+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda İnsanlığın yazının bulunmasından önceki dönemine ne denir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  İnsanlığın yazının bulunmasından önceki dönemine ne denir
  İnsanlığın yazının bulunmasından önceki dönemine ne ad verilir. bunun dışında yazı tam olarak ne zaman ve nasıl bulunmuş ayrıca yazıyı kim bulmuştur. son olarak yazı bulunmadan önce insanlar yazının yerine tam olarak neyi kullanmakta idiler. 2. Dur Yolcu
  Devamlı Üye

  İnsanlığın yazının bulunmasından önceki dönemine ne denir

  TARİH ÖNCESİ DEVİRLER (ÇAĞLAR)

  Tarihin başlangıcı için yazının icat edildiği M.Ö. 3500 yılı esas alınmıştır.Yazının icadından önceki döneme Tarih Öncesi, yazının icadından sonraki döneme de Tarih Çağları denmiştir.

  Tarih Öncesi Devirler
  Tarih Devirleri

  Taş Devri
  Taş Bakır Devri
  Maden Devri

  1- Kaba Taş (paleolotik)

  2- Yontma Taş (mezolotik)

  3- Cilalı Taş (neolitik)

  Taş- Bakır Devri (Kalkolitik Çağ)

  1. Bakır

  2. Tunç

  3. Demir

  1. İlkçağ

  2. Ortaçağ

  3. Yeniçağ

  4. Yakınçağ


  Tarihin devirlere bölünmesinin temel nedeni tarihi olayları incelemede, araştırmada ve öğrenmede kolaylık sağlamaktır. Özünde tarih bir bütündür, çağlara ayırarak incelemek pratik bir yaklaşımdır.

  TARİH ÖNCESİ DEVİRLER

  İnsanın yeryüzünde görülmesi ile başlar. Yazının icadı ile sona erer.

  Prehistorik olarak da adlandırılan devirlerin birbirinden ayrılmasında yazı olmadığı için, insanların kullandığı araç ve gereçleri, yaptıkları hammaddeler ve yaşa-yış biçimi ölçü olarak alınır.
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Yazı bilindiği gibi çok önemli bir icat idi. bunun dışında bilindiği gibi yazı bulunmadan önce insanlar resimler çizerek haberleşmeye çalışılardı ancak yazının bulunması ile her şey değiştive genel olarak bir çok şey kolaylaştı. bunun dışında yazıyı ilk bulanlar bilindiği gibi sümer uygarlığıdır.
+ Yorum Gönder


yazının bulunmasından önceki döneme ne denir,  yazının bulunmasından önceki dönem,  yazının bulunmasından önceki çağ,  yazının bulunmasından önceki döneme ne ad verilir,  yazının icadından önceki döneme ne denir,  yazının bulunmadığı döneme ne denir