+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Doğrusal hareket çeşitleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Doğrusal hareket çeşitleri
  doğrusal hareket çeşitleri nelerdir teker teker söyleyebilr misiniz. ama bundan önce doğrusal hareket nedir bu hareket hakkında bilgi verebilir misiniz. mesela doğrusal hareket formülleri nelerdir gibi. bunlar için şimdiden teşekkür ederim. 2. Dangerus
  Yeni Üye

  Doğrusal Hareket Çeşitleri


  1. Düzgün Doğrusal Hareket
  Doğrusal yolda hareket eden bir cisim, eşit zaman aralıklarında eşit yer değiştirmelere sahipse bu harekete düzgün doğrusal hareket, sahip olduğu hıza da sabit hız denir. Bu hareket tipinde hız sabittir. Dolayısıyla ivme sıfırdır.

  Yukarıdaki grafikler, pozitif yönde hareket eden araca ait grafiklerdir. v sabit hızı ile düzgün doğrusal hareket yapan cismin aldığı yol
  X= v.t
  bağıntısı ile bulunur.

  2. Düzgün Değişen Doğrusal Hareket
  Doğrusal bir yolda hareket eden aracın hızı düzgün değişiyorsa bu harekete düzgün değişen doğrusal hareket denir. Bu harekette ivme sabit olduğundan sabit ivmeli harekette denilir. İvmenin sabit olması, aracın hızının her saniye ivme kadar artması ya da azalması demektir.
  a. Düzgün Hızlanan Doğrusal Hareket
  Bu hareket tipinde aracın hızı her saniye ivme kadar artıyordur. Pozitif yönde düzgün hızlanan araca ait grafikler aşağıdaki gibidir.

  Konum – Zaman Grafiği
  Konum–zaman grafiğinde eğim hızı verir. Eğimin değişimi nasılsa, hızın değişimi de o şekilde olur. Ayrıca eğimin işareti hızın işaretini belirtir.

  Eğimin ve hızın işareti hareketin yönünü belirtir. Hızın işareti pozitif (+) ise, araç (+) yönde, negatif ise araç (–) yönde hareket ediyordur.

  Şekildeki konum–zaman grafiğinde,
  I. aralıkta teğetin eğimi arttığı için hızda artıyordur. Eğimin işareti (+) olduğundan (+) yönde hızlanan hareket yapıyordur.
  II. aralıkta eğimin işareti (+), büyüklüğü ise azaldığından, (+) yönde yavaşlayan hareket yapıyordur.
  III. aralıkta eğim sıfır olduğundan hız da sıfırdır. Yani araç duruyordur.
  IV. aralıkta eğim (–) yönde arttığı için hareket (–) yönde hızlanandır.
  V. aralıkta eğim sabit ve işareti (–) olduğundan araç (–) yönde sabit hızlı hareket yapıyordur.

  Hız – Zaman Grafiği
  Hız–zaman grafiğinin eğimi ivmeyi verir. Eğimin değişimi ve işareti ivmenin değişimini ve işaretini verir.
  I. aralıkta eğim sabit ve işareti (+) olduğundan, ivme sabit ve işareti (+) dır. Benzer yorumu diğer aralıklar için de söyleyebiliriz.
  Grafik parçaları ile zaman ekseni arasında kalan alan yer değiştirmeyi verir.

  Zaman ekseni üzerinde kalan (+) alan pozitif yöndeki yer değiştirmeyi, altında kalan (–) alan ise, negatif yöndeki yer değiştirmeyi verir. Toplam yer değiştirme alanların cebirsel toplamından bulunur.
  Hızın işaret değiştirdiği yerde araç yön değiştiriyordur.

  İvme – Zaman Grafiği
  İvme-zaman grafiklerinin altında kalan alan hız değişimini verir. Toplam hız değişimi alanların cebirsel toplamından bulunur. Cismin ilk hızı v0, toplam hız değişimi Dv ise, son hız vS = v0 + Dv eşitliğinden bulunur.

  BAĞIL HAREKET
  Bir cisim sabit bir noktaya göre zamanla yer değiştiriyorsa, bu cisim hareket ediyor demektir. Cismin hareketi sabit bir yere göre değilde başka hareketli bir cisme göre sorulursa durum değişir. Örneğin yan yana giden iki çocuk birbirlerine göre hareket etmezken, yerde duran sabit bir noktaya göre hareket ediyorlardır. Otobüs içinde koltukta oturan bir yolcu, otobüse göre hareket etmiyor fakat, yere göre, ya da başka hareketli bir cisme göre hareket ediyordur.
  Buna göre, iki cismin birbirlerine göre, hareketine bağıl hareket, hızlarına da bağıl hız denir.
  Bağıl hız,V bağıl = V cisim - V gözlemci bağıntısı ile bulunur.
  vcisim: Cismin yere göre hızıdır.
  vgözlemci: Gözlemcinin yere göre hızıdır.
  Bir aracın yerdeki sabit noktaya göre hızına yere göre hız denir. Hız vektörel bir büyüklük olduğundan, işlemler vektör kurallarına göre yapılacaktır. Yukarıdaki bağıntıya göre, cismin hızı aynen alınıp, gözlemcinin hızı ters çevrilerek vektörel olarak toplanır. Bileşke vektörün büyüklüğü bağıl hızın büyüklüğünü, yönü ise bağıl hızın yönünü belirtir.
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Doğrusal Hareket bilindiği gibi fizik dersinde verilen önemli bir konudur. bunun dışına Doğrusal Hareket demek bilindiği gibi çizgisel hareket de denilmektedir. ve bu hareket bilindiği gibi bir doğru üzerinde sabit hızla hareket anlamına gelmektedir.
+ Yorum Gönder


hareket çeşitlerinin grafikleri ile ilgili sorular,  hareket çeşitlerinin grafikleri