+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda 10 tane birleşik zamanlı fiil yazın Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  10 tane birleşik zamanlı fiil yazın
  Bileşik zamanlı fiiler ne gibi özelliklere sahip olan fiillerdir. bunun dışında bu fiiller hakkında banan birkaç bilgi verebilir misiniz. son olarak bileşik fiiller hakkında vereceğiniz bilgileri bir de yaklaşık olarak 10 a yakın örnek ile pekiştirir misiniz. 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Basit zamanlı fiil, fiilin tek bir zaman veya kip bildirecek şekilde çekimlenmesiydi. Birleşik zamanlı fiil ise, fiilin birden çok kip ve zaman bildirecek biçimde çekimlenmesiyle oluşur. Basit çekimli fiillere ekfiilin getirilmesiyle yapılır. Üç grupta incelenir.  a. Hikaye Birleşik Zamanı  Fiilin basit çekiminden sonra ekfiilin “idi” şekli getirilerek yapılır.  gel - miş - idi - m ® gelmiştim  Fiil Birinci İkinci Şahıs  zaman zaman eki  örneğinde, fiilin çekimini adlandırırken “gelmek fiilinin öğrenilen geçmiş zamanının hikayesi” deriz.  Biliyorduk (Bilmek fiilinin şimdiki zamanının hikayesi)  Çözmeliydik (Çözmek fiilinin gereklilik kipinin hikayesi)  Bazen ekfiille çekimli fiil arasına başka ekler girebilir.  “Alacak mıydı?” sözünde araya “mi” soru edatı girmiş, “açmışlardı” sözünde ise araya  “-ler” çoğul eki gelmiştir.  b. Rivayet Birleşik Zamanı  Fiilin basit çekiminden sonra ekfiilin “imiş” şekli getirilerek yapılır.  Gel - ecek - miş ® Gelecekmiş  Fiil Gelecek Rivayet  zaman Zaman  Geliyormuşum (gelmek fiilinin şimdiki zamanının rivayeti)  Gitmeliymişiz (gitmek fiilinin gereklilik kipinin rivayeti)  Sorarmış (sormak fiilinin geniş zamanının rivayeti)  Çözmüş müymüş (Çözmek fiilinin öğrenilen geçmiş zamanının rivayeti)  c. Şart Birleşik Çekimi  Fiilin basit çekiminden sonra ekfiilin “ise” şekli getirilerek yapılır.  Gel - ecek - se - k ® Geleceksek  Fiil Gelecek Şart kipi  zaman  Geliyorsanız (gelmek fiilinin şimdiki zamanının şartı)  Gelmişseniz (gelmek fiilinin öğrenilen geçmiş za- manının şartı)  Gelmeliyseler (gelmek fiilinin gereklilik kipinin şartı)  * Ekfiilin geniş zamanda kullanılan eklerle birleşik zamanlı fiil yapılamaz.  * Birleşik zamanlı fiillerde anlam kayması aranmaz: çünkü fiilin çekiminde daima ekfiilin zamanı hakimdir.
 3. Ziyaretçi
  ayrınttıılı çekimli fiil ne sadece bu lutfen
 4. Ziyaretçi
  oturuyordum (şimdiki zamanın hikayesi )

 5. Nesrin
  Devamlı Üye
  Bileşik zamanlı fiiler bilindiği gibi dil bilgisi dersinde öğretilen bir konudur. bunun dışında bileşik zamanlı filler dediğimiz fiiler bilindiği gibi sadece bir tane değil en az iki tane zaman eki almış olan fiilleridir. mesela "geli-yor-muş " da olduğu gibi.

+ Yorum Gönder


20 tane birleşik zamanlı fiil,  10 tane fiil,  10 tane birleşik zamanlı fiil