+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Tahliye Davası Nasıl Açılır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Tahliye Davası Nasıl Açılır
  Kızkardeşim 7 aydır kirasını alamıyor. Biz birlikte Şişli Adliyesine gittik ve icra dairesinden ödeme emri yolladık 30 gün sonra gelin dediler. Ablam kiracısını çıkarmak istiyor zaten 7 aydır ödeme yapmıyor ödeyeceğinide sanmıyoruz Tahliye dilekçesini biz yazabilirmiyiz ve tahliye davasını açıp takip edebilirmiyiz bu dilekçe örnek numarası varmı davayı hangi mahkemeye açmalıyız? 2. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Tahliye Davası Nasıl Açılır  Kira parasının ödenmemesi durumunda kiralayanın başvurabileceği 4 yol bulunmakadır.

  1. Yol: Kiralayan ödenmeyen kira paralarının ödenmesi amacıyla İİK’ nun 269. maddesine göre tahliye talepli icra takibi yapabilir. Kiracıya bir ödeme emri gönderilir ve 30 gün içinde borcu ödemesi ihtar edilir. 30 gün geçmesine rağmen borç ödenmediği takdirde kiralayan, icra mahkemesinden kiracının kira borcunu ödemede temerrüde düşmesi nedeniyle taşınmazdan ahliyesine karar verilmesini talep edebilir.

  2. Yol: BK’ nun 260. maddesine göre; kira borcu ödenmediği takdirde kiralayan kiracıya bir ihtar çekerek kira borcunu ödemesi için süre verir (Bu süre 6 aydan fazla süreli kira sözleşmelerinde 30 gün, 6 aydan az süreli kira sözleşmelerinde 6 günden az olamaz) ve bu süre sonunda kira borcu ödenmediği takdirde sözleşmenin feshedileceğini ihtar eder. Sürenin bitiminde kiraborcu ödenmediği takdirde kira sözleşmesi feshedilebilir.

  3. Yol: BK’ nun 288′ inci maddesine göre; müstecir kirayı vadesi hululünde tediye etmezse mucir, altmış günlük bir mehil tayin ederek birikmiş olan kira bu müddet zarfında verilmediği takdirde; mehlin hitamında akdi feshedeceğini, müstecire ihtar edebilir.

  4. Yol: 6570 sayılı Gayrimenkul kiraları Hakkında Kanun’ un 7/1-e maddeisine göre;

  Kira bedelini vaktinde ödememelerinden dolayı haklı olarak bir yıl içinde kendilerine iki defa yazılı ihtar yapılan kiracılar aleyhine, ayrıca ihtara hacet kalmaksızın, kira müddettinin hitamında tahliye davası açabilirler.
+ Yorum Gönder


tahliye davası nasıl açılır,  kiracı tahliye davası hangi mahkeme