+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda İlteriş Kutlug Kağan, kimdir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  İlteriş Kutlug Kağan, kimdir?
  İlteriş Kutlug Kağan, kimdir. bu İlteriş Kutlug Kağan tam olarak hangi yerin kağanlığını yapmıştır. bunun dışın da İlteriş Kutlug Kağan kaç yıl kağanlık yapmış ve kağan olduğu zamanlarda ne gibi başarıları olmuştur. son olarak İlteriş Kutlug Kağanın hayatını açıklayabilir misiniz. 2. Dur Yolcu
  Devamlı Üye

  İlteriş Kutlug Kağan, kimdir

  İlteriş Kağan (Eski Türkçe: , İlteriş (il-devlet kuran) Kağan, soyadı ve ad: Ashina Kutluk, āshǐnà gǔdǔlù, a-shih-na ku-tu-lu), İkinci Doğu Göktürk Kağanlığı'nın kurucusu. Bilge Kağan ve Kül Tigin'in babaları. M.S. 681-693 yılları arasında hakanlık yapmıştır.

  680 yılında Aşina soyundan gelen Kutluk, akıl hocası Bilge Tonyukuk ile birlikte Çin'e isyan etti. M.S. 681 yılında "On yedi arkadaşı" ile birlikte Göktürk Kağanlığını yeniden kurmak için teşebbüse geçti. Kutluk az zamanda, Ötüken başkent olmak üzere, Kağanlığı örgütledi. İkinci Doğu Göktürk Kağanlığı veya İkinci Göktürk Kağanlığı adlarıyla anılan bu devlete kurucusuna nispetle Kutluk Devleti de denildi.

  Çin hâkimiyetine girerek istiklâlini kaybetmiş olan, Çinlilerin egemenliğindeki Türkleri M.S. 682 yılında tekrar birleştirerek tek bayrak altında topladığı için kendisine "İlteriş" adı verilmiştir.

  Kardeşi Kapgan'ı şad ilan etti ve Veziri Tonyukuk'u diplomasi ve ordu işlerinin başına geçirdi.

  682 yılından sonra, on yıl içinde, on yedisi Çin'e olmak üzere kırk yedi sefer tertip eden İlteriş Kutlug Kağan, yirmisine bizzât katıldı. Hepsinde başarılı olup, hiç yenilmediği rivayet edilir.

  Ölünce yerine kardeşi Kapağan Kağan olmuştur.
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  İlteriş Kutlug Kağan bilindiği gibi bir göktürk hükümdarıdır. bunun dışında bilindiği gibi İlteriş Kutlug Kağana ilteriş adı İlteriş Kutlug Kağanın çindeki türkleri tek bir bayrak altına topladığı için verilmiştir. bunun dışında ikinci göktürk devletini de kuram kişidir.
+ Yorum Gönder


kutluk ilteriş kağan