+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Ermenilerin Adana’daki Toplu Katliamları ve yılı nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Ermenilerin Adana’daki Toplu Katliamları ve yılı nedir
  Ermenilerin Adana’daki Toplu Katliamları ve yılı nedir unun dışında ermenilerin adana da toplu katliam yapmalarının en gibi nedeni vardır her ne kadar bunun için haklı bir neden olmasa da. on olarak bu katliam sonun da neler yaşanmıştır kısaca açıklaya bilir misiniz. 2. Dangerus
  Yeni Üye

  Adana Katliamı, Ermenilerin Osmanlı İmparatorluğu patlak büyük ölçekli katliamların ikinci serisi idi. Nisan 1909 yılında Adana ilinde işlenen vahşet Sultan Abdülhamit'in (Abdul-Hamid) II (1876-1909) bir sonucu olarak 1908 Osmanlı Anayasası geri zorlandığını destekçileri tarafından sahnelenen karşı-devrimi ile çakıştı Jön Türk Devrimi, İttihat ve Terakki (CUP) Komitesi tarafından yol açtı. , Onbirinci ve on dördüncü yüzyıllar arasında bağımsız bir Ermeni devleti kez, Kilikya eski prenslik kapsayan Akdeniz kıyısında müreffeh bir bölge, Adana il 1890'larda katliamların kurtulmuştu. Bozuklukları, şehrin neredeyse yarısı yerle bir ederken ve bazı olarak ortaya çıkan bir cehennem tarif etmek isteyen bir rapor 4437 Ermeni konutlar yakıldı Adana şehir en ağır "soykırım." Ilçe genelinde yayılan salgınlar ve tahmini 30.000 Ermeniler ölü ele geçirildiği bildirildi. Adana'da direniş girişimleri etkisiz ve küçük köylerden Ermenilerin vahşice katledildi, çoğunlukla Ermenilerin yaşadığı iki kasaba başarılı bir savunma düzenledi. Hadjin (Ermenice Hajen) Kilikya Dağları Dörtyol 10.000 Ermeniler (Ermenice Chorkmarzban) ise kasaba çevrili ve su kaynağını kesmek zorunda 7.000 Türkler kapalı tutulan bir kuşatma dayanmış.
  Katliam yoğunluğu hükümeti bir soruşturma açmak için istenir, ancak kovuşturma liberal reformların başarısızlığı, yeni rejim tarafından Ermeni beklentilerini kesik. Osmanlı İmparatorluğu'nun gerici unsurları CUP sarsmak için katliamlar tahrik şüpheli, ama Jön Türkler de suçlanmıştı. Adana Katliamı, hem de liberal ve radikal milliyetçi unsurlar oluşuyordu Jön Türk Hareketi ikiz kompozisyon, gözler önüne serdi. Aynı zamanda ilerici fikirli bir azınlık politikalarını doğru Osmanlı devletinin gerici ve muhafazakar unsurları ile milliyetçilerin yakınsak çıkarlarını gösterdi. Adana Katliamı, Jön Türkler, Hıristiyan azınlıklara karşı Osmanlı İmparatorluğu Türk düşmanlığının boyutlarını derinlemesine gözlem ve siyasi amaçları için bu güçleri dizme yeteneklerini test etmek için bir prova olduğunu kanıtladı. Anayasal bir hükümet restorasyonu rağmen, kitlesel şiddet hayalet devlet iktidarının bir mekanizma olarak girmiştir.
  Katliamları sonra iki komisyon kuruldu. Bunlardan biri Osmanlı Parlamentosu (komisyon üyeleri, Harutyun Mostichyan Hayk Papikyan, Yusuf Kemal, Fayid Bey) tarafından kuruldu, ikinci İstanbul Ermeni Patriği tarafından kuruldu. Komisyonlar, nedenleri ve katliamlar sonuçlarını incelemiş ve resmi raporlar sundu. Vali Jevad Bey, Komutan Mustafa Remzi Paşa ve yerel düzeyde kendi siparişlerini uygulanan yerel otoriteler, bu raporları katliamlardan sorumlu olarak bahsedildi. Soruşturma 30.000 'den fazla Ermeni katliamları kurbanı düştüğü saptandı. Ermenilerin toplam zarar 20 milyon Türk Lirası eşittir. 24 kilise, 16 okul, 232 ev, 30 otel, 2 bitkiler, 1429 kulübeler, 253 çiftlikleri, 523 dükkan, 23 fabrikaları ve diğer pek çok kamu binaları yakıldı.
  Jön Türkler, katliamların sorumluluğunu kaçınmak için çalışan resmi soruşturma başlattı. Ancak organizatörler ve katliamlardan sorumlu rakamlar cezasız kaldı.
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  1909 yılında bilindiği gibi illerimizden adana iline ermeniler tarafından büyük bir katliam gerçekleştirilmiştir.bunun dışında ermenilerin gerçekleştirdiği bu katliamda söylenenlere göre 15 ile 30 bir civarında kişi öldürülmüştür.
+ Yorum Gönder