Lale devri bilindiği gibi 1718 yılında imzalanmış olan pasarofça antlaşması ile başlamış ve 1730 yılındaki Patrona Halil İsyanı ile son bulmuş olan bir devirdir. bunun dışında bu dönem de bir çok yenilikler yaşanmıştır ki bunlardan biri de kağıt fabrikalarının açılmasıdır.
Cevap: Lale devri hangi olayla başlayıp hangi olayla sona erer frmacil sayfa 2iki Cevap: Lale devri hangi olayla başlayıp hangi olayla sona erer