+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda İstanbul'da ıslah edilmiş ilk lale çeşidini kim elde etmiştir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  İstanbul'da ıslah edilmiş ilk lale çeşidini kim elde etmiştir
  İstanbul'da ıslah edilmiş ilk lale çeşidini kim elde etmiştir bu ıslah edilmiş ilk lale çeşidinin adı ne idi. bunun dışında bu ıslah edilen ilk lale tam olarak ne zaman ve istanbulun neresinde ıslah edilmiştir kısaca açıklaya bilir misiniz. şimdiden teşekkür ederim. 2. Dur Yolcu
  Devamlı Üye

  İstanbul'da ıslah edilmiş ilk lale çeşidini kim elde etmiştir

  İstanbul'da ıslah edilmiş ilk lale çeşidini elde edenin Þelhülislam Ebussuud Efendi (1490¬1573) olduğunu Tabip Mehmed Aşk!, kitabında kaydetmektedir.

  XVIII. yüzyılın başlarına kadar yetişen şükufeciler ve yetiştirdikleri lale ve zerrin çeşitlerinin isimlerini veren "Netayicü'l¬ezhar" isimli kitabın yazan Cerrahpaşa Camii imamı Mehmed bin Ahmed Ubeydi Efendi de, en eski lale yetiştiricisi olarak Ebussuud Efendi'yi' göstermekte ve elde edilen bu ilk lale çeşidi ne "Nûr-ı Adn" (Cennet nuru) ismi verildiğini yazmaktadır.
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  İstanbul bilindiği gibi her yıl hiç aksaklık vermeden düzenli olara rengarenk laleler dikilir. ve bu lalaer dikildikleri yerlere çokgüzel ve farklı havalar vermektedirle.r son olarak istanbıula bilindiği gibi ilk lale ıslahını yapan kişi Ebussuud Efendidir.
+ Yorum Gönder