+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Güneydoğu anadolu bölgesi urfanın geçim kaynakları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Güneydoğu anadolu bölgesi urfanın geçim kaynakları
  Urfanın geçim kaynakları nelerdir. bunun dışında urfa ili nüfus bakımından nasıl bir ildir. kaç ilçesi vardır. bunun dışında bu ilde en önemli tarihi yerler nelerdir. son olarak urfa gelişmişlik düzeyi bakımından bakıldığı zaman nasıl bir ildir. 2. HAYAT
  Devamlı Üye

  ŞANLIURFA EL SANATLARI

  Keçecilik, debbağlık, taşçılık, köşkerlik, bamacılık, cülhacılık, bakırcılık, kuyumculuk, halı ve kilim dokumacılığı, ağaç oymacılığı, tenekecilik, tarakçılık, çulculuk (semercilik) ve kürkçülük, tarihi geçmişleri yüzlerce sene öncesine dayanan Şanlıurfa el sanatlarıdır.

  Keçecilik yüzyıllardan beri Şanlıurfa’da Keçeci Pazarı denilen çarşıda ve çevresindeki hanlarda sürdürülmektedir. Acem, dal, pul, göbek, somun, kantarma, armut ve sandık nakışlı çeşitleri vardır.

  Ana rahminde ölen ya da en fazla bir aylık iken ölen kuzuların tüylü derilerinden yapılan düz yakalı, dış kısmı "şakaf" denilen özel kumaşla kaplı aba gibi bol giysiye "kürk" denilmektedir. Şanlıurfa’ya has bir giysi olan kürk, Anadolu’da bir başka yerde yapılmamaktadır. Tarihi çok eskilere dayanan bu sanat Şanlıurfa’da Kürkçü Pazarı denilen tarihi çarşıda sürdürülmektedir.

  Yün ipliği, pamuk ipliği ve ipeğin ‘kauçuk’ denilen tezgahlarda dokunularak "yamşah" (kadın başörtüsü), poşu (erkek başörtüsü), ihram (kadın boy örtüsü) ve aba türünden örtüler haline getirilmesi sanatına Şanlıurfa’da "cülhacılık" denilmektedir. 30-40 yıl öncesine kadar çok sayıda tezgahta sürdürülen bu sanat günümüzde önemini yitirmiş ve tezgah sayısı 5-6’ya düşmüştür.

  İpek ipliliğinin el ile bükülüp işlenmesine kazzazlık denilmektedir. Kazzaz Pazarı ya da Bedesten denilen kapalı çarşıda eskiden 25-30 dükkanda sürdürülen bu tarihi sanat günümüzde bir-iki usta tarafından yaşatılmaya çalışılmaktadır.


  HARRAN
  Harran dünya üzerinde şehir olarak kurulmuş ilk yerleşim merkezidir. Evler, topraktan bağımsız değil, sanki toprağın bir ürünüymüş gibi yerden birer yükselti şeklindedir. Konik damları, kalın duvarları, toprak zemini ve camsız pencereleriyle yakıcı sıcağın etkilerini azaltmaya çalışırlar.

  M.Ö. 1000'e kadar inen tarihiyle Harran 11. yüzyıla kadar büyük bir bilim merkezi durumundaydı. Zira, Abbasi Hükümdarı Harun Reşid’in yaptırdığı, dünyaca ünlü Harran Üniversitesi buradaydı. İlkçağ felsefe ekolünün merkezi ve daha sonra Arap düşünce sisteminin kaynağı olan bu üniversiteden bugüne yalnızca gözetleme (astronomi) kulesi kalmıştır.

  Harran Üniversitesi’nde sürdürülen bilimsel çalışmalar din, gökbilim, tıp, matematik ve felsefe olmak üzere beş bölüme ayrılmıştı. Felsefede ağırlığın Platon, Aristoteles, Plotinos gibi bilginlerde olduğu görülmüştür. Harran Üniversitesi’nde Farabi’nin de kısa bir süre öğrenim gördüğü bilinmektedir. Bugüne kadar ulaşan toprak üstü kalıntıların çoğu İslamiyet Dönemi’ndendir ve kazıları hala sürmektedir.

  Sin Tapınağı’yla ünlü, Sabiilik Tarikatı’nın geliştiği Harran’da, geçmişte Ay Tanrısı Sin’e tapıldığı bilinmektedir.
 3. HAYAT
  Devamlı Üye
  Urfa`da tarım ve hayvançılık halkın birinci derecede geçim kaynağıdır.
  Tarihte verimliliğiyle ünlü Urfa toprakları,günümüzde sulanamayışı
  nedeniyle verimsizleşmiştir.Yapımı bitme aşamasına gelen Karakaya
  Barajı,Atatürk Barajı ve Urfa tünellerin tamamen tamamlanmasıyla
  Harran Ovası, Viranşehir Ovası, Ceylanpınar Ovası sulanacaktır.
  Böylece verimli yemyeşil Mezopotamya yeniden canlanacak , yılda
  bir kaç ürün alınabileceği bu ovalar her türlü tarımın yapılmasına
  elverişli hale gelecektir.Günümüzde Ceyalnpınar`da akarsu vadi
  lerinde yer yer sulu tarım yapılmaktadır.
  1990 yılında ilde 627 410 hektar alanda tarım yapılarak 647 847
  ton ürün elde edilmiştir.Yapılan araştırmalara göre ilde her zaman
  tahıl tarımı birinci sırada yer alır.Tahıllar arasında birinci sırayı
  buğday ve mercimek alır.Urfa Türkiye`nin "Mercimek Anbarı"
  olarak bilinir.Sanayi bitkilerinden Pamuk,Kenevir,Yağlı tohumlardan
  Çiğit,Susam üretimide yapılmaktadır.

  1995 yılında Urfa ve çevresinde;

  568.221 hektar alanda 993.413 ton Tahıl
  43.243 hektar alanda 47.264 ton Baklagiller
  13.413 hektar alanda 10.529 ton Endüstri Bitkisi
  1.515 hektar alanda 22.256 ton Yağlı Tohum
  1000 hektar alanda 16.986 ton Yumru Bitkisi
  9.261.534 meyva ağacında 93.554 ton Meyve
  11.395 hektar alanda 120.685 ton Sebze
  üretimi yapılmıştır.

  1995 yılında Urfa ve çevresinde elde edilen ürün ve üretim(Ton olarak);

  Buğday : 614.210
  Arpa : 10.138
  Mısır : 571
  Darı : 658
  Pirinç : 420
  Pamuk : 127.287
  Kenevir : 3338
  Nohut : 3289
  Mercimek : 182.870
  Burçak : 3555
  Çiğit : 31.689
  Susam : 503
  Soğan : 6.850
  Sarmısak : 2.537
  Biber : 58.478
  1995 yılında Urfa ve çevresinde meyve üretimi (Ton olarak);

  Armut : 500
  Ayva : 50
  Elma : 400
  Erik : 1034
  Zeytin : 3084
  Antep Fıstığı : 250
  Badem : 95
  Ceviz : 1.850
  Kayısı : 852
  Kiraz : 34
  Şeftali : 264
  Vişne : 10
  Zerdali : 184
  Dut : 1.250
  İncir : 450
  Nar : 912
  Üzüm : 76.670

  Hayvansal ürünlerden özellikle Urfa Yağı ünlüdür.Büyük kentlere
  pazarlanan Urfa yağı en çok Siverek`te yapılır.Özellikle Karacadağ
  etekleri her mevsimde hayvan sürüleri ile dolar.Viranşehir ve Ceylan
  pınar Devlet üretme çiftliğinde Peynir ,Yoğurt, Yağ üretimi ilin en
  önemli hayvansal ürün üretim yerleridir.

  Urfa Sanayisi;

  Devlet Planlama Teşkilatı verilerine göre Urfa ili Sanayi ve endüstri
  gelişimi açısında 54. sıradadır.Bu durum Urfa`da sanayinin gelişmediği
  ni gösterir.

  Urfa daki tarıma dayalı sanayi kuruluşları şunlardır;

  1979 yılında üretime başlayan 1000 ton kirli yapağı yıkama
  kapasiteli yapağı yıkama ve yün fabrikası
  Çimento fabrikaları
  Yılda 2900 adet çesitli tarım aletleri ve makineleri yapan fabrika
  Yöre üzümlerini değerlendiren Tekel Şarap Fabrikası
  1968 `te üretime başlayan Et kombinası
  Siverek peynir ve tereyağ fabrikası
  Viranşehir `de peynir fabrikası
  Ceylanpınar Devlet Üretme Çiftliği
  Şanlıurfa Pamuk ipliği Fabrikası
  Un fabrikaları
  Cırcır fabrikaları
  Küçük Sanayi olarak dokumacılık,keçe,deri işlemeciliği
  seracılık
  Urfa ve çevresinde madencilik yoktur.Siverek ilçesinde petrol bazı
  bölgelerde de linyit bulunmuşsada bunlar henüz işletilmemektedir.
 4. Ziyaretçi
  güneydoğu anadolu bölgesi urfanın geçim kaynakları

 5. Ziyaretçi
  urfanın geçim kaynağı iyiliktir

 6. Nesrin
  Devamlı Üye
  Urfa bilindiği gibi güney doğu anadolu bölgesinde yer alan 1 milyondan fazla bir nüfusu olan bir ildir. bunun dışında bilindiği gibi urfa ilinde ekonomik faaliyet olarak en çok yapılan şey tarımdır. sanayi bilindiği gibi bu ilde pek fazla gelişmemiştir. bu da ilin çok da gelişmiş olmadığını gösterir.

+ Yorum Gönder


şanlıurfanın geçim kaynakları ,  urfanın geçim kaynakları,  şanlıurfa nın geçim kaynakları