+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Yıllara göre ülkemizde buğday üretimi (çizgi grafiğiye beraber) Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Yıllara göre ülkemizde buğday üretimi (çizgi grafiğiye beraber)
  Yıllara göre ülkemizde buğday üretimi (çizgi grafiğiye beraber) erebilir misini. bunun dışında bana buğday hakkında mesela nasıl bir bitki olduğu ve tam olarak nereler de kullanıldıkları hakkında bilgi verebilir misiniz. bunun dışında bir de türkiye de buğday en çok nerede yetişmektedir. 2. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  1923 YıIında sahip olduğumuz; 13 milyon nüfus, 5000 ilkokul, 350.000 öğrencimiz; 2010 Yılında, 74 milyon nüfusa, ilkokul ve öncesi dâhil, 60.000 (ilk)okula, 12 milyon öğrenciye ulaşır. 1923’te, tarım ülkesi olan Türkiye, 2010 Yılında artık, “Yenice” Sanayileşmiş ülkedir.

  Ülkelerin ekonomik performanslarının göstergesi olan GSMH’nin açılımı, 2010 yılı rakamları ile birlikte tekrar verirsek;

  Bir ülkedeki ekonomik büyümenin ana ölçüsü, ülkedeki GAYRİ SAFİ MİLLÎ HASILA (GSMH) dir. Buna, “Ülkede bir yıl için üretilen toplam mal ve hizmetlerin parasal ifadesi.” de diyebiliriz.

  Bir ülkede, GSMH içinde tarımın payı büyükse, o ülke tarım, sanayinin payı büyükse sanayi ülkesi olarak isimlendirilir.

  Hizmet sektörünün payının büyüklüğü, bir gelişmişlik göstergesidir.

  …

  Gayrı Safi Milli Hasıla tutarları;

  Yıllar 1990 2000 2010 (Milyar USD.)
  Toplam 151 199 736

  -2010 Yılı için kişi başına düşen milli gelir: Yaklaşık 10 bin dolar olarak tahmin edilmektedir.

  Milli Gelirin oluşmasında;

  -Tarımın payı, % 8,

  -Sanayinin payı, %23 (inşaat dahil)

  -Ticaret-hizmetin payı, % 69 oranındadır.

  …

  Üretim Değerlerimiz;

  -Elektrik üretimi, 1923 yılı; 50 kwh; 2010 yılı; yaklaşık 210 Milyar kwh .

  -Buğday üretimi, 1923 Yılında, 1,3 Milyon; 2010 Yılında; 19,6 Milyon ton.

  -Pirinç üretimi, 1923 Yılında 10.000 Ton; 2010 Yılı; -Çeltik- 860.000 Ton.

  -Şeker Pancarı, 1923 Yılı, 36.000 Ton; 2010 yılı 17,9 milyon ton.

  -Pamuk, 1923 Yılı, 39.000 Ton; 2010 yılı Kütlü Pamuk, 2,1 milyon ton.

  -Ayçiçeği, 1950 yılı, 70.000 Ton; 2010 Yılı, 1,3 Milyon Ton.

  …

  -2010 Yılında üretilen sebze miktarı, 26 Milyon Ton.

  -2010 yılında üretilen meyve miktarı ise, 16,6 milyon ton olarak gerçekleşmiştir.

  …

  -Çimento üretimi, 1935 Yılında, 131.000 Ton olan üretim; 2010 yılında yaklaşık 63 milyon Ton üretim kapasitesine ulaşmıştır.

  …

  -Çelik üretimi, ülkemizde 1930’lu yıllarda başlayan çelik üretimi, 1950 yılında, 102 bin tondur.

  2010 yılı sonu itibariyle, Türkiye’nin ham çelik üretim kapasitesi 42.7 milyon ton olarak kayıtlara geçer.

  -Türkiye bugün için Avrupa’nın ise en büyük ikinci çelik üreticisidir.

  …

  -Petrol üretimi, 1950 yılında 18 bin ton; 2009 yılında, 2,4 milyon tondur. Bununla birlikte, 729,4 milyon metreküp doğal gaz üretilebilmiştir.

  Ülke olarak bu konuda başarılı olduğumuzu ifade edememekteyiz.

  …

  Otomotiv sanayi üretimi ülkede 1950’li yıllarda traktör ile başlamış, kamyon ile devam etmiş ve 1970’li yılların başına kadar traktör, kamyon, kamyonet, otomobil ve otobüs üretim kapasiteleri kurulmuştur. 1970 yılına geldiğimizde üretim 25.000 adede, 1980 yılında 70.000 adede nihayet 1993 yılında 453.465 adede ulaşmıştır. Üretimin % 77’si otomobildir. Montaj sanayi şeklinde başlayan otomotiv sektörü bugün kendi motorunu, traktörünü, kamyonunu, otobüsünü ve otomobilini üretir hale gelmiştir.

  2010 yılına geldiğimizde karşımıza çıkan tablo;

  -Toplam otomotiv üretimi, 1 milyon 94 bin 557 adettir.

  -Bunların 603 Bin adedi otomobil, 491 bin adedi ticari araçtır.

  -1923’te ülkede 7.100 adet olan araç sayısı, 2010 yılına geldiğimizde 15 milyon araca ulaşır.

  -1940 yılında yaklaşık 1.100 (binyüz) adet olan traktör sayısı, 2010 yılına geldiğimizde, yaklaşık olarak bir milyon üçyüz bin adettir.

  …

  -Telefon ve internet, 1923 yılında 13.900 adet olan manuel telefon santrali yerini yaklaşık, 17 milyon kablolu ev telefonuna bırakmıştır. Mobil telefon sayısının bunun çok üzerinde olduğu düşünülmektedir.

  -İnternete erişim imkânı, 2010 yılı sonu itibariyle, nüfusun yaklaşık yüzde 42 oranına ulaşmıştır.
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Buğday bilindiği gibi buğdaygiller familyasına ait olan tek yıllık otsu bir bitkidir. bu bitki bilindiği gibi dünya da pek çok yerde yetişmektedir. son olarak buğday bilindiği gibi ülkemizde en çok iç anadolu bölgesinde yetişmektedir il olarak da konya ve ankara da yetiştirilmektedir.
+ Yorum Gönder