+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Hayvanlarla ilgilenen bilim dalları nelerdir ? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Hayvanlarla ilgilenen bilim dalları nelerdir ?
  Hayvanlarla ilgilenen bilim dalları nelerdir bunun dışında bu hayvanlar ile ilgilenen tüm bilim dallarının adını alabilir miyim. son olarak hayvanlar ile ilgilenen bu bilim dalları hakkında görevleri ve önemlerinin ne oldığu hakkında bilgi alabilir miyim. 2. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Canlıların dünya üzerinde çok çeşitli olması nedeniyle değişik bilim dallan gelişmiştir. Bu bilim dalları şu şekilde sıralanabilir.

  Botanik: Bitkiler alemini inceleyen bilim demektir. Bitkilerin yapısı, yayılışları ve çeşitlerini inceler. Botaniğin ilgilendiği konu alanına göre alt bilim dalları gelişmiştir. Örneğin;

  Kriptogamlar: Çiçeksiz Bitkiler, Tohumsuz Bitkiler

  Fanerogamlar: Tohumlu Bitkiler Gymnospermler: Açık Tohumlu Bitkiler

  Angiospermler: Kapalı Tohumlu Bitkiler

  Algoloji: Yosun Bilimi

  Mikoloji: Mantarları inceleyen bilim vb. gibi.

  Zooloji: Hayvanlar alemini inceleyen bilim dalıdır. Hayvanların yayılışı, yaşam şekli ve yapıiannı inceler. Büyük hayvan gruplarına göre zoolojinin alt bilim dallan gelişmiştir. Örneğin;

  İhtiyoloji: Balıkları inceleyen bilim dalı

  Ornitoloji: Kuşları inceleyen bilim dalı

  Herpetoloji: Kurbağa ve sürüngenleri inceleyen bilim dalı

  Antropoloji: İnsan ve ırklarını inceleyen bilim dalı

  Mikrobiyoloji: Bakteri, virüs ve tek hücreliler gibi mikroorganizmaların yapılarını, görevlerini, yaşam şekillerini, yarar ve zararları ile sınıflandırılmasını inceleyen bilim dalıdır.

  Paleontoloji: Dünyanın bu güne kadar jeolojik çağlarda yaşamış tüm canlı fosillerini inceler. Bu bilim dalında canlı objeye göre değişen alt dallan vardır. Örnek olarak; Paleobotanik; bitki fosillerini inceleyen bilim dalıdır.

  Taksonomi: Canlıların sınıflandırılmasıyla ilgili bilim dalıdır. Canlılar benzerlik ve farklılıklarına göre gruplandınlır. Benzer olanlar aynı gruba dahil edilirler. Taksonomi doğadaki canlı çeşitliliğini tanımamızı sağlar.
  Anotomi: Canlıların organ ve yapılarını, organların birbiriyle olan i-lişkilerini inceleyen bilim dalıdır.
  Morfoloji: Canlı vücudunun dış yapısını ve görünüşlerini inceler. Sitoloji: Hücre ve organellerin yapı ve işlevini inceler. Hücrenin yapısını, enerji üretimi ve tüketimini, protein sentezi ile hücre bölünmesini inceler.

  Histoloji: Dokuların yapı ve işlevlerini inceleyen bilim dalıdır. Canlı dokularının neler olduğunu, canlıda nerelerde bulunduğunu, hangi organların yapısına katıldığı ve ne tür görevleri olduğunu inceler.

  Fizyoloji: Organizmaların doku, organ ve organ sistemlerinin işlevlerini ve işleyişlerini inceler.

  Genetik: Canlıların kalıtsal özelliklerinin dölden döle aktarımını, genetik yapılarını inceler. Ayrıca genlerin işlevini ve genlerde oluşan değişiklikleri araştırır.

  Evrim (Evolüsyon): Günümüz canlılarının oluşumunu inceler. Canlıların milyonlarca yılda geçirdikleri değişimi inceleyerek yeni türlerin oluşumunu açıklar. Canlıların uzun bir gelişimden sonra bugünkü şeklini aldığını gösterir.

  Biyokimya: Canlıların kimyasal yapısı ile canlı yapısındaki maddeleri ve canlıda meydana gelen biyokimyasal reaksiyonları inceler.

  Bunun yanı sıra biyoloji ile ilgili olarak Ekoloji, Biyomatematik, Biyocoğrafya, Uzay biyolojisi gibi biyolojiye bağlı bilim dallan vardır. Burada bahsedilenler sadece bu kadar değildir. Biyolojinin bundan başka daha birçok alt bilim dalları da vardır. Ayrıca her bilim dalı kendi içerisinde daha küçük alt bilim dallarına ayrılmaktadır. Örneğin; morfoloji bilim dalı hücre morfolojisi, bitki morfolojisi, böcek morfolojisi ve insan morfolojisi gibi alt ihtisas alanlarına ayrılır.
 3. Ziyaretçi
  Guzel bı site mükemmelin otesi
 4. Nesrin
  Devamlı Üye
  Hayvanlarda bilindiği gibi birer canlıdır ve bu canlılarda bilindiği gibi ne gibi özelliklere sahip oldukları işte hayvanlar ile ilgili olan her şey bilindiği gibi merak konusudur. bu yüzden bu canlılar ile ilgilenen bilim dalları vardır ki benim bildiğim bilim dalı da bilindiği gibi zooloji yani hayvan bilimi adlı bilim dalıdır.

+ Yorum Gönder


hayvanlarla ilgilenen bilim dalı,  bitki ve hayvanları inceleyen bilim dalı,  hayvanlarla ilgilenen bilim adamları,  hayvanlarla ilgili bilim dalları,  hayvanlarla uğraşan bilim dalı,  hayvanları inceleyen bilim dalı