+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda kompozisyon yazarken giriş bölümüne ne yazılır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  kompozisyon yazarken giriş bölümüne ne yazılır
  kompozisyon yazarken giriş bölümüne ne yazılır?gelişme bölümüne ne yazılır?sonuç bölümüne ne yazılır 2. Mineli
  Devamlı Üye

  Kompozisyon Nasıl Yazılır?


  Giriş Bölümü

  Giriş Bölümünün Özellikleri : Giriş bölümünde konu ve konuya bakış açısı belirtilir.

  Giriş Cümlesi

  Kısa ve ilgi çekici bir cümledir.

  Bağlayıcı öğelerle başlanmaz. (Çünkü, Mesela gibi)

  Yazıda ele alınacak konuyu tanıtır; yazarın konuya nasıl bir yaklaşım getireceğini sezdirir.

  Genelden özele (tümden gelim) yazılmış paragraflarda, paragrafın giriş cümlesi aynı zamanda paragrafın ana düşüncesidir.

  Tanımlama, açıklama, soru cümlesi biçiminde kurulabilir.


  Kompozisyon giriş cümlelerine örnek

  Herhangi bir halk şiiri antolojisini başından sonuna okumayı hiç denediniz mi?

  Şiir, ne söylediğinden çok, nasıl söylendiği ile çekiciliğe ulaşır

  Softalık, bir düşünce, bir bilgi kanseri diye anlatılabilir


  Gelişme Bölümü

  Gelişme Bölümünün Özellikleri

  Gelişme bölümü; konuyu açıklayan, ana düşüncenin ortaya çıkmasına katkıda bulunan yardımcı düşünceleri içerir.

  Konu, bu bölümde açılır. Bunun için de örneklerden benzerliklerden, karşıtlıklardan, tanık göstermelerden yararlanılır.

  Ayrıntılar, gelişme cümlelerinde birbirini tamamlayarak, birbirine, bağlayıcı öğelerle bağlanarak sıralanır.

  Gelişme bölümündeki paragraflardan her biri, dil ve düşünce yönünden kendisinden önceki ve sonraki paragrafa bağlıdır.

  Tüme varım yöntemiyle yazılan yazılarda ana düşünce, gelişme cümlelerinden biri olabilir.


  Kompozisyon gelişme bölümlerine örnek

  Yazarken, kitapları bir yana bırakır, aklımdan çıkarırım; kendi gidişimi aksatır diye. (giriş cümlesi)

  Gerçekten de iyi yazarlar üstüme fena abanır, yüreksiz ederler beni. Hani bir ressam varmış, kötü horoz resimleri yapar ve uşaklarına, dükkana hiç canlı horoz sokmamalarını sıkı sıkı tembih edermiş, ben de öyle Hatta çalgıcı Antigenides'in bulduğu çare benim daha çok işime gelirdi Antigenides bir şey çalacağı zaman, kendinden önce ve sonra halka uzun süre kötü şarkılar dinletirmiş

  gelişme bölümü


  Kompozisyon gelişme bölümlerine örnek 2

  Tiyatronun görevi yeni kelimeleri tanıtmak ve dile yerleştirmek değildir (giriş bölümü)

  Bu görev televizyon gibi yayın araçlarına düşer. Özellikle gerçekçi oyunlarda yeni türetilen ve halkın henüz kullanmadığı kelimelerin kullanılmasına karşıyım. Şinasi : Tiyatroda kişilerin, kişiliklerine göre konuşması gerektiğini söylerken en doğru ilkeyi göstermişti. Alışılmamış kelimeler sahnede kullanıldığında halkta tepki yaratıyor. Bugün Türkçe'yi çok iyi kullanan yazarların yanı sıra, aşırı ve öz Türkçe kelimelerle dolu eserlerle de karşılaşıyoruz. Tiyatro eserlerinde bunu yapamazsınız. Tiyatroda rol alan her oyuncu, kahramanın mensup olduğu toplum kesimine uygun biçimde konuşur (gelişme bölümü)  Sonuç Bölümü : Sonuç bölümü, belli bir bakış açısı doğrultusunda geliştirilen konunun açıklandığı, amaçlanan sonuca ulaştırıldığı, konunun bir yargıya bağlandığı bölümdür.

  Sonuç Bölümünün Özellikleri

  Dil ve düşünce yönünden kendinden önceki paragrafa bağlıdır.

  Kısa bir biçimde kurulan bu bölüm, toparlayıcı ve özet niteliğinde olan bağlayıcı öğelerle (kısaca, özetle, denilebilir ki) başlayabilir.

  Tüme varım yöntemiyle yazılmış yazılarda, ana düşünce bu bölümdedir.

  Öykü, roman, anı gibi türlerde anlatılan olayın bitiş durumunu içerir.  Sonuç bölümü için örnek..

  Bir Kurban bayramı daha 1930'lar çok çok gerilerde kaldı. O günlerin çocuğu da öldü gitti.

  Sanılır ki, kişi bir kez ölür. Öyle değil oysa! Kişi, yaşam boyunca pek çok kez ölür. Bakarım zaman zaman eski resimlere: İşte Phobus Fotoğrafhanesi'nde çekilmiş resimler. Golf pantolonlu, ya da kısa pantolonlu bir çocuk Ne oldu ona? Öldü gitti. Daha sonra ilkokul, ortaokul, lise sıralarındaki çocuklar, gençler Hepsi yok oldular. Yok olmak değil mi ölmek? Öyle ise boyuna ölüyoruz, biçimden biçime giriyoruz, bambaşka bir insan oluyoruz zamanla. Altmışındaki kişiyle sekiz, on, on beş yaşların kişisi nasıl olur da aynı insan olur, olabilir? Zamanın bir oyunu bu bize.

  Hep ölüyoruz, öle öle büyüyor, değişiyoruz, son ölüme doğru gidiyoruz.  Yazıda Başlık : Bir yazıya verilen ada başlık denir.

  Başlık, bir yazının neyi anlattığını, ya da bu yazının yazılma gerekçesini sezdirecek bir özellik gösterir. Kısaca konuyu tanıtan, ana düşünceyi birkaç sözcükle yansıtan sözdür. Başka bir deyişle başlık; konu - ana düşünce uyumunu yansıtan bir özellik gösterir.

  "Bu yazıya en uygun başlık hangisi olabilir?" Şeklindeki sorularda, bu açıklamalar dikkate alınarak başlık saptanmalıdır.

 3. Ziyaretçi
  ben size çok teşekkür ediyorumm inşallah iyi bir kompozisyon yazarım
 4. Mesport
  Moderators
  kağıt düzeni kompozisyon sayfa düzeni nasıl olmalı

  Yazdığımız kağıdın temiz ve çizgisiz beyaz kağıt olması gerekir.
  Sayfanın üst kısmından ve sol yan tarafından yaklaşık 3 cm boşluk bırakılır.

  Alt taraftan 2,5 cm; sağ taraftan ise yaklaşık 1,5 cm boşluk bırakılır.
  Boşluklardan sonra dikkat edilmesi gereken husus ise başlığın yazımıdır.

  Başlık sayfayı ortalayacak şekilde yazılmalıdır. Başlığı kompozisyonu yazmaya başlamadan belirleyebileceğimiz gibi kompozisyon bittikten sonra da belirleyebiliriz.
  Başlık tamamı büyük harflerle ya da her kelimenin ilk harfleri büyük olarak yazılır.
  Başlık yazarken hata yapılan bir konu da renkli kalem kullanılmasıdır.
  Kompozisyon yazarken ister başlık olsun isterse kompozisyonun diğer kısımları olsun renkli kalem kullanmamak gerekir.
  Siyah ya da mavi kalemle kompozisyonlarımızı yazmamız gerekir.
  Kompozisyonda başlık belirlenirken “konu” ya da “anafikir” dikkate alınır.
  Başlık okuyucuya kompozisyonda neler anlatıldığı ile ilgili fikir verebilmelidir.
  Kısa dikkat çekici ve özgün başlıklar okuyucunun ilgisini çekerek etkiyi artırır.
  Sayfa düzeniyle alakalı olarak dikkat edilmesi gereken önemli bir husus da paragraf başlarıdır

+ Yorum Gönder