+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Ogsburg antlaşması kimler arasında yapılmıştır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Ogsburg antlaşması kimler arasında yapılmıştır
  Ogsburg antlaşması kimler arasında yapılmıştır. bunun dışında bu Ogsburg antlaşması tam olarak kaç yılında ve hangi nedenlerden dolayı imzalamış olan bir antlaşmadır. son olarak bu antlaşmanın ne gibi bir önemi varır. 2. Dur Yolcu
  Devamlı Üye

  Ogsburg antlaşması kimler arasında yapılmıştır

  Luther taraftarlarıyla Şarlken arasında

  1555 yılında Alman İmparatoru Şarklen'in Martin Luther'i öldürmekten soyluların tepkisinden çekindiği için vaz geçti ve onlarla bu antlaşmayı imzaladı.

  Bu antlaşma sonunda:

  1. Protestan mezhebi ve kilisesi resmen tanındı.

  2. Alman prensleri, istedikleri mezhebi seçmekte ve seçtikleri mezhebi kendi uyruklarına da kabul ettirmekte serbest oldular.

  3. Prensler kendi ülkeleri içindeki din işlerinin mutlak amiri oldular.

  4. Prenslerin mezheplerini kabul etmek istemeyen Almanlar, başka yerlere göç edebilirdi.
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Ogsburg antlaşması bilindiği gibi tür olarak bir barış antlaşmasıdır. bunun dışında Ogsburg antlaşması bilindiği gibi 25 eylül 1555 yılında almanyanın şehirlerinden birinde imzalanmıştır. son olarak bu antlaşma bilindiği gibi Schmalkaldik savaşlarının son bulmasını sağlamıştır.
+ Yorum Gönder


ogsburg antlaşması,  ogsburg antlaşması nedir,  osburg anlaşması,  1555 ogsburg antlaşması,  ogsburg antlaşmasının önemi,  ogsburg ant