+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Ünsüz Harfler ve Özellikleri Nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Zeyneb
  Bayan Üye

  Ünsüz Harfler ve Özellikleri Nelerdir
  Ünsüz Harfler ve Özellikleri

  Ünsüz Harflerin Özellikleri :

  ü Türkçe'de normalden kalın ya da ince okunan bir ünsüz yoktur.
  Örnek : rüzgar kagir lazım
  ü Yansımaların dışında Türkçe sözcüklerin başında "cğlmnrz" ünsüzleri bulunmaz.
  ü Türkçe sözcüklerde "jf" ünsüzleri hiç kullanılmaz.
  Örnek : fare jambon jilet
  ü Türkçe sözcükler iki ünsüzle başlamaz.
  Örnek : krem spor tren plak trafik
  ü Bileşik sözcükler ve özel isimler dışında Türkçe sözcüklerde "n-b" sesleri yanyana gelmez.
  Örnek : İstanbul Safranbolu Sonbahar Ambar Kumbara Perşembe
  Ünsüzler çıkarılırken ses tellerinde titreşimli olmalarına karşın kimi ünsüzlerin çıkışında titreşim olmadığı görülür. Bu açıdan değerlendirildiğinde ünsüzler sert ve yumuşak ünsüzler olmak üzere iki grupta incelenir.
  Ünsüz Benzeşmesi Kuralı : Sert ünsüzlerin (fstkçşhp) biriyşe biten sözcüklere cdg yumuşak ünsüzlerinden biriyle başlayan bir ek getirildiğinde bu eklerin başındaki
  C Ç 'ye DT' ye GK' ye dönüşür.
  Ünsüz sertleşmesi kuralına aykırı yazımlar yazım yanlışı yaratır.

  Örnek :
  Giriş-gen girişken
  Dost-dur dosttur
  Arap-ca Arapça

  1) Ünsüz sertleşmesi özel adlara ve sayılara getirilen eklere de uygulanır.
  Örnek: Yanlış Değişim Doğru
  Sinop'da "d""t" 'ye Sinop'ta
  Mehmet-cik "c""ç" 'ye Mehmetçik
  1970 'den "d""t" 'ye 1970'ten
  1923 'de "d""t" 'ye 1923 'te
  Örnek :
  Beklediğimiz otobüs Ulus'dan kalkıp Kızılay'dan geçecek.
  Bu saatte oraya çoktan varmışdır.

  2) Sözcük biçiminde olan de / da bağlacı ünsüz sertleşmesi kuralından etkilenerek te / ta biçiminde yazılmaz. Örnek : Yanlış Doğru
  Hiç te hiç de
  Olup ta olup da

  3) Ünsüzlerin benzeşmesi kuralına aykırı olan bazı ekler vardır.
  Örnek : Yanlış Doğru
  Üç - ken üç - gen
  Çocuk - çağız çocuk - cağız

  Ünsüz Yumuşaması (Değişimi) Kuralı : Bir sözcük pçtk sert ünsüzlerinden biriyle biterken bu sözcüğe ünlüyle başlayan bir ek getirildiğinde sert ünsüzler yumuşayarak;
  pb 'ye - çc 'ye - kğ 'ye - td 'ye dönüşür.

  Örnek :
  Balık balığın
  Kitap kitaba
  Ağaç ağacı
  Kağıt kağıdı

  Ünsüz Yumuşamasıyla İlgili Kurallar :

  1) Kimi Türkçe ve Türkçe'ye girmiş sözcüklerde yumuşama görülmez. Örnek : Konut konutun (Türkçe) hilafet hilafeti (Yabancı)
  Taşıt taşıta (Türkçe) barikat barikatın (Yabancı)

  2) Tek heceli sözcüklerde de genellikle yumuşama olmaz.

  Örnek : saç saçım
  Kaç kaça

  3) Özel adların sonuna gelen pçtk set ünsüzleri yalnızca okunurken yumuşatılır. Bu yumuşama yazımda gösterilmez.

  Örnek : Okunuş Yazılış
  Ayvalığ'a Ayvalık'a
  Ahmed'in Ahmet'in
 2. VUSLAT
  Bayan Üye

  türkçe alfabede yada türkiyede kullanılan alfabede 8 ünlü 21 de ünsüz harf vardır bunlar ünlüler A, E, İ, I, O, Ö, U, Ü) ve ünsüzler (B, C, Ç, D, F, G, Ğ, H, J, K, L, M, N, P, R, S, Ş, T, V, Y, Z) dir
+ Yorum Gönder