+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Zaman Madde Ve Işık Hızı Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. FERAY
  Devamlı Üye

  Zaman Madde Ve Işık Hızı Hakkında Bilgi
  Zaman Madde Ve Işık Hızı Hakkında Bilgi

  Bu bölümde zamanla madde arasındaki ilişkiyi quantum fiziği müvacehesinde inceleyeceğim Madde ışık hızını saptırıyorsa ve ışık hızı hızı zamanı yaratıyorsa, “madde, ışık hızı ve zaman” arasında bir ilişki olmalıdır Bu ilişkinin doğası nedir?

  Konuyu, okuması kolay olsun diye, birbiri ile ilgili dört ileti şeklinde yayınlamak istiyorum önce zamandan, sonra quantum mekaniğine göre zamandan, daha sonra da maddeden bahsedeceğim Dördüncü iletimde ise bunlarla ilgili geliştirdiğim felsefi bir kuramı formüle etmeye çalışacam

  ZAMAN NEDiR

  Geçen, kullanılan, harcanan bir değerdirsayıdır Kendi dışındaki objelere ve olgulara anlam veren bir kavramdır Tek başına mevcut değildir Bir referansa gereksinim gösterir Bir başlangıcı vardır Bu referans bir hareket de olabilir, bölünme, parçalanma, büyüme, genişleme, ortaya çıkma, yaratılma gibi fiziksel bir olgu da Zaman, çeşitli süreçleri anlamamıza yardım eden, onlarla ilgili niteliklerden bazılarının ölçülmesinde kullanılan bir değerdir
  Tek başına zamandan bahsedilemez Çünkü zaman tek başına bir değer değildir Tek başına bir anlam taşımaz Tek başına ölçülemez Maddenin yaratıldığı an, zamanın başladıgı andır Zaman ve madde birlikte, aynı anda, yaratılmıştır Maddenin yaratıldığı mekan da dikkate alınınca, “uzay, madde ve zamanın” neden birbirleri ile ilgili olması gerektiği anlaşılır
  Enerjinin maddeye dönüştügü Big Bang, zamanın başladıgı anı simgeler Zaman Big Bang’le birlikte başlamıstır Madde de aynı anda yaratılmıştır Big Bang zamanın doğduğu sıfır noktadır O andaki uzay yöresi sıfır genişliktedir ve maddenin varlıgı sıfırdır Zaman, uzay ve madde sıfırdır Hiçbirşeyliğin hüküm sürdüğü bir dönemdir, zamandan önceki dönem Zaman ve madde öncesi dönem Hatta uzay öncesi dönem
  Einstein’a göre zaman rölatiftir Büyük cisimlerin yakınında zaman yavaşlar, hatta kara deliklerde durur Einstein kara delikleri bilmiyordu, dolayısıyla, zamanın durabileceğini düşünemezdi ama, onun rölatif olduğunu ileri suren ilk bilim adamıydı Işık hızının sınırı vardır Işık saniyede 300 bin km’den daha hızlı hareket edemez Zaman iki referans noktası arasındaki hareketi gösterdiğinden, ışık hızından hızlı olamaz Yani zamanın maksimum hızı ışıgın hızına eşittir Zaman ışık hızından daha hızlı geçemez ama, daha az geçebilir
  Peki, aynı şeyleri ışık hızı için de söyleyebilir miyiz? Evet, söyleyebiliriz Işıgın en fazla gidebileceği hız saniyede 300 bin km’dir Ama daha da az hareket edebilir!

  Işık hızı geçilemez Ama neden? Çünkü ışığın fiziksel nitelikleri ile ilgili bir durum bu sınırdan sorumludur Işık fotonlarının hız sınırı budur En uygun koşullarda, ısık saniyede 300 bin km’yi geçemez
  Işık hızına bu sınırı koyan, daha doğrusu, bu sınır üzerinde etkili olan diğer etkenler var mıdır? Saniyede 300 bin km’den daha hızlı gidemeyecek ışıgı yavaşlatan nedenler var mıdır? Bunlar aynı zamanda zamanı yavaşlatan etkenler olabilir mi? Zamanı yavaşlatan etkenler var mıdır?
  Vardır! Büyük kütlelerin yakınında zaman daha yavaş geçmektedir Bir cisim büyük bir kütlenin ne kadar yakınında ise, o kadar uzun zamana tabi olmaktadır O cisim için zaman o kadar yavaş olarak geçmektedir Kütleçekim zamanı uzatmaktadır Bu durum deneysel olarak kanıtlanmıstır Atomik saat kullanarak, yeryüzündeki zamanın, 20 km yukardakinden daha yavaş geçtiği saptanmıştır Einstein’in rölativite kuramı, bir kere daha kanıtlanmıştır

 2. VUSLAT
  Bayan Üye

  ışık sn yede 300000 km hızla gidiyor Eğer Işık hızında hareket etseydik, Güneş’’e 8 dakikada ya da en yakın galaksi olan Andromeda’’ya 2 milyon yılda gidebilirdik.
+ Yorum Gönder