+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Düzenli ordunun yaptığı ilk savaş ve ilk zafer hangisidir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Düzenli ordunun yaptığı ilk savaş ve ilk zafer hangisidir
  Düzenli ordunun yaptığı ilk savaş ve ilk zafer hangisidir. bundan önce düzenli ordu ne zaman kurulmuştur ve neden düzenli ordu kurulmuştur. bunların cevabını mümkün ise en geç yarına kadar alabilir miyim çünkü girmem gereken bir inkılap sınavı varda. 2. Asel
  Bayan Üye

  KURTULUŞ SAVAŞI, CEPHELER, ANTLAŞMALAR (İLKLER)


  1. TBMM’nin topraklarını işgal eden düşmanlarına karşı açılan ilk cephe Doğu Cephesi’dir

  2. Misak-ı Milli’yi gerçekleştirme yolunda TBMM’nin kazandığı ilk siyasi başarı Gümrü Barış Antlaşması’dır

  3. TBMM’nin varlığını tanıyan ilk Müslüman devlet Afganistan’dır

  4. TBMM’nin siyasi varlığını ilk tanıyan büyük devlet Sovyet Rusya’dır (Moskova Antlaşması )

  5. TBMM’nin siyasi varlığını ilk tanıyan devlet Ermenistan’dır (Gümrü)

  6. TBMM’nin siyasi gücünü tanıyan ilk İtilaf devleti Fransa’dır (Ankara)

  7. Doğu sınırı ilk defa Kars Antlaşmasıyla günümüzdeki haline getirilmiştir

  8. Milli mücadeleye saygı duyarak Anadolu’dan çekilen ilk devlet İtalya’dır (II. İnönü)

  9. Mustafa Kemal’in başkomutan olarak katıldığı ilk savaş Sakarya Savaşıdır

  10. Kütahya - Eskişehir savaşları Kurtuluş savaşında alınan ilk ve tek yenilgidir (24 Temmuz 1921)

  11. TBMM ordularının katıldığı ilk taarruz savaşı başkomutanlık Meydan Muharebesidir

  12. İtilaf devletleri milli mücadelenin başarıya ulaştığını ilk defa Lozan antlaşmasıyla kabul etmiştir

  13. Kurtuluş savaşında ilk düzenli ordu batı cephesinde faaliyet göstermiştir

  14. Batı cephesinde düzenli ordunun kazandığı ilk askeri başları I.İnönü Zaferidir

  15. Güneyde işgalcilere karşı en büyük direniş Fransız ve Ermenilere karşı olmuştur

  16. İşgallere karşı tepki olarak düzenlenen ilk miting Adana Kozan’da gerçekleştirilmiştir

  17. Yeni Türk Devleti kendi adını ilk kez Gümrü antlaşmasında “Türkiye” olarak belirtmiştir

  18. Moskova Antlaşmasıyla Gürcistan’a bırakılan Batum, Misak’ı Milli’den verilen ilk tavizdir

  19. Yeni Türk Devletinin ekonomik bağımsızlığını tanıyıp kapitülasyonlardan vazgeçen ilk devlet Sovyet Rusya’dır

  20. Doğu sınırlanın kesin olarak çizildiği antlaşma Kars Antlaşmasıdır (13 ekim 1921)

  21. Sakarya savaşı TBMM’nin yaptığı son savunma savaşıdır

  22. Mustafa Kemal Paşa ordudaki görevinden istifa ettikten sonra askerlik görevine ilk defa Sakarya savaşı ile dönmüştür

  23. Osmanlı Devleti’nin hukuken sona erdiren antlaşma Mudanya Ateşkes Antlaşmasıdır

  24. Osmanlı Devleti’nin fiilen sona erdiren antlaşma Mondros Ateşkes Antlaşmasıdır

  25. Kuva-y ı milliye yerine düzenli birliklerin gerekliliğini ispatlayan ilk savaş I. İnönü Savaşıdır

  26. İtilaf devletlerinin TBMM’nin siyasi varlığını ilk kez kabul etmesi Londra Konferansı ile gerçekleşmiştir (21 Şubat-12 Mart 1921)

  27. kurtuluş savaşı sırasında İtilaf devletlerinin ilk ve tek şartsız ateşkes teklifi Büyük Taarruz’dan sonradır (26 Ağustos - 18 Eylül 1922)

  28. Milli mücadelenin haklılığı ilk kez Londra Konferansında kabul edilmiştir

  29. Mudanya Ateşkes Antlaşması İsmet İnönü’nün ilk siyasi başarısıdır (1922)

  30. Kurtuluş savaşının askeri safhası sona erip diplomatik safhasının başlaması Mudanya Ateşkes Antlaşması ile gerçekleşmiştir

  31. Büyük Taarruz Savaşının kazanılması ile kurtuluş savaşının askeri safhası sona ermiştir

  32. Kurtuluş savaşında İstanbul’un TBMM kuvvetlerinin eline geçmesi ilk kez Mudanya Ateşkes Antlaşması ile gerçekleşmiştir

  33. TBMM kurtuluş savaşı sırasında ilk dış yardımı Sovyet Rusya’dan almıştır

  34. Kurtuluş Savaşı sırasında Türkiye ile Fransa arasındaki savaş hali 20 Ekim 1921 Ankara Antlaşması ile sona ermiştir

  35. TBMM’nin kurtuluş savaşı sırasında gerçekleştirdiği ilk devrim saltanatın kaldırılmasıdır (1 Kasım 1922)

  36. İtilaf devletlerin birlikte işgal ettikleri ilk Osmanlı toprağı Boğazlardır

  37. İngilizlerin yalnız olarak işgal ettikleri ilk Osmanlı vilayeti Musul’dur

  38. Temsil kurulu TBMM açılıncaya kadar kurtuluş mücadelesini yürüten tek organdır

  39. Temsil heyetinin ilk icraatı Ali Fuat Paşa’yı Anadolu Kuvayı Milliye komutanlığına atanmasıdır

  40. Türk halkının kurtuluş savaşına topyekün katılması ilk defa Tekalifi Milliye emirleri ile gerçekleşmiştir

  41. Mudanya Ateşkes Antlaşması ile İstanbul hükümeti itilaf devletlerince ilk defa yok sayılmıştır

  42. Lozan’da Türk delegasyonunun kesinlikle taviz vermediği konular Ermeni Meselesi ve Kapitülasyonlar’ dır

  43. İlk düzenli Kuvayı milliye hareketi batı Anadolu’da (Ayvalık) Yunanlılara karşı başlatılmıştır

  44. Mustafa Kemal Paşa’ya Mareşallik ve Gazilik unvanları Sakarya Savaşından sonra verilmiştir

  45. TBMM, Mudanya Ateşkes Antlaşması ile Doğu Trakya, İstanbul, Boğazlar bölgeleri savaşmadan ele geçirmiştir .
 3. Asel
  Bayan Üye
  Kurtuluş savaşında ilk düzenli ordu batı cephesinde faaliyet göstermiştir

  Batı cephesinde düzenli ordunun kazandığı ilk askeri başları I.İnönü Zaferidir
 4. Nesrin
  Devamlı Üye
  Düzenli ordu bilindiği gibi kurtuluş savaşı sırasında kurulmuş ola bir ordudur. bu ordunun kurulma sebebi bilindiği gibi savaş sırasında türkler hem istanbul hükümeti hem de yunanlıların güçleri ile karşı karşıya gelmiştir bunlardan kurtulmak için gereken tek şey düzenli bir ordu idi.

+ Yorum Gönder


düzenli ordunun ilk zaferi,  türk ordusunun kurtuluş mücadelesinde kazandığı ilk zafer hangisidir,  düzenli ordunun ilk başarısı hangi savaştır,  düzenli ordunun kazandığı ilk zafer hangisidir,  düzenli ordunun ilk başarısı,  düzenli ordunun ilk savaşı