+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Kurum Ve Kuruluş Adları ile ilgili Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Kurum Ve Kuruluş Adları ile ilgili Bilgi
  Lütfen yarın olmadan yani 3 saat içiresinde cevaplayabilirseniz çok iyi olur.
  Teşekkürler 2. Forumacil
  Devamlı Üye

  Kurum Ve Kuruluş Adları ile ilgili Bilgi

  KKTC Cumhurbaşkanlığı 2283444
  KKTC Başbakanlığı 2283141
  KKTC Meclis Başkanlığı 2274656
  Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı 2283241
  İçişleri Bakanlığı 2283213
  Maliye Bakanlığı 2283116
  Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı 2283136
  Tarım ve Orman Bakanlığı 2283735
  Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı 2283666
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2283213
  Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 2283173
  Ekonomi ve Turizm Bakanlığı 2286838
  Gençlik ve Spor Bakanlığı 2282172
  Sayıştay Başkanlığı 2284128
  Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı 2283247
  Personel Dairesi Müdürlüğü 2286947- 2283141
  KKTC Başsavcılık 2284691
  Devlet Basımevi 2282285
  Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi 2285940
  Devlet Hastanesi 2285441
  Polis Genel Müdürlüğü 2283411
  Posta Dairesi 2285982
  Bayrak Radyo Televizyon Kurumu 2255555
  Elektrik Kurumu 2283648

 3. Ziyaretçi
  acillllll yarına lazım
 4. Ziyaretçi
  daha fazla bilgi olması gerekirdi

 5. Ziyaretçi
  acilen kuruuum ve kuruluşların adları

 6. Ziyaretçi
  bilgi verdiğiniz için teşekürle elerinize salık

 7. Ziyaretçi
  çok güzell yazılar yazmışsınız çok yardımcı oldunuz teşekkür ederim

 8. Ziyaretçi
  cok işime yaradı

 9. Zeyneb
  Bayan Üye
  Kurum Ve Kuruluş Adları Hakkında Bilgi

  TEMA (Türkiye Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma) Vakfı

  Kaybolan geleceği kurtarmak, açlık ve yoksulluğu gidererek topraktan gelen toplumsal barışı sağlamak için;
  • Erozyon, çoraklaşma, çölleşme, kirlilik, hatalı tarım teknikleri ve amaç dışı arazi kullanımını önlemek,
  • Doğal varlıkların tahribine yönelik ulusal ve uluslararası her türlü idari, siyasi ve ekonomik
  baskılara karşı mücadele etmek ve sorunlara çözüm
  önermek,
  • Doğal varlıkların korunmasına yönelik politikaların hükümetlerce üretilmesini, gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını, uygulanmasını ve uluslararası anlaşmalara uyulmasını sağlayacak bilinçli ve etkin kamuoyu oluşturmak.
  • Biyolojik çeşitlilik, toprak, su ve diğer doğal kaynakların korunması, verimli kılınması ve sürdürülebilir yönetimini gerçekleştirmeyi amaçlamıştır.

  Türk Eğitim Vakfı

  1967 yılından bu yana hizmet veren vakıf, eğitime gönül vermiş aydın kişiler ve iş adamlarının katkılarıyla kurulmuştur.
  Vakfın amacı, maddi desteğe ihtiyacı olan başarılı öğrencilere burs vermek, okul, öğrenci yurdu ve merkezleri açmak, eğitim ve öğretim alanında araştırmalar yapmak, millî eğitime destek olmaktır.

  LÖSEV (Lösemili Çocuklar Vakfı)

  LÖSEV’in ilk amacı, lösemili ve kan hastası çocukların eğitim ve sağlık başta ^^^^ olmak üzere her türlü ihtiyaçlarının sağlanmasına yardımcı olmaktır. Vakfın diğer l^i önemli amacı ise kan hastalıkları konusunda ulusal düzeyde tedavi, eğitim ve LÖSEV araştırma kurumları kurmak ve işletmektir.
  LÖSEV, gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerde; lösemi hastalığını tanıtmayı, lösemili çocukların ve ailelerinin sıkıntılarını topluma aktarmayı ve toplumu bilinçlendirmeyi amaçlamaktadır.

  Türk Kalp Vakfı


  Bir grup hayırseverin 1975 yılında kalp sağlığını geliştirme düşüncesi ile kurduğu bir vakıftır. Vakıf sağlık sigortasından mahrum olan insanlara ucuz veya ücretsiz kalp muayeneleri yapmaktadır.


  Eğitim Gönüllüleri Vakfı


  Vakfın kuruluş nedeni, devlet tarafından verilen temel eğitime katkıda bulunmaktır. Buradan yola çıkarak oluşturdukları donanımlı eğitim ortamlarına kendi desteği ile gelen 7-16 yaş grubu çocukları gönüllüleri ile eğitmektedirler. Çocukları geleceğe hazırlar. Bağışçılarının katkılarıyla sürdürdüğü bu faaliyetler hakkında kamuoyunu düzenli olarak bilgilendirir. Eğitim Gönüllüleri Vakfının misyonu şudur:
  Çocuklarımızın; cumhuriyetin temel ilke ve değerlerine bağlı, akılcı, sağduyulu, öz güven sahibi, düşünen, sorgulayan, kendi iç yaratıcılığını harekete geçirebilen, barışçı, farklı düşünce ve inançlara saygılı, insan ilişkilerinde cinsiyet, ırk, din, dil farkı gözetmeyen bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunacak okul dışı eğitim programları oluşturmak ve uygulamaktır.

  İlkyar (İlköğretim Okullarına Yardım Vakfı)


  • Özellikle köy çocuklarına okuma heyecanı ve eğitimini daha ileri ^ düzeyde sürdürme motivasyonu kazandırmak, eğitimlerine katkıda bulunmak / ve bu faaliyetin her aşamasını, hiçbir politik kaygı taşımadan ve insanların eşit olduğu ilkesinden yola çıkarak uygulamak,
  • Köylere kitap yardımı yapmak, öğretmenler için programlar düzenlemek, özellikle köy okullarına, çocuklarda okuma heyecanı ve eğitimini ileri düzeylerde sürdürme motivasyonu kazandırmak amacıyla her türlü yardımda bulunmak, çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemektir.

  AKUT (Arama Kurturma Derneği)


  Başlangıçta temel hedefi dağ ve diğer doğa koşullarında doğru ve etkin arama ve kurtarma faaliyetleri düzenlemekti.

  1997 yılı Ocak ayında deprem eğitimini, haziran ayında ise ilk sel eğitimini almaya başlayan AKUT, böylece talep edildiği takdirde doğal afetlerde de ilgili resmî kurumlara yardımcı olabilir hâle geldi.
  AKUT, gönüllü çalışanlarıyla yardıma ihtiyacı olan kişilere en kısa sürede ulaşmak, yardım için gereken en uygun koşulları sağlamak, kazazedenin temel ilk yardım desteğini sağlamak ve can kaybını en aza indirmeyi amaçlamıştır.

  ÇEKÜL (Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı)


  Ülkemizin doğal ve kültürel mirasını korumak amacıyla kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. ÇEKÜL, doğal ve kültürel çevreyi korumak için “kent, havza, bölge, ülke” ölçeğinde projeler geliştirmektedir. 10. Ziyaretçi
  biz bu kuruluşları milletimiz vatandaşımız için kurduk bu kuruluşlar olmasaydı bazı insanlar ölebilirlerdi mesala örnek veriyorum kızılay yeşilay sen kimsin kuruluşları gibi vaktinizi böldüğüm için özür dilrim

+ Yorum Gönder


kuruluş adları,  kurum ve kuruluş adları,  kurum ve kuruluş isimleri,  kurum kuruluş adları,  kurum adları,  kurum kuruluş isimleri