+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Mezopotamya, çevre uygarlıklarından nasıl etkilenmiştir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Mezopotamya, çevre uygarlıklarından nasıl etkilenmiştir
  Mezopotamya, çevre uygarlıklarından nasıl etkilenmiştir. bunun dışında mezopotamya da hangi uygarlıklar yaşamıştır. bu uygarlıklardan hangisi en güçlü uygarlık idi. son olarak mezopotamya da ne gibi tarihi yerler bulunmaktadır. 2. HARBİKIZ
  Moderator

  Mezopotamya ve çevre uygarlıkların etkisi

  Güneydoğu Anadolu'dan başlayarak, Basra Körfezine kadar uzanan, Dicle ve Fırat nehirleri arasındaki bölgeye Mezopotamya denir. Mezopotamya Verimli topraklara sahip olması, iklim şartlarının uygun olması gibi nedenlerden dolayı sık sık istila ve göçlere sahne olmuş, insanlar arasındaki kültür etkileşimi fazla olduğundan medeniyet bu bölgede gelişmiştir.
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Mezopotamya bilindiği giib pek çok eski uygarlığa ev sahibi yapmış olan bir yerdir.bu yüzden bilindiği gibi Mezopotamya günümüz de medeniyetin beşiği olarak adlandırılmaktadır. bunun dışında Mezopotamya da bilindiği gibi bolca petrol de bulunmaktadır. son olarak bu yerde bilindiği gibi Sümerler, Akadlar, Babilliler, Asurlular ve Aramiler şeklinde pek çok uygarlık yaşamıştır.
+ Yorum Gönder