+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda 1220 - 1230 yıllarında Türkiye selçuklu devletinin ekonomik durumu neydi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  1220 - 1230 yıllarında Türkiye selçuklu devletinin ekonomik durumu neydi
  1220 - 1230 yıllarında Türkiye selçuklu devletinin ekonomik durumu neydi.bunun dışında Türkiye selçuklu devleti tam olarak kaç yılında ve kimin tarafından kurulmuş olan bir devlettir. bunun dışlında Türkiye selçuklu devleti kaç yılında yıkılmıştır. 2. Dur Yolcu
  Devamlı Üye

  1220 - 1230 yıllarında Türkiye selçuklu devletinin ekonomik durumu neydi

  Anadolu Selçukluları döneminde ülkenin hemen her yerinde imarethaneler vardı. Buralarda yoksul halka, öğrencilere ve yolculara parasız yemek verilirdi. Başlıca eğitim kurumları medreselerdi. Başta Konya, Sivas, Tokat ve Amasya olmak üzere birçok kentte medreseler kurulmuştu. Darüşşifa denen hastaneler daha çok Divriği, Sivas, Tokat, Amasra, Kayseri, Konya ve Kastamonu gibi kent merkezlerinde yoğunlaşmışlardı. Kent ve kasabaları birbirine bağlayan yollar üzerinde han ve kervansaray denen konaklama yerleri vardı. Ulaşım ve ticaretin gelişmesine bağlı olarak bu tür konaklama yerlerinin sayısı gittikçe arttı. Bu kurumların giderleri vakıflarca karşılanırdı.

  Anadolu Selçukluları ticarete ve yol güvenliğine büyük önem verdiler. Kervan yollarının güvenliğinin sağlanmasına bağlı olarak Anadolu'da ticaret çok gelişti. Karadeniz ve Akdeniz'deki limanlar önemli birer dış ticaret merkezi durumuna geldi. Ticareti güvence altına alan devlet, karada haydutların, denizde korsanların saldırısına uğrayarak malları yağmalanan tüccarların zararlarını karşılıyordu. Gerek yolculukları sırasında, gerekse kervansaray ve hanlarda konakladıklarında tüccar ve yolcuların güvenliği ve ihtiyaçları sağlanıyordu. Anadolu Selçukluları’nda özellikle dokumacılık çok gelişmişti. Ayrıca Anadolu'nun çeşitli bölgelerindeki demir, bakır, gümüş gibi madenler işletiliyordu.

  Selçuklular Devleti’nde edebiyat ve düşüncede büyük gelişmeler oldu. Necmeddin İshak, Muhiddin Arabi, Sadreddin Konevi, Mevlana Celaleddin Rumi gibi bilgin ve yazarlar yetişti
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Türkiye selçuklu devleti bilindiği gibi bir diğer adı da rum sultanlığı olan bir devlettir. bunun dışında bilindiği gibi Türkiye selçuklu devleti 1077 yılında kurulmuş ancak 1307 yılında da yıkılmış olan bir devlettir. son olarak Türkiye selçuklu devletinin dini bilindiği gibi islamdır.
+ Yorum Gönder