+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Şavşat ilçesi hangi ilimize aittir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Şavşat ilçesi hangi ilimize aittir?
  Şavşat ilçesi hangi ilimize aittir. bu ilçenin toplan olarak kaç kişilik bir nüfusu vardır. bunun dışında Şavşat ilçesinin bulunduğu il için ne gibi bir önemi ve özellikleri vardır kıısaca açıklaya bilir misiniz. bunlar için şimdiden teşekkür ederim. 2. Dur Yolcu
  Devamlı Üye

  Şavşat ilçesi hangi ilimize aittir

  Şavşat, Artvin'in bir ilçesidir. Türkiyenin en kuzeydoğusundaki ilçelerinden biridir. Şavşat ilçesi 1 Belde ve toplam 70 köyden oluşur. Bu köylerin 10'u Meydancık Beldesine bağlıdır.

  Şavşat, M.Ö.900-650 yılları arasında Urartu, Kolhis ve Kimmerler, daha sonraları sırasıyla Romalılar ve Sasanilerin egemenliği altına girmiştir.Bir dönem Lazlarca Lazika krallığına bağlanmıştır.1118 yılında bu bölgeye gelen Kıpçak Türkleri,Kral Davidin karısı Gurandukth'un Kıpçak olması sebebiyle Gürcülerle yakınlaşmış ve Gürcü kralı David onları Ahıska Artvin,Rize, Ardahan, Erzurum vb.ye yerleştirmeye çalışmış ancak bu plan birkaç yıl sonra David'in oğlu döneminde hayata geçmiştir.1267 yılında bu kıpçaklar Atabek Devleti'ni kurdular.Yöre artık Kıpçak Atabeklerinin hakimiyetinde idi.Fakat bir diğer Anadolu Türk beyliği olan Osmanlılar da gelişiyorlardı.İşte Şavşat 1479 yılında Fatih zamanında Osmanlıya katılmıştır.

  Yavuz Sultan Selim’in Trabzon Valiliği sırasında Rize ilinin Osmanlı topraklarına katılması sonrasında, Artvin, Ardanuç, Borçka çevreleri de Osmanlı topraklarına katılmıştır. Yavuz Sultan Selim’in Trabzon’dan ayrılması üzerine Ardanuç, Oltu, Tortum ve Artvin yeniden Osmanlı Devleti'nden ayrılmışlardır.1578 yılı ile birlikte Osmanlılar Atabek Devleti topraklarının tamamını ele geçirdiler.Çıldır Beylerbeyliği'ni kurup Atabek kökenli kişileri de başına geçirmiştir.Bölgenin Kıpçak Türkleri ve bazı Gürcüler işte bundan sonra müslümanlığa geçmeye başladılar.

  1829 yılında Ardanuç Sancağı’na bağlanan, 1877 - 1878 Osmanlı - Rus savaşı sonrasında da 13 Mart 1878 de imzalanan Berlin Antlaşması ile Batum, Kars ve Ardahan ile birlikte Çarlık Rusya’ya bırakılan ilçe, 1879 tarihinde resmen kesinleşen Osmanlı - Rus sınırı ile de Artvin, Ardanuç ve Borçka ile birlikte anavatandan koparılmıştır. Daha sonra 1921 yılında imzalanan Gümrü Anlaşması ile Doğu sınırlarımız çizilmiş oldu.

  Şavşat ilçesi 27 Şubat 1921 tarihinde Ardahan Sancağına bağlı olmak üzere ilçe haline getirilmiş, 7 Temmuz 1921 tarihinde ise Artvin İline bağlanmıştır
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Şavşat ilçesi bilindiği gibi bir karadeniz bölgesi ili olan artvin iline bağlı ilçelerden biridir. bunun dışında bilindiği gibi Şavşat ilçesi tam olarak 70 köyden meydana gelmektedir ve son olarak bu ilçenin nüfusu bilindiği gibi 19 binden fazladır.
+ Yorum Gönder