+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Kriminoloji nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Zühre
  Devamlı Üye

  Kriminoloji nedir
  Kriminoloji

  Kriminoloji;
  Suç sayılan fiilleri, suç olayını inceleyen, suçun sebeplerini, etkenlerini, suça yol açan unsurları belirten bilimler demektir. Bu geniş tarife, “suç antropolojisi”, “suç biyolojisi”, “suç sosyolojisi”, “penoloji” girer. Bu bakımdan, “kriminoloji” kelimesi yerine “kriminolojik bilimler” teriminin kullanılması daha doğru olur.

  Kriminoloji, doğal ve sosyal bilimlerin çoğu ile sıkı sıkıya ilgilidir, onların verilerinden, sonuçlarından, usullerinden bolca faydalanır.

  Kriminolojiyi topluca inceleyen, incelemelere dayanarak dikkate değer sonuçlar ortaya koyan üç büyük bilim adamı vardır: Lombroso, Ferri, Garofalo.

  Kriminoloji, “suç” ile biyolojik, fizyolojik, psikolojik etkenler arasındaki ilgileri araştırır, olayların incelenmesinden genel kurallar çıkarmaya çalışır, suçların sebepleriyle sonuçları arasında bağlar kurmaya uğraşır. Ayrıca, suçun psikanalitik ve psikiyatrik taraflarını inceler. Hele suçlularla suçlunun yaşadığı sosyal, fiziksel ortam ve aile, kriminolojinin inceleme konuları arasına girmiştir. Hattâ, bu incelemeler sayesinde, siyasi rejimlerle, iktisadi krizlerle suç arasında ilgiler bulunduğu sabit olmuştur.
 2. AZMİYE
  Devamlı Üye

  Yeni bir bilim dalı olduğu için henüz kendi alanında çok gelişmemiştir Kriminoloji. Kriminoloji suç ve suçluya ve toplumun suçu cezalandırmak, önlemek hususunda gösterdiği çabalara ilişkin bilgilerin tümüdür.
+ Yorum Gönder