+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Eğitimde bulunması gereken vasıflar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Eğitimde bulunması gereken vasıflar
  eğitimde bulunması gereken vasıflar neler olmalıdır. bunun dışında eğitim nedir ve eğitimin ne gibi önemi vardır. bunun dışında bir ülkede eğitim olmadığı zaman ne gibi sorunlar meydana gelmektedir kısaca açıklayabilir misiniz. 2. Asel
  Bayan Üye

  Eğitimde bulunması gereken vasıflar


  Erken Tanı
  Erken tanı merkezde verilen hizmetin öncelikli hedefidir. Otizmde çocuğun tanısının mümkün olan en erken yaşta konabilmesi, çocuğun geleceği açısından son derece belirleyicidir. Çocuklarında bir farklılık gözlemleyerek veya gelişiminde bir gecikme olduğunu düşünerek başvuran aileler, öncelikli olarak kabul edilirler, gerekli gözlemler ve görüşmeler yapıldıktan sonra, aileye en uygun kuruma veya merkezde danışmanlık yapan uzman hekimlere yönlendirilerek çocuğun zaman kaybetmeden tanısının konup, eğitimine başlaması sağlanır.


  Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı
  Eğitim süreci içerisinde uygulanan hedef program genel hatları ile otistik çocukların tümüne yönelik hazırlanmış gibi görünse de çocuklar arasındaki bireysel farklılıklar (yaş, ilgiler, öğrenme hızı, eşlik eden diğer problemler gibi) nedeniyle neredeyse her çocuk için özelleştirilmiş “kişisel” bir program hazırlanır. Bunun için farklı eğitim modellerinden (teacch, pecs…) ve farklı eğitim programlarından (küçük adımlar veya portage gibi) özellikle birisi seçilmez bunlar arasında bir sentez oluşturulur.

  Eğitim
  Otistik çocukların eğitiminde herkes tarafından kabul edilen ve uygulanan bir yöntemdir. Haftada 40 saat eğitim, en uygun süre olarak kabul edilmektedir. Bu eğitimin de bu çocuklara uygun ortamlarda ve konunun uzmanı kişilerce verilmesi gerekmektedir. Yurt dışında otizm veya daha farklı bir problemden dolayı sağlık raporu almış olan bir birey için devlet tarafından sağlanan, neredeyse tüm günü kapsar yoğunlukta ve ücreti yine devlet tarafından karşılanan bir eğitim olanağı sunulmaktadır. Böyle bir eğitimin maliyeti tahmin edileceği gibi oldukça pahalıdır. Ülkemiz şartlarında resmi özel eğitim kurumlarının sayıları oldukça yetersizdir ve özel eğitim maliyetlerinin çok yüksek olması nedeni ile de özel özel eğitim kurumları yaygınlaşamamıştır. Kazanılan becerilerin yaşamın içinde kullanılır hale getirilmesi eğitimin asıl amacı olduğuna göre, zorunlu gibi görünen yoğun ve uygun eğitim modelinin ülkemiz koşulları içinde gerçekleşebilmesi için, ailelerin çocuklarının günlük yaşamını bir eğitim aracı haline getirmeleri ve bunu yapabilmeleri için
  de bilgilendirilip yönlendirilmeleri gerekir.

  Belirlenen hedef programın uygulanmasında ailenin katılımı TODEV Rehabilitasyon ve Terapi Merkezi’nde yoğun ve uygun eğitim sisteminin sağlanabilmesi
  amacıyla bir takım çalışmalar yapılmaktadır.

  Bu çalışmalar kapsamında aileler, uzmanların sağlayacağı eğitim programlarının uygulanması konusunda bilgilendirilir ve yönlendirilirler. Bireysel danışmanlıktan başka TODEV Rehabilitasyon ve Terapi Merkezi’nde aileler, konusunda uzman nörolog, psikiyatrist, psikolog, çocuk gelişim uzmanı ve eğitimcilerce yapılan bilgilendirme ve etkileşim toplantılarına katılabilir ve içinde bulundukları zorlukları aşma yolunda destek alabilecekleri uzman psikolog yönetiminde yapılan ebeveyn ve kardeş paylaşım grupları gibi çalışmalara da katılabilmektedirler. Belirlenen hedef program aylık periyotlarla yeniden gözden geçirilir. Gerçekleştirilmiş hedeflerin yerine yeni hedefler belirlenerek eğitime devam edilir. Bu süreç içerisinde programın aile tarafından desteklenmesi büyük önem taşır. Bu nedenle aileler, yapılan çalışmaları evde nasıl sürdürecekleri konusunda desteklenir.

  Psikolog , Eğitimci, Doktor ve Ailenin İşbirliği
  Gelişim düzeyi ve yaş faktörü göz önüne alınarak uygun durumdaki çocuklar; ana okuluna, ana sınıfına, bir ilkokulun özel alt sınıfına veya kaynaştırma sınıfına yönlendirilirler. Bireysel eğitim dışında bir okul bünyesinde eğitim almakta olan çocuklar, o kurumdaki eğitimcilerle koordine bir şekilde takip edilirler.

  Epilepsi, hiperaktivite veya davranış sorunları gibi ek problemleri olan çocuklar eğitimin yanında psikiyatrist veya nörologlarca tıbbi yardım da aldığından bu uzmanlar ve psikolog arasında da koordinasyon çalışmaları yapılır.

  Tüm bu çalışmalarla çocuğun, eğitimden maksimum oranda yararlanması sağlanmaktadır.
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Eğitim bilindiği gibi hem bir ülke hem de bir il için önemli olan bir faktördür. bilindiği gibi eğitimli olan yerler diğer yerlerden çok farklı ve de çok daha gelişmiştir. bunun nedeni eğitimli olan kişilerin diğerlerine göre daha bilinçli olmalarıdır. bu yüzden de gelimişlik için eğitim şart olan bir şeydir.
+ Yorum Gönder