ve Türkiye’de Maliyet Enflasyonunun Nedenleri

  Enflasyonun hesaplanmasında en çok kullanılan üç tür fiyat endeksi vardır :

  a) Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Consumer Price Index) (CPI)
  b) Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE) (Producer Price Index) (PPI)
  c) GSMH Deflatörü (GNP Deflator)

  a) Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) : Dünyada en çok kullanılan fiyat endeksidir Öyle ki Avrupa’da ve ABD’de enflasyon oranı denildiği zaman akla gelen sadece TÜFE’ye göre hesaplanan enflasyon oranıdır TÜFE; yiyecek, giyecek, barınma (kira), yakacak, ulaşım, sağlık giderleri, eğitim masrafları ve günlük yaşamın idamesi için gerekli diğer ürünlerin maliyetlerindeki artış oranlarını ölçer Her devlet hangi ürünlerin TÜFE içinde yer alacağını ve bunların TÜFE içindeki ağırlıklı oranlarını kendisi belirleyebilir Örneğin Türkiye’de, 1994 krizi sonrasında enflasyon hesaplamasında, TÜFE kapsamındaki malların ağırlıklı oranları değiştirilmiştir
  Bir örnekle TÜFE’nin hesaplanmasını açıklayalım:
  Bizim TÜFE’mizde sadece yiyecek, kira ve sağlık harcamalarının bulunduğunu kabul edelim Tüketicilerin bütçelerinin %50’sini gıdaya, %30’unu kiraya ve %20’sini sağlık harcamalarına harcadığını varsayalım 2000 yılında (baz yıl) her bir malın (hizmetin) fiyatını 100 almak koşuluyla:
  TÜFE (2000) = (050×100)+(030×100)+(020×10 0) = 100 olur
  2001 yılında gıda maddelerinin fiyatlarındaki artış %70, kirada %30, sağlık harcamalarında ise %60 olursa, harcama kalemlerindeki ağırlık oranlarının değişmediğini varsayarsak, buna göre:
  TÜFE (2001) = (050×170)+(030×130)+(020×16 0) = 156 olur
  Buradan da 2001 yılı TÜFE enflasyonunu:
  [ (TÜFE (2001) – TÜFE (2000)) / TÜFE (2000) ] x 100 = %56 olarak hesaplarız

  b) Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE) : Gıda, imalat ürünleri ve maden ürünlerinin de dahil olduğu birçok mal ve hizmet kalemleri üzerinden hesaplanır TÜFE’ye göre daha detaylıdır

  c) GSMH Deflatörü : GSMH’yı oluşturan tüketim, yatırım, devlet harcamaları, net ihracat gibi bütün elemanları içerir Nominal GSMH’nın Reel GSMH’ya bölünmesiyle elde edilir TÜFE ve TEFE’den en önemli farkı, değişken-ağırlıklı (variable-weight) endeks olması ve ağırlıklı fiyatların güncel-dönem miktarlarına göre hesaplanmasıdır Türkiye’de GSMH deflatörü enflasyon hesaplanmasında çoğu kez dikkate alınmamaktadır.
 2. VUSLAT
  Bayan Üye

  enflasyon arttıkça bu tüketici ürünlerinede yansır aynı durum maaşlarda pek aynı oranda yansımaz bu sebeple yıllar geçtikçe geçim derdi yada sıkıntısı sürekli artar
+ Yorum Gönder