+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda 15 ve 16.yy da Avrupa da edebiyat, sanat ve bilimdeki değişme ve gelişmelere ne denilmektedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  15 ve 16.yy da Avrupa da edebiyat, sanat ve bilimdeki değişme ve gelişmelere ne denilmektedir
  15 ve 16.yy da Avrupa da edebiyat, sanat ve bilimdeki değişme ve gelişmelere ne denilmektedir? bunun hakkında kısa biligiler verebilir misiniz. lütfen çok acil bu bilgileri almam gerekli . son olarak bu dönemin en önemli kişileri kimdir. 2. Asel
  Bayan Üye

  15 ve 16.yy da Avrupa da edebiyat


  RÖNESANS
  15. ve 16 yüzyıllarda Avrupa’da bilim, edebiyat ve sanat alanında yeniliklerin meydana geldiği döneme Rönesans denir.
  Rönesans “yeniden doğuş” anlamına gelir.
  Rönesans’ın Sebepleri:
  1. Kâğıt ve matbaanın icadı.
  2. Coğrafi keşiflerden sonra Avrupa’da sanattan zevk alan zengin bir sınıfın ortaya çıkması.
  3. İstanbul’un fethinden sonra birçok bilim adamının İtalya’ya giderek çalışmalarda bulunması.
  4. Coğrafi keşiflerin etkisi.
  5. Antik kültürün ( Eski Yunan kültürü ) incelenmesi.
  Rönesans ilk olarak İtalya’da başladı.Daha sonra diğer Avrupa ülkelerine yayıldı. Bu dönemde insan
  ve insana ait değerlere ön palana çıkaran hümanizm akımı ortaya çıkmıştır.Bu dönemde edebiyat alanında
  Dante, Petrark ve Makyavel,resim alanında Leonardo da Vinci, heykeltıraşlık alanında Mikelanj, mimarlık alanında Rafael önemli sanatçılardır.

  Rönesans’ın Sonuçları:
  1-Bilim ve teknik alanında gelişmeler oldu.
  2-Hür düşünce ve yeni sanat anlayışları ortaya çıktı.
  3-Skolastik düşünce yerini bilimsel düşünceye bıraktı. Gözlem ve deney önem kazandı.Akılcılık egemen olmaya başladı.
  4-Avrupa’da gelişmenin ve ilerlemenin hız kazanmasına neden oldu.
  5-Avrupa’da bilim ve teknik alandaki gelişmelerin önünü açtı.
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  15 ve 16.yy da Avrupa da bilindiği gibi pek çok faklı alanlarda gelişmeler meydana gelmiştir. mesela bunlardan biri ve en önemlilerden sayılan bilindiği gibi bu dönem de barutun ateşli silahlarda kullanılmasıdır. bunun dışında birde coğrafi keşifler budönem de yapılmıştır.
+ Yorum Gönder


15 ve 16 yüzyıllarda avrupadaki gelişmeler,  avrupada 15. ve 16. yüzyıllarda edebiyat,  15.yy avrupa edebiyatı,  16 yy avrupa edebiyatı