+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Reform hareketleri ilk önce hangi ülkede başlamıştır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Reform hareketleri ilk önce hangi ülkede başlamıştır
  Reform hareketleri ilk önce hangi ülkede başlamıştır? 2. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Reform, 15. ve 17. yüzyıl boyunca tüm Avrupa'yı etkileyen Katolik Kilisesi ne karşı yapılmış dinsel bir harekettir.

  Katolik kilisesinin aşırı zenginleşmesi ve yozlaşması, siyasetle ve dünyasal etkinliklerle daha fazla ilgilenmeye başlaması birçok din adamının tepkisini çekmiş ve reform hareketlerine yol açmıştır. Reform hareketleri önce Almanya'da sonrasında ise Fransa, İngiltere ve Kuzey Avrupa ülkelerinde de etkili olur. Bu reform hareketi hıristiyanlığın yeni ve büyük 3 mezhebinden Protestanlığın oluşmasını sağlamıştır.

  Başarılı Reform hareketi ilk defa Almanya'da Martin Luther ile başladı.Bunun nedeni de Almanya'nın birleşmesinden önce birçok bağımsız devletin olmasından dolayı özgür bir ortamın bulunmasındandır. 31 Ekim 1517'de Martin Luther Almanya'nın şehrinde bir kilisenin kapısına 95 maddeden oluşan protesto metnini astı ve Protestan Reformu hareketini resmen başlattı. Luther bu metni hazırlarken daha önce reform hareketine girişmiş olan ve gibi isimlerin görüşlerinden etkilenmişti. İncil'in farklı dillere çevirilmesi ve matbaanın bulunup halk tarafından da okunabilir hale gelmesiyle, insanlar kilisenin doktrinlerinin yanlış ve yobaz olduğunu düşünmeye başlamıştı. Martin Luther astığı protesto metninde özellikle endüljans a karşı çıkar. Görüntüde halkın haklarını savunan Luther, halkın da desteğini alarak protestanlığın temellerini atar. Martin Luther bunun yüzünden Papa tarafından afaroz edildi.Afaroznameyi halk önünde yaktığı için,Martin Luther ölüm cezasına çarptırıldı. Alman imparatoru Şarlken, Luther’i ve taraftarlarını 1529’da protesto ettiği için Almanya’da yeni oluşan bu mezhebe Protestanlık denir.
 3. Buğlem
  Devamlı Üye
  Reform hareketi Katolik kilisesine karşı yapılmış dinsel bir harekettir çünkü halk artık kilisenin bozulduğunu düşünmüştür. Bu harekettin sonunda kilisenin fazla bir itibarı kalmamıştır ve kilise kendini yenilemek zorunda kalmıştır.
+ Yorum Gönder


reform hangi ülkede başladı,  reform hangi ülkede başlamıştır,  reform hareketleri hangi ülkede başladı,  reform ilk hangi ülkede başladı,  reform hareketleri ilk hangi ülkede başladı,  reform ilk olarak hangi ülkede başlamıştır