+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Divanı Hikmet Ve Özellikleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Divanı Hikmet Ve Özellikleri
  Divanı Hikmet nedir? ve Divanı Hikmet'in özellikleri nelerdir kısaca bilgi verir misiniz? 2. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  DİVAN-I HİKMET ( HOCA AHMET YESEVİ )

  Dini – tasavvufi şiirlerden oluşan bir eserdir. Dörtlükler halinde yazılmıştır. İlahi aşk konusunu işleyen şiirlerdir. Kafiye örgüsü bakımından koşmaya benzer. “Hikmet” adı verilen şiirlerden oluşmuştur. Hece ölçüsü ve dörtlük birimiyle Hakaniye Türkçesiyle yazılmıştır.


  Divan-ı Hikmet Özellikleri

  Genel olarak dervişlik hakkında övgülerden bu dünyadan şikayetten cennet ve cehennem tasvirlerinden, peygamberin hayatından ve mucizelerinden bahsedilir. Dini ve ahlaki öğütler veren şiirlere de yer vermiştir. Hece ölçüsü olarak 4+3 ve 4+4+4 kullanılmıştır. Bu yapıtın ortaya çıkmasından bir süre sonra; İslamiyet göçebe Türk toplulukları arasında yayılmaya başlamıştır. Ahmet Yesevi'nin görüşleri Anadolu gizemciliğinin (tasavvuf) temelini oluşturur. Tasavvuf kültürünün temeli bu yapıttadır. Yunus Emre'nin, Hacı Bektaş Veli, Haci Bayram Veli gibi mutasavvufların düşüncelerinin kaynağı bu yapıttır.


  Kitapta Allah aşkı Peygamber sevgisi işlenmiştir.
  Hikmet: Hoş, hayırlı anlamlarına gelir.
  Sade ve yalın bir dil kullanılmıştır.
  Aruz ve hece ölçüsü bir arada kullanılmıştır.
  Dörtlük ve beyitle yazılmıştır.
  144 hikmet ve 1 münacaattan oluşur.(2009 yılında bulunan yeni hikmetlerle bilinen hikmet sayısı 217 olmuştur. Dr. Hayatı Bice tarafından hazırlanan 5. baskıda yeni hikmetler günümüz Türkçesi ile de yayınlanmıştır.)
  Eser Karahanlı Türkçesinin hakaniye lehçesiyle yazılmıştir
  İstifham (soru sorma) ve Tecahül-i Arif (bilipte bilmezlikten gelme) sanatları kullanılmıştır.
  Ahmet Yesevi'nin hikmetlerinin birleşmesiyle oluşmuştur.
  Ahmet Yesevi hikmetleri Karahanlı Türkçesiyle söylemiştir.
  Hikmetler dini tasavvufi şiirlerdir.
  63 yaşından sonra toprağın altında yaşamayı seçmiştir.
  Allah'a yakın olma isteği vardır.
  Şiirlerde ulusal ögeler (ölçü, nazım biçimi, yarım uyak) ile İslamlıktan gelme yabancı ögeler (din ve tasavvuf konuları, yabancı sözcükler) bir arada kullanılmıştır.
  Eserin uyaklanışı abcd dddb eeeb şeklindedir.Dördüncü dizelerin birbiriyle uyaklı oluşu hatta zaman zaman aynen tekrarlanışı bu şiirlerin musiki ile okunmak için söylendiğini gösterir.
  Eser 12. yy'a aittir.
  Divan-ı Hikmet'i Ahmet Yesevi yazmamıştır. Ahmet Yesevi'nin kurduğu tarikattaki Şaban Durmuş, Ahmet Yesevi'nin görüşlerini ve düşüncelerini kitap haline getirmiştir.
  Didaktik ve manzum bir eserdir.
  Ahmet Yesevî 63 yaşından sonra bir yere kendini kapatmıştır ve Hz Muhammed gibi 63 yaşında ölmek istemiştir ama 73 yaşında hayata veda etmiştir.
  Türk edebiyatı tarihinde "Divan-ı Hikmet"in önemi İslamiyet'ten sonraki Türk edebiyatının daha önce yazılan Kutadgu Bilig'den sonraki bilinen en eski örneklerinden biri ve tasavvuf Türk Edebiyatı`nın ilk eseri oluşudur.
  Lirik ve didaktik özellik gösterir
 3. Ziyaretçi
  çok güzelmiş çok teşekkürler yardımcı olduğunuz için
+ Yorum Gönder