+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Tasarrufun önemi faydaları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Tasarrufun önemi faydaları
  tasarrufun önemi faydaları nelerdir.bundan önce tasarufun ne olduğunu kısaca açıklar mısınız. bunun dışında tasaruf nasıl yapılmalıdır. ayrıca ne gibi şeylerden tasaruf edilmelidir. son olarak tasarruf edilmez ise ne gibi şeyler olur. 2. HARBİKIZ
  Moderator

  Yaşamın devam etmesinde,insanların ve diğer canlıların kullandığı,vazgeçilmez olan maddelerin tüketimindedikkatli davranma,gereği kadar kullanma,idareli tüketmeye tasarruf denir.

  Üzerinde yaşadığımız dünyada,insanların ve diğer canlıların yaşamsal olarak kullandıkları,bütün kaynakların, tükenen cinsten kaynaklar olduğunu, düşünecek olursak,bu yaşamsal kaynakların bir gün tükeneceği kaçınılmaz bir sondur.  İnsanlığın yaşamsal kaynakları olan bu maddelerin, bilinçsizce tüketilmesi yada tüketilmesi esnasında çevreye verilen zararların,bazı maddelerin tüketilmeden yok olmasına sebep olduğu,tüketilen bazı maddelerin ise bir miktar enerji kullanılarak geri dönüşümlerinin mümkün olmasına rağmen,bu enerjinin harcanarak geri dönüşümün sağlanmadığı,insanlığın ortak malı olan bazı maddelerin,insanlığın bazı kesimleri tarafından ekonomik güç ve üstün olma hırsı gibi,gayeler için kullanılması tahribatın boyutlarını artırmakta ve verilen zararlar önüne geçilmez bir hızla insanlığın yaşamını tehdit edecek düzeylere gelmektedir.

  Dünyamızda var olan,su,hava,toprak,bitki,hayvanlar,petrol ve doğalgaz gibi maddeler, sınırlı yaşamsal kaynaklardır.Bilinçsiz ve aşırı tüketim nedeniyle bu kaynaklar her geçen gün biraz daha azalmakta,Nispeten daha uzun süreli olan,güneş enerjisi ve rüzgar gibi enerji kaynakları ise insanlık tarafından henüz yeteri kadar kullanılmamaktadır.Yada bu enerjilerde yararlanmak için kurulan sistemlerin ekonomik olarak pahalı sistemler olması nedeni ile insanlık henüz bu kaynaklara yeteri kadar yönelmemiştir.Hazır kaynakları kullanmak daha az emek ve sermaye gerektirdiğinden,daha cazip gelmektedir.

  İnsanlık görülen ve hiçte uzak olmayan bir tehlike ile karşı karşıya bulunmaktadır.insanlığı tehdit eden tehlikeye karşı, dünyanın ortak malı olan bazı tüketim maddelerinin bilinçsizce tüketilmesi insanlığı ortak tavır almaya zorlamaktadır.Ortak tavır alınabilmesi için insanlara, eğitim yolu ile tasarruf yapma,bilinçli tüketicilik,dünyanın ortak malı olan bazı tüketim maddelerine sahip çıkma,gibi istendik davranışların kazandırılması gerekmektedir.
 3. Ziyaretçi
  çevremizde, kendi evimizde, okul ve sınıfımızda tasarruf ile ilgili neler yapılabilir?
 4. Ziyaretçi
  çok güzel bir yorum

 5. Ziyaretçi
  güzel bir site beğendim yani

 6. Nesrin
  Devamlı Üye
  Tasarruf demek bilindiği gibi insanların ve diğer canlıların kullandıkları ve onlar için vazgeçilmez olan maddelerin düzenli ve aşırıya kaçmadan dikkatli olarak kullanmak anlamına gelmektedir. kısacası tasarruf demek idareli kullanmak demektir.

+ Yorum Gönder


tasarrufun önemi,  tasarrufun önemi ve faydaları,  tasarrufun önemi ve kumbara yapımı,  tasarrufun önemi ve faydaları nelerdir,  tasarrufun faydaları ve önemi