+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Enerji kaynakları nasıl oluşmuştur Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Enerji kaynakları nasıl oluşmuştur
  Enerji kaynakları nasıl oluşmuştur Ya bulun ne olur çok acil v çok da lazım. bunun dışında enerji kaynakları ta olarak kaça ayrılmaktadırlar ve bunun dışında bana enerji kaynakları hakkında bir kaç bilgi verebilir misiniz. şimdidenteşekkür ederim. 2. Mine
  Devamlı Üye

  Enerji kaynaklarını; Fosil Yakıtları (doğal gaz, kömür, petrol), Nükleer enerji ve Yenilenebilir enerji kaynakları olmak üzere 3’e ayırabiliriz Kullandığımız enerjinin çoğunun kaynağı fosil yakıtlardır Fosil yakıtların kaynakları sınırlıdır ve çevreyi kirletir
  CO2 gibi sera gazları iklim değişimlerine sebep olmaktadır Nükleer enerji kaynakları ise pahalı olmasının yanı sıra meydana getirdiği radyoaktif atıklarla toplumu, çevreyi olumsuz etkiler Bu durumda yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmalıyız Yenilenebilir enerji kaynaklarını;
  Güneş enerjisi,
  Rüzgar enerjisi,
  Jeotermal enerji,
  Hidroelektrik enerjisi,
  Biyoenerji,
  Hidrojen enerjisi,
  Dalga enerjisi ve okyanus termal enerjisi olarak sınıflandırabiliriz
  AB ve ABD’de kullanılan Yenilenebilir enerji oranına bakacak olursak: AB’de bu oran %5,2 , 2010’da hedeflenen oran ise %12’dir ABD’de ise kullanılan enerjinin %8’i yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilmektedir
  1 Güneş Enerjisi
  Dünya üzerine her bir dakika düşen güneş enerjisi tüm dünyanın yıllık enerji tüketiminden fazladır Ancak bu enerjinin kullanılabilirliği çok azdır Güneş enerjisinin kullanım alanları çok geniştir Güneş enerjisinin mevcut kullanım alanları şunlardır:
  Yapılarda aktif ısınmada ve elektrik enerjisi elde edilirken
  Kullanım suyu ısıtma, yüzme havuzu suyu ısıtma, kaynatma ve pişirme
  Acı ve tuzlu suların distilasyonları
  Sıcak hava motorları ile diğer termodinamik ısıl çevrimlerin üretilmesi
  Seraların ısıtılması, bitkisel ürünlerin kurutulması
  Gündüz ve gece aydınlatılmasında
  Fotokimyasal ve fotosentetik çevrimler gerçekleştirmesi
  Elektroliz yöntemi ile güneş enerjisinden hidrojen gazı elde edilmesi
  Konutlarda uygun izolasyon malzemeleri kullanımı enerji tasarrufunu sağlar Diğer bir etmen ise binanın güneşten yararlanacağı şekilde inşa edilmesidir Enerji ihtiyacının minimum olduğu konutlar yapılabilir
  Sıcak su elde edilmesinde güneş kolektörleri kullanılır Kolektörlerin yapısında güneş ışınlarını soğuran bir plaka vardır Plakalar alüminyum, bakır gibi ısıl iletkenliği yüksek malzemeden yapılmıştır
  harita-1 Türkiye Güneş Enerjisi Haritası
  Türkiye’de coğrafik konum dolayısıyla güneş enerjisinden (sıcak su elde edilmesinde) güney kesimler ile Ege bölgesinin bir kısmı fazlasıyla yararlanmaktadır Türkiye’de bölgelerin yıllık güneşlenme süreleri:
  *Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 3016 saat
  *Akdeniz Bölgesinde 2923 saat
  *Ege Bölgesinde 2725 saat
  *İç Anadolu Bölgesinde 2712 saat
  *Doğu Anadolu Bölgesinde 2693 saat
  *Marmara Bölgesinde 2529 saat
  *Karadeniz Bölgesinde 1965 saat şeklindedir
  2 Rüzgar Enerjisi  Rüzgar enerjisinin tarihi milattan önceye rüzgar değirmenlerinin kullanılmasına kadar uzanmaktadır Rüzgar enerjisinden elektrik üretimi ise 100 yıl önce başlamıştır1970’lerdeki petrol krizi rüzgar türbinlerinin gelişimini
  başlatmıştır Arazi tarımı, otlatma ve sulama gibi amaçlarla
  da kullanılabilmekteydi Modern rüzgar türbinleri 2-3
  kanatlı olup,kanat çapları 1m’den 30 m’ye kadar
  değişmektedir Rüzgar türbinlerinden elde edilen enerji o
  bölgedeki rüzgar hızı ve kanat uzunlukları ile doğru orantılıdır
  Rüzgar enerjisi çevre dostu temiz bir enerji kaynağıdır
  Rüzgar türbinleri kuş ölümlerine sebep olur, radyo ve TV alıcılarını olumsuz etkileyebilir
  Bazı ülkelerde rüzgar enerjisi şimdiden fosil ve nükleer enerji kaynaklarını geride bırakmıştır Avrupa’da en büyük kurulu güç (rüzgar enerjisi ) Almanya’dadır Almanya’yı; Danimarka, Hollanda, İngiltere, İspanya, İsveç, İtalya ve Yunanistan izlemektedir Ülkemizde rüzgar enerjisi zengin olduğu yerler sırası ile Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz kıyı alanlarında bulunmaktadır,

  Dünyanın en büyük rüzgar enerji çiftliği 15000 türbini ile ABD’de bulunan Altamont Pass rüzgar çiftliğidir AB ülkelerinde rüzgarlardan elde edilen elektrik 2001 yılında 32 milyon ton CO2, 107 bin ton sülfür dioksit, 89 bin ton nitrojen oksitlerin oluşmasını engellemiştir
  Türkiye’de özellikle Ege ve Trakya bölgesi rüzgar enerjisinden en çok yaralanabileceğimiz alanlardır Buralardaki rüzgar hızının aylara göre dağılımını ise aşağıdaki tabloda görmekteyiz
  Bölge 30m yüksekliğinde ortalama
  rüzgar hızı (m/s) Rüzgar bakımından en zengin aylar Gün içinde rüzgar bakımından
  en zengin saatler
  Çanakkale, Balıkesir 7 - 7,5 Kasım-Şubat, Mayıs-Eylül 1600 - 0300
  İzmir 7,5 – 9 Kasım-Şubat, Mayıs-Eylül 1200 - 2100
  Bodrum 7 - 7,5 Aralık, Mayıs-Eylül 0900 - 2200
  Datça 7 - 7,5 Aralık, Mayıs-Eylül 0900 - 2200
  Türkiye’de rüzgar enerji santralleri kullanılabilecek alanlar çoktur Türkiye kendi elektriğinin tamamını karşılayabilecek yeterlilikte rüzgar enerjisi potansiyeline sahiptir Fakat biz bu enerjinin tamamını kullanamıyoruz Bedava elektrik varken Bulgaristan’dan ithal ediyoruz
  3 Jeotermal Enerji
  Jeotermal enerji, yer kabuğunun derinliklerindeki sıcak kaya ve akışkanların ısısının zayıf katmanları geçerek yer yüzüne ulaşmasıdır Jeotermal enerjiyi, eski romalılar doğal sıcak su olarak termal banyolarda ısıtma ve sağlıkta kullanmışlardır, ABD’de konut ısıtılmasında ilk olarak 1891 yılında kullanmışlardır 1904 yılında İtalya’da ilk defa jeotermal kuru buhardan elektrik üretilmiştir Jeotermal enerji;
  Konutların ısıtılmasında
  Üretimde proses ısı olarak
  Absorbsiyonlu soğutma sistemlerinde
  Tarımda, seracılıkta
  Kültür balıkçılığında
  Saunalarda
  Kaldırımlarda karların eritilmesinde kullanılmaktadır

  Jeotermal enerjinin sürekli güç üretebilmesi, hava değişimlerinden ve kullanılış şekillerinden etkilenmemesi (güvenilir bir kaynak olduğunun göstergesi), çevre dostu olması avantajlarıdır Jeotermal enerji hava kirliliğini azaltır ABD’de jeotermal enerjiden elde edilen elektrik her yıl 22 milyon ton CO2, 200 bin ton sülfür dioksit oluşumunu engeller İlk jeotermal ısıtma sistemi 1964 yılında Balıkesir(Gönen) de bir otelde kurulmuştur
  Türkiye’de bulunan jeotermal alanlar: Aydın ( Slavatlı, Buharkent, Germencik), Denizli (Kızıldere), Nevşehir (Acıgöl), Çanakkale (Tuzla), İzmir (Balçova, Seferihisar, Dikili), Kütahya (Simav)’dır
  4 Hidroelektrik Enerjisi
  Hidroelektrik enerji akarsu kaynaklarından elde edilen enerjidir Hidroelektrik enerji üretimi 2001 verileri için ABD’de %10 , Türkiye’de %20 (bu oran Türkiye için 1990’da %40 idi)’dir Bu durum akıllara “Türkiye’de barajlar kuruyor mu?” sorusunu getiriyor Türkiye’de hidroelektrik enerji santralleri 26 akarsu havzasında dağılmıştır Havzaların enerji üretimine en büyük payları sırasıyla: %17 Fırat, %11,5 Dicle, %8 Doğu Karadeniz, %6 Doğu Akdeniz, %5,9 Antalya’dır
  Yatırım maliyeti fazladır Yapımı uzun sürebilir Yağışlara bağımlıdır
  5 Biyoenerji (biyokütle enerjisi)
  Biyokütle, güneş enerjisini fotosentez olarak depolayan bitkisel organizmalar olarak adlandırılır Biyokütle enerjisi ise biyokütlenin yakılması ile elde edilen enerjidir Kökeninde fotosentez ile kazanılan enerji yatar Çevre dostu bir enerji kaynağıdır Modern biyokütle kaynakları:
  Enerji ormancılığı ürünleri ile orman ve ağaç endüstrisi atıkları
  Enerji tarımı ürünleri
  Tarım kesiminin bitkisel ve hayvansal atıkları
  Kentsel atıklar
  Tarımda endüstri atıkları şeklinde sıralanabilir
  Enerji ormancılığında karakavak, balzam kavakları, titrek kavaklar, söğüt, okaliptüs gibi ağaçlar kullanılmaktadır Enerji tarımı ise tek yıllık ve çok yıllık bitkilerle yapılmaktadır Bu gruba tatlı darı, şeker kamışı, mısır gibi bitkiler girer Bu ürünlerden etanol, sentetik petrol, gaz yakıt ve katı yakıt elde edilmektedir
  6 Hidrojen Enerjisi
  Hidrojen doğal bir yakıt olmayıp birincil enerji kaynaklarından yararlanılarak değişik ham maddelerden üretilebilen sentetik bir yakıttır 20yy’da elektrik enerji taşıyıcısı konumundayken yavaş yavaş yerini hidrojene bırakmaktadır Hidrojen üretim yöntemlerinden en önemlisi suyun elektrolizidir Yakıt olarak hidrojen kullanılan ilk uçak ABD’de 1956’da denenmiştir Halen uzay mekiğinde ve uzay araştırma roketlerinde yakıt olarak kullanılmaktadır
  Dünyanın giderek artan enerji gereksinimi çevreyi kirletmeden ve sürdürülebilir olarak sağlayabilecek en ileri ve tek enerji kaynağı güneş+hidrojen sistemidir
  7 Deniz Kökenli Yenilenebilir Enerji
  Bunlar: deniz dalga enerjisi, deniz sıcaklık gradyent enerjisi, deniz akıntıları(boğazlarda) ve gel-git enerjisidir Türkiye’de gel-git enerjisi olasılığı yoktur Türkiye için söz edilebilecek olanlar deniz dalga enerjisi ve deniz akıntıları enerjisidir İstanbul ve Çanakkale Boğazları’nda deniz trafiğinin yoğun olması nedeniyle deniz akıntıları enerjisinin kullanımı azalmıştır
  1960’larda temiz enerji olarak görülen Nükleer Enerji çevreye ve topluma verdiği zarar yönünden tercih edilmemelidir Nükleer enerji ilk değil son seçenek olmalı!
  ÖNERİLER
  Yerli enerji kaynaklarından bilhassa yenilenebilir olanlarından faydalanılmalı
  Çok pahalı, riskli ve dışa bağımlı olan nükleer enerjiden vazgeçilmeli
  En temiz ve en ucuz enerjinin, tasarruf edilen enerji olduğunu bilip enerji tasarrufuna ağırlık verilmeli
  Enerji yönetmeliklerini uygulamaya geçirilmeli
  Halkta enerji ve enerji tasarrufu bilincinin gelişmesi için televizyon programlarında enerji tasarrufu iler ilgili pratik bilgilere yer verilmelidir
  Okullarda çevre eğitimine önem verilmeli, bu konuda çevre eğitimi uzmanlarından yardım alınması gerekir
  Okullarda fen bilgisi derslerinde de bu konuya mümkün olduğunca değinilmelidir
 3. Ziyaretçi
  Daha kısası isteyen arkadaşlar bunu deneyin..

  Enerji kaynakları nasıl oluşmuştur kısaca

  Enerji kaynakların ana kaynağı güneştir. Enerji kaynakları 2 gruba ayırabiliriz. yenilenebilir enerji kaynakları ve yenilenemez enerji kaynakları. Yenilenemez enerji kaynaklarının oluşumu milyonlarca sürer. kullanıldığında bir daha kullanılmaz hale gelir. fosil yakıtlar örnek verilebilir.yenileneblir enerji kaynakları sınırsızdır. güneş, rüzgar, biyokütle, jeotermal, hidroelektrik enerjileri örnek verilebilir.
 4. Asel
  Bayan Üye
  Enerji kaynakları nasıl oluşmuştur

  Güneş Enerjisi

  Güneş enerjisi' güneş ışığından enerji elde edilmesine dayalı teknolojidir. Güneşin yaydığı ve dünyamıza da ulaşan enerji, güneşin çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile açığa çıkan ışıma enerjisidir, güneşteki hidrojen gazının helyuma dönüşmesişeklindeki füzyon sürecinden kaynaklanır. Dünya atmosferinin dışında güneş ışınımının şiddeti, aşağı yukarı sabit ve 1370 W/m² değerindedir, ancak yeryüzünde 0-1100 W/m2 değerleri arasında değişim gösterir. Bu enerjinin dünyaya gelen küçük bir bölümü dahi, insanlığın mevcut enerji tüketiminden kat kat fazladır. Güneş enerjisinden yararlanma konusundaki çalışmalar özellikle 1970'lerden sonra hız kazanmış, güneş enerjisi sistemleri teknolojik olarak ilerleme ve maliyet bakımından düşme göstermiş, güneş enerjisi çevresel olarak temiz bir enerji kaynağı olarak kendini kabul ettirmiştir. Dünyada yararlanılan ene eski enerji kaynağı güneş enerjisidir. Güneşenerjisinin de diğer enerjiler gibi kullanım sorunları ve koşulları vardır. Güneş enerjisi her tüketim modelinde kolaylıkla kullanılamaz. Her tüketim dalında kullanılabilmesi için bu sorunlarının tüketim modellerine göre çözülmesi gerekmektedir. Güneşenerjisinin depolanması ya da diğer enerjilere dönüşebilmesi, ısıl, mekanik, kimyasal ve elektrik yöntemlerle olur. Güneş enerjisinin, diğere enerjilere çevriminde kullanılan çevrimler;

  •Güneş enerjisinden doğrudan ısı enerjisi
  •Güneş enerjisinden doğrudan elektrik enerjisi
  •Güneş enerjisinden hidrojen enerjisi elde edilmesi olarak sıralanabilir.

  Ekoloji bilimi açısından temel enerji güneş enerjisidir. Fosil yakıtlar dahil, rüzgâr gücü, hidrolik enerji, biyogaz, alkol, deniz, termik, dalga gibi tüm enerji kaynakları güneş enerjisinin türevleridir. Fizikçi Capra’ya göre fozil yakıtlar ve çeşitli sorunlar yaratan nükleer enerji geçmiş dönemin enerji kaynaklarıdır. Buna karşılık güneş ve türevleri geleceğin enerji kaynaklarıdır. Günlük güneş enerjisinden yararlanılması, dünyada günlük 300 trilyon ton kömür yakılmasına eşdeğerdir. Başka bir hesaplamayla dünyamıza bir yılda düşen güneş enerjisi, dünyadaki çıkarılabilir fosil yakıt kaynakları rezervlerinin tamamından elde edilecek enerjin yaklaşık 15-20 katına eşdeğerdir.


  Ülkemiz güneş enerjisi açısından diğer ülkelere nazaran daha şanslıdır. Türkiye düşen güneş enerjisi miktarı tüm Avrupa ülkelerine düşen enerjinin toplamına eşittir. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünde (DMİ) mevcut bulunan 1966-1982 yıllarında ölçülen güneşlenme süresi ve ışınım şiddeti verilerinden yararlanarak EİE tarafından yapılan çalışmaya göre Türkiye'nin ortalama yıllık toplam güneşlenme süresi 2640 saat (günlük toplam 7,2 saat), ortalama toplam ışınım şiddeti 1311 kWh/m²-yıl (günlük toplam 3,6 kWh/m²) olduğu tespit edilmiştir.Çeşitli kaynaklara göre ülkemizin yılda almış olduğu güneş enerjisi ; bilinen kömür rezervimizin 32, bilinen petrol rezervimizin 2200 katıdır.

  Rüzgâr Enerjisi

  Alternatif enerji kaynakları içersinde en az hidrojen enerjisi kadar faydalı olabilecek bir enerji kaynağı da rüzgârdır. Temiz, bol, yenilenebilir olmasının yanısıra hemen hemen tüm dünya genelinde faydalanma imkânı olan bir kaynaktır. Rüzgâr tarlasında inşa edilen ve rüzgâr türbinirüzgâr gücü, elektrik enerjisineuçan rüzgâr türbini, yüzen rüzgâr türbini gibi hem yerde hem de havada olabilir. Ayrıca rüzgâr tarlaları denizde, karada, ve sahilde yapılabilir. Az sayıda, büyük enerji üretim merkezleri kurmak yerine, ülke geneline küçük üniteler halinde yayılmış rüzgâr türbinleri kurmak çok daha avantajlıdır. Rüzgâr tarlası kurulacak bölgelerin rüzgâr atlasırüzgâr hızı ve rüzgâr yönü gibi bilgiler bulunur. Rüzgâr, elektrik üretiminin yanısıra hidrojen üretiminde de söz sahibi olabilir. Rüzgârdan elde edilecek elektrikle suyun hidroliz edilmesi sonucunda; su, oksijen ve hidrojen elementlerine ayrılarak çok ucuz bir yolla hidrojen elde edilmiş olacaktır.

  1990'lı yıllarda kullanımı en hızlı artan enerji kaynağı olan rüzgâr enerjisi, bu avantajları sayesinde tüm dünyanın dikkatini çekmeye devam ediyor. Danimarka toplam elektrik enerjisinin yaklaşık %20'sini rüzgârdan elde ederek oran olarak dünyada birinci sıradayken, Almanya da 2007 yılındaki verilere göre, 22.247 megawatt kurulu güç ile rüzgâr enerjisi kullanımında en ön sıralardadır. Almanya'yı en yakından takip eden ABD'nin kurulu gücü ise yaklaşık 2.316.818 megawatt civarındadır.

  Jeotermal Enerji

  Jeotermal enerji, yeryüzünün kabuğunda bulunan ısıdır. Bu enerjiden, yer yüzeyine çıkan sıcak sular aracılığıyla yararlanılır. En eski çağlardan bu yana kullanılan kaplıcalar jeotermal enerjinin ilk kullanım alanlarıdır. Jeotermal enerjiden, kaynağın sıcaklığına bağlı olarak ısıtma uygulamalarında kullanılabilir ya da elektrik üretiminde yararlanılır. Elektrik enerjisi üretimi amaçlı santrallar 20. yüzyılın başlarından itibaren kurulmaya başlanmıştır. Ama yeterince tanınmadığı için Dünya genel enerji üretimininden yanlızca %0.05 lik bir pay alır.

  Jeotermal enerji; kaynağın, dünya enerji tüketimine kıyasla çok büyük olması nedeniyle ve kullanılan sıcak suyun reenjeksiyon ile tekrar yer altına verilmesi koşuluyla yenilenebilir enerjiler arasında sayılır.

  Dalga Enerjileri

  Okyanus denizler gibi büyük su kütlelerinde meydana gelen dalgaların enerjisinden yararlanabilmektir. Yenilenebilir enerji formlarından bir tanesidir.
  Üretilmesindeki zorluklar:

  •Dalgaların yüksek gücüne karşın düşük hızlarda ve farklı yönlerde hareket etmesi
  •En güçlü fırtınalara ve tuzlu suyun neden olacağı paslanmaya dayanabilecek yapıların yüksek maliyeti
  •Kurulum ve bakım giderlerinin yüksekliğidir.

  Dalga enerjisinin toplam enerji potansiyeli, toplam enerji büyüklüğü 2.5 terawat olarak hesaplanan gel-git enerjisinden çok daha fazladır. Sahilleri güçlü rüzgarlara maruz kalan ülkeler, enerji ihtiyaçlarının %5 veya daha fazlasını dalga enerjisinden karşılayabilirler.

  Gel-Git ve Akıntı Enerjileri

  Gel-git veya okyanus akıntısı nedeniyle yer değiştiren su kütlelerinin sahip olduğu kinetik veya potansiyel enerjinin elektrik enerjisine dönüştürülmesidir.
  Gel-git enerjisini elektriğe dönüştürmek için yaygın olarak, uygun bulunan koyların ağzının bir barajla kapatılarak, gelen suyun tutulması, çekilme sonrasında da yükseklik farkından yararlanılarak türbinler aracılığı ile elektrik üretilmesi hedeflenir. Suyun potansiyel enerjisinin %80'ini elektrik enerjisine dönüştürebilen gel-git enerjisi, güneş enerjisi gibi diğer alternatif enerji kaynaklarına göre daha yüksek bir verimliliğe sahiptir. Deniz ve okyanuslardaki düzenli akıntıların kinetik enerjisinin, deniz tabanına yerleştirilen türbinler aracılığı ile elektrik enerjisine dönüştürülmesi akıntı enerjisi olarak anılır.
  Diğer Alternatifler

  Hidroenerji

  Hidrojen birincil enerji kaynaklarından üretilen bir yakıt olup temiz bir enerji kaynağı olarak kullanılabilecek önemli bir elementtir. Fakat dünyada tek başına bulunmadığından önce üretilmesi gerekir. Halihazırda çok pahalı olan bu üretim, su ve doğalgaz gibi elementlerdeki hidrojenin ayrıştırılmasıyla yapılır. Bu şekilde elde edilen hidrojen pillerine yakıt hücresi adı verilmektedir. Şu anda bazı otomobiller hem benzin, hem de hidrojenin kullanıldığı hibrid (melez) yakıt yöntemiyle çalışmaktadır. Böylece açığa çıkan kirli havanın miktarı %30–40 oranında azaltılabilmektedir.


  Hidrojenin, 20 yıl içersinde çok daha aktif olarak kullanılması planlanmaktadır. Şu anda hidrojen yakıt konusunda elde edilen en önemli ilerleme İzlanda’da yaşanmaktadır. 1999 yılında, akaryakıt firması Shell ve otomobil firması Daimler-Chrysler ile İzlanda hükümeti arasında imzalanan anlaşma, İzlanda'yı hidrojen yakıtlı bir ülke haline getirmeyi amaçlamaktadır. 9Daimler-Chrysler İzlanda için, hidrojenle çalışan otobüs ve otomobiller üretirken, Shell de İzlanda genelinde hidrojen istasyonları açmayı planlamıştır. İzlanda'da elde edilecek muhtemel bir başarı, hidrojenli otomobillerde seri üretime geçilmesini son derece hızlandıracaktır.

 5. Ziyaretçi
  bnce biraz kısa olsaydı bn performans için ilk mesajı yazacaktım tam 1.30 saatimi aldı ikinci mesajı yazsaydım keşke neyse geçti artık, allah razı olsun sizden..

 6. Ziyaretçi
  Enerji kaynakların günümüzde bir çok faydası vardır ÖRNEĞİN enerji kaynakları olmasaydı ne olurdu: Hayat ve bu dünya var olmazdı. Bir düşünün bakalım bu dünyada enerjisiz ne yapabilirsiniz. İnsanlar bile yaşamak için enerjiye ihtiyaç duyar metabolik olarak

 7. Nesrin
  Devamlı Üye
  Enerji kaynakları bilindiği gibi herhangi bir yol ile enerji üretimini sağlayan kaynaklardır. bilindiği gibi enerji kaynakları dünya üzerinde klasik ve alternatif kaynaklar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. bunun dışında kömür doğal gaz güneş enerjisi gibi enerjiler enerji kaynaklarına örnek olarak verilebilir.

+ Yorum Gönder


enerji kaynakları nasıl oluşur,  enerji kaynakları nasıl oluşmuştur,  enerji kaynaklarının oluşumu nasıl olmuştur,  enerji kaynakları nasıl oluştu,  enerji kaynaklarının nasıl oluştuğu,  enerji kaynakları nasıl oluşmuştur kısaca