+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Çin den başlayıp Orta Asya üzerinden Karadeniz deki kırıma ulaşan tarihi ticaret yolunun adı nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Çin den başlayıp Orta Asya üzerinden Karadeniz deki kırıma ulaşan tarihi ticaret yolunun adı nedir
  Çin den başlayıp Orta Asya üzerinden Karadeniz deki kırıma ulaşan tarihi ticaret yolunun adı nedir. bu yolun ne gibi özellikleri vardır. ayrıca bu yolda en fazla ticareti yapılan mallar nelerdir. son olarak bu yol sadece tüccarlara mı ait olan bir yol idi. 2. Asel
  Bayan Üye

  İpek Yolu

  CEVAP: İpek Yolu

  Avrupa, doğunun kaliteli ipek ve baharatı ile tanışınca, bu ürünlere büyük bir talep doğmuş ve "İpek Yolu" olarak adlandırılan tarihi ticaret yolları yapılmıştır. Çin'in en uç noktasından başlayıp Anadolu'nun çeşitli yerlerinden geçerek İstanbul'da birleşen ve oradan da Avrupa'nın içlerine giden bu yol boyunca, yükleri taşıyan kervanlar sadece ticaretin gelişmesini değil, Asya ile Avrupa arasında günümüzde de izleri görülen kültür alışverişini de sağlamıştır.
  Ortaçağda İpek Yolu, Antakya'dan başlayıp, Gaziantep'ten geçerek İran ve Afganistan'ın kuzeyinde Pamir Ovası'na kadar uzanmaktadir. Ayrıca, Anadolu'da Güneydoğu Bölgesi'nde bulunan Gaziantep ve Malatya'yı geçip, Trakya üzerinden ve Ege kıyılarında İzmir, Karadeniz'de Trabzon ve Sinop, Akdeniz'de ise Alanya ve Antalya gibi önemli limanlar üzerinden Avrupa'ya ulaşırdı. Osmanlıların İstanbul'u alması sonucunda Osmanlı denetimine girmiş ve Avrupa'nın yeni ticaret yolları aramasına neden olmuştur. Coğrafi keşiflerin sonucunda önemini yitirmiştir.
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  İpek yolu bilindiği gibi tarihin önemli yollarından biridi.r bunun dışında bu yol bilindiği gibi pek çok türk uygarlıkları için ekonomik kaynak olmuştur. son olarak bu yol da sadece tüccarlar değil aynı zaman da bilgelerin orduların yolu haline gelmiştir.
+ Yorum Gönder


çinden başlayarak istanbul ve karadeniz limanlarına ulaşan ticaret yolu,  çinden başlayarak istanbul ve karadeniz limanlarına ulaşan ticaret yoludur,  çin den başlayan ticaret yolu,  çinden başlayarak karadeniz ve istanbul limanlarına ulaşan ticaret yolu,  çinden başlayarak istanbul ve karadeniz limanlarına ulaşan ticaret yolunun adı,  çinden başlayarak istanbul ve karadeniz