+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Tarım için en elverişli toprak hangisidir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Tarım için en elverişli toprak hangisidir
  Tarım için en elverişli toprak hangisidir kısaca açılaya blir misiniz. bunun dışında bana tarımın yapıldığı toprakların ne gibi işlemler ile daha verimli bir hale getirilebileceğini açıklayabilir misiniz. bunun dışında her bitkinin istediği toprak farklı mıdır. 2. Ayyıldız Bayrak
  Devamlı Üye

  TOPRAK ÇEŞİTLERİ

  Toprakları ana başlıklar altında çok kısa şöyle özetleyebiliriz. 1-Taşlı topraklar
  2-Kumlu topraklar
  3-Tınlı topraklar
  4-Killi opraklar
  5-Marnlı topraklar
  6-Humuslu toprakalr
  7- Kireçli topraklar
  1-Taşlı topraklar:İçeriği % 80 taş ve az miktarda topraktan oluşur.Kolay havalanırlar. wfakat su tutma kapasiteleri ve besin ihtivalrı azdır.
  2-Kumlu topraklar:% 80 kum ihtiva ederler.İşlenmeleri kolaydır.Su tutmadıklarından bol sulama gerektirirler buda toprktaki besinin yıkanıp gitmesine neden olur.besince fakir ve genelliklede asit topraklarıdr.
  4-Kili topraklar:İçeriğinin yarıdan fazlasını kil oluşturur.Su tutma kapasiteleri yüksektir. bu nednele geç tava gelirler.tava gelmeden işlenmesi halinde toprak tekstürü zarar görür.Ağır topraklar olup işlenmeleri zordur.Kurak zamanlarda toprak katı bir hal alır.
  3-Tınlı topraklar:yarıdan fazlası kum ve % 30-50 arasıda kilden meydana gelirler.tava gelmeleri ve işlenmeleri kolay olduğundan tarım için elverişli topraklardır.
  5-Marnlı topraklar.İçinde kum, kil,çakıl ve humus bulunur. Bağcılık bakımından uygun topraklardır.
  6-Humuslu topraklariyah enkte bir topraktır. koyu renk olduğu için çabuk ısınıp kolay tava gelirler.su tutma kapasiteleri iyidir.Besin maddelerince zengindirler. Tava gelince kolay işlenirler.
  7-Kireçli topraklar:kil,kum humus ve kireç ihtiva ederler.kalın bir kaymak tabakası bağlarlar.suyu geçirmezler.zor işlenen bir toprak çeşididir.
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Bilindiği gibi tarım türkiye de yapılan önemli ekonomik faaliyetlerden biridir. bu yüzden verimi de çok önemlidir. bunun dışında bilindiği gibi tarım ürünlerinde veri alabilmek için öncelikle bitkilerin gerekli olan ihtiyaçlara göre zengin olan toraklar gerekir. bunun dışında bilindiği gibi pek çok toprak gübre ile çok daha verimli bir hal almaktadırlar.
+ Yorum Gönder


tarıma elverişli toprak,  tarıma elverişli topraklar,  tarım için en elverişli olan toprak çeşidi hangisidir,  tarıma en elverişli toprak hangisidir,  tarıma uygun toprak,  tarıma uygun topraklar