+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Hidrojen Ekonomisi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. FERAY
  Devamlı Üye

  Hidrojen Ekonomisi
  Hidrojen Ekonomisi

  Hidrojen ekonomisi, taşıtların ve elektrik dağıtım şebekesinin dengelenmesi için ihtiyaç duyulan enerjinin, hidrojen (H2) olarak depolandığı, varsayılan bir gelecek ekonomisidir
  Mevcut HIDROJEN Pazarı
  Hidrojen üretimi oldukça geniş ve büyüyen bir endüstridir Tüm dünyada, 2004 yılında üretilen toplam hidrojen 50 milyon tondur ve bu üretilen hidrojenin petrol cinsinden karşılığı 170 milyon ton yapar Yıllık büyüme miktarı yaklaşık %10 civarındadır Amerika Birleşik Devletlerinde, 2004 yılında yaklaşık 11 milyon ton üretim gerçekleştirilmiştir ve bu değerin enerji cinsinden karşılığı 48 gigawatt’tır (karşılaştırılacak olursa, 2003 yılındaki ortalama elektrik üretimi 442 gigawatt’tır) Hidrojenin depolanması ve nakledilmesi oldukça pahalı olduğu için, üretimin büyük çoğunluğu bölgesel olarak gerçekleşmiş ve genellikle üretici firma tarafından hemen tüketilmiştir 2005 itibarıyla, tüm dünyada, bir yıl içerisinde üretilen hidrojenin ekonomik değeri 135 milyar ABD doları’dır
  Hidrojen, sentetik bir enerji taşıyıcısı Üretim kaynakları son derece bol ve çeşitli Bunların en başta gelenleri su, kömür ve doğalgaz Hidrojen, bilinen tüm yakıtlar içerisinde birim ağırlık başına en yüksek enerji içeriğine sahip (120,000 kJ/kg) Sıvı haline dönüştürüldüğünde gaz halindeki hacminin sadece 1/700ünü kaplıyor Saf oksijenle yandığında sadece su ve ısı açığa çıkarıyor Hava ile yandığında ise azot oksitler açığa çıksa da diğer yakıtlara göre kirliliği son derece az Dünyada üretilen hidrojenin çok büyük bir bölümü, metanın su buharı ile katalitik olarak oksidasyonu yöntemi ile doğal gazdan elde edilmekte Doğal gazın yanı sıra diğer hidrokarbon yakıtlardan da (metanol, LPG, Nafta, Benzin) su buharı ile katalitik olarak hidrojen üretilebilmekte Hidrojen, alternatif olarak, saf oksijen veya hava ile kısmi oksidasyon, piroliz ve ototermal reforming (kısmi oksidasyon ve su buharı oksidasyonu bir arada) reaksiyonları ile de üretilebilmekte
  Bugün hidrojenin kullanımının iki temel nedeni vardır Tüm tüketimin yaklaşık yarısı haber prosesi yardımı ile amonyum (NH3) üretmek için yapılır Dünya nüfusu arttıkça, onu desteklemek için artmak zorunda olan tarım, amonyuma duyulan talebi sürekli büyütmektedir Hidrojen tüketiminin diğer yarısı ise, ağır petrol kaynaklarını, yakıt olarak kullanılabilecek daha hafif türevlere dönüştürmek için gerçekleştirilir Artan petrol fiyatları petrol şirketlerini katran gibi fakir maddelerden yakıt elde etmek için daha da cesaretlendirerek, hidrojen tüketiminde ilk uygulamaya göre daha da yüksek bir büyümeye neden olmuştur
 2. VUSLAT
  Bayan Üye

  özellikle petrolün dünyada sınırlı olması gelecekte petrolün biltecek olması alternatif enerji kaynaklarına olan yönelmeyi marttırmıştır bumlardan biridir hidrojen enerji kaynakları kullanımıdır
+ Yorum Gönder