+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Feodalite ile tımar sistemi arasındaki benzerlik nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Feodalite ile tımar sistemi arasındaki benzerlik nedir
  Feodalite ile tımar sistemi arasındaki benzerlik nedir. bunun dışında feodalite ne demektir. ayrıca tımar sisitemi ne demektir. son olarak bu tımar ve feodalite adlı iki sistem tam olarak hangi dönemlerde varlığını sürdürmüşlerdir. 2. Dur Yolcu
  Devamlı Üye

  Feodalite ile tımar sistemi arasındaki benzerlik nedir

  Feodalizm veya Derebeylik, başta Ortaçağ Avrupası olmak üzere tarihin birçok evresinde rastlanan toplumsal, siyasal ve ekonomik örgütleniş biçimidir. Feodalizm kelimesi, Latince feodum (tımar) ile taşınabilir değerli mal anlamına gelen Cermen kökenli bir kelimeden türetilmiştir.

  Feodal toplumun siyasi örgütlenişi, koruyan-korunan (süzeren-vassal) ilişkisine dayanan hiyerarşik bir örgütleniştir. Merkezî otorite zayıftır, yerellik görülür. Feodal ekonomi ise, kendi kendine yeterlik üzerine kuruludur.

  Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasından güçlü ulusal monarşilerin ortaya çıkmasına kadar olan sürede, Avrupa'da hâkim olan örgütleniş biçimi feodal örgütleniştir. İlk Çağ'da Roma'dan yönetilen topraklarda Cermen istilaları ile Roma döneminin merkeziyetçi siyasi düzeni bozulmuş ve sayısız irili ufaklı feodal beylik ortaya çıkmıştır.

  Ticaretin tekrar canlanması ile temelleri sarsılan feodalizmin son kalıntıları Sanayi Devrimi ile tamamen yok olmuştur
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Feodalite ve tımar sisteminin benzerleri olduğu gibi farklılıklarıda vardır bunlardan biri ev en önemlisi bilindiği giib feodalite de halk köle iken ve toprak sahibi senyörler iken tımarda böyle bir şey yoktur tımarda halk sadece devletin kiracısıdır.
+ Yorum Gönder


feodal tımar sistemi nedir,  feodal tımar sistemi,  feodal tımar sistemi ne demek,  feodal timar sistemi nedir,  feodalite ve tımar sisteminin karşılaştırılması,  Feodal timar sistemi