+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Dünyanın yüzeyini oluşturan katı ve sıvı yapılar nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Dünyanın yüzeyini oluşturan katı ve sıvı yapılar nelerdir
  Dünyanın yüzeyini olusturan katı ve sıvı yapılar nelerdir. bunun dışına bilindiği gibi dünya tam olarak katmalardan oluşan bir gezegendir bu gezegenin sahip olduğu her katmanın adını ve bu katmanların özelliklerini verebilir misiniz. teşekkür ederim. 2. Asel
  Bayan Üye

  dünyanın yüzeyini oluşturan katı ve sıvı yapılar nelerdir

  Üzerinde yaşadığımız dünya gezegeni şu an için üzerinde yaşam olduğu bilinen tek gezegendir. Bu özelliği nedeniyle bir çok araştırma için rol model olmuştur. Yapılan araştırmalardan birine ait verileri sizlerle paylaşıyoruz. Araştırmanın konusu dünyanın yüzeyini oluşturan katı ve sıvı tabakalarla ilgili.

  Dünya’nın yüzeyi: Dünya’nın yüzölçümü 509.200.000 km2dir. Bunun %70′i 360.600.000 km2 ile denizleri; %30′u 148.600.000 km2 ile karaları oluşturur.Kuzey kutup çevresinde karalarla çevrilmiş bir deniz, Güney Kutup çevresinde denizlerle kuşatılmış bir kara parçası vardır

  Yerküre, Dünya gezegenidir ve genelde yapısı ile ilgili konularda kullanılır. Yerbilim (jeoloji) çalışmaları ile yapısı anlaşılmaya çalışılan Yerküre’ye ait bilgilerin çoğu, sismik dalgalarınincelenmesi sayesinde elde ediliyor. Depremler sonucu oluşan doğal oluşan veya bilim adamlarının oluşturduğu yapay sismik dalgaların, farklı yapılardaki katmanlarda farklı davrandıkları biliniyor. Yerküre içinde hareket eden bu dalgaların davranışlarının incelenmesi sonucunda Yerküre’nin iç yapısı anlaşılabiliyor.

  Yerküre’nin merkezinde katı haldeki nikel ve demirden oluşan iç çekirdek bulunuyor. Bu çekirdeği çevreleyen dış çekirdek ise, içindeki kükürt ve oksijen nedeniyle ergime noktasıdüştüğü için sıvı halde bulunan nikel ve demirden oluşuyor. 4.5 milyar yıldır soğumasına karşın hala çok sıcak olan çekirdek, Yerküre’nin manyetik alanının oluşmasındaki etken. Daha sonra gelen ve Alt Manto ve Üst Manto diye ikiye ayrılan Manto ise, kısmen ya da tümüyle eriyik durumdaki kayaçlardan oluşan magmayı içeriyor. Demir, magnezyum, silikonve oksijence zengin mineralleri içeren Manto’dan sonra, bu katmanların en incesi olan ve okyanuslar ile kıtaları barındıran Yerkabuğu bulunuyor. Oksijen ve silikonca zengin Yerkabuğu’nda, okyanus tabanlarını oluşturan bazalt, en çok bulunan kayaç. Kıtalardan oluşan kabuk kısmı ise bazalt ile daha az yoğun olan granit, kumtaşı, kireç taşı gibi kayaçlarıbarındırıyor.


  Yer’in içi, diğer gezegenler gibi, kimyasal olarak tabakalardan oluşur. Yer’in silikattan oluşmuş bir kabuğu, yüksek viskoziteli bir mantosu, akışkan bir dış çekirdeği ve katı halde bir iç çekirdeği vardır.

  Yer’in kütlesi ve hacmi günümüzde oldukça duyarlı olarak bilinmektedir. Buna dayanarak yoğunluğunun 5,51 g/cm3 olduğu hesaplanabilir. Yerkürenin derinliklerinde yüksek basıncın yol açtığı sıkışma hesaba katıldığında, bu değerin sıkışmamış halde 4 g/cm3 civarında bir yoğunluğa denk gelebileceği tahmin edilir. Sismik veriler, ses dalgalarının yerküre derinliklerinde iletilme hızlarına dayanarak, kürenin değişik noktalarındaki madde yoğunluklarının birbirine oranlarını belirlemeye yardımcı olmuştur. Bu bilgilerin birleştirilmesi sonucunda Yer’in iç yapısına ilişkin güvenilir bir model ortaya konabilmiştir. Yer katmanlarının hangi kimyasal bileşenlerden oluştuğu ve fiziksel özellikleri, doğrudan gözlemlere dayanmayan, ancak, sismik verilere dayanan yoğunluk ölçümleri, elementlerin evrende dağılım oranları, gök taşlarından elde edilen veriler, yer kabuğu ve nadiren manto kaynaklı örneklerin analizi, ve olası bileşiklerin fiziksel özelliklerine ait laboratuar verilerinin bir bütün halinde göz önünde tutulması ile varılan yaklaşık bir tahmine göre belirlenebilmektedir.
 3. Ziyaretçi
  Çok işime yaradı teşekkürler.
 4. Nesrin
  Devamlı Üye
  Bilindiği gibi uzayda yaşam belirtilerinin olduğu yani canlıların yaşadığı tek gezegen bilindiği gibi dünyadır. bunun dışında dünya bilindiği gibi belirli maddelerden oluşmuştur. son olarak dünya özellikle su ve karalardan oluşmuş olan bir gezegendir.

+ Yorum Gönder