+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Özlük dosyası nasıl hazırlanır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Özlük dosyası nasıl hazırlanır
  Özlük dosyası nasıl hazırlanır? ssk çalışanları bu konu ile ne kadar alakalıdır ve neler yapmaları gerekir? 2. Asel
  Bayan Üye

  özlük dosyası nasıl hazırlanır 2012


  İşyerinde SSK' lı işçi çalıştıranların işçi özlük dosyası hazırlamaları yasa gereğidir. İşverenlerin aşağıdaki bilgileri dikkatlice okuyup uygulamalarında yarar görüyorum.
  Madde 75. - İşveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler. İşveren bu dosyada, işçinin kimlik bilgilerinin yanında, bu kanun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek zorundadır.

  İşveren, işçi hakkında edindiği bilgileri dürüstlük kuralları ve hukuka uygun olarak kullanmak ve gizli kalmasında işçinin haklı çıkarı bulunan bilgileri açıklamamakla yükümlüdür.
  10.06.2003 tarihinde yürürlülüğe giren 4857 sayılı İş Yasası, yukarıda belirtme¬ye çalıştığımız önem doğrultusunda işçi özlük dosyaları tutulmasını yasa kapsa¬mı içine almıştır. Anılan yasanın 75. Maddesine göre; işveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler. İşveren bu dosyada, işçinin kimlik bilgilerinin yanında, bu kanun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek zorundadır.

  İşçi Özlük dosyaları çalışan işçilerin takibi açısından da öneme sahiptir. İşçi¬nin sicilinin ortaya konulması, bilinmesi görevlendirmelerde ve ücretlerinin belirlenme¬sinde etkili olacaktır. Dosyada bulunan evrakların zamanla güncelleştirilmesi ile etkinlik daha da artacaktır. Özellikle ikametgahının, aile durumundaki deği¬şikliğin, savcılık belgesinin , sağlık raporunun ve Performans Değerlendirme Formlarının gün¬celleştirilmesi, işverenleri idari ve yargı organları nezdinde rahatlatacaktır. Örneğin işçinin ikametgahı güncelleştirilmemiş ise, işe başlarken istenilen ika¬metgahı göz önünde tutuluyorsa, işçi¬nin ayrılmasından sonra herhangi bir neden ile yapılacak ihtarnameler ve bil¬dirimler karşı tarafa tebliğ edilemeye¬cek, bu durumdan dolayı da sıkıntılar yaşanacaktır.
  İşçi özlük dosyalarının şekli ile ilgili bir standart yok , An¬cak söz konusu dosyalarda aşağı¬da belirtilen asgari belge ve kayıtların bulunması uygun olacaktır.

  İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN EVRAKLAR

  1-İşe Başvuru Formu
  2-Hizmet Akdi (4857 Sayılı Yasa Gereği Zorunludur)
  3-İmza Sirküleri
  4-Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi
  5-Sigorta Kartı veya Fotokopisi (Önlü arkalı)
  6-İkametgah Belgesi (Muhtarlıktan Alınacak-Yılda bir kez yenilenmelidir)
  7-Çalışanın Kendisi ve Bakmakla Yükümlü Olduğu Aile Üyelerinin Nüfus Cüzdanları Fotokopileri, Evli personelin Evlilik Cüzdanı Fotokopisi
  8-Savcılık Belgesi (Adli Sicil Kaydı)
  9-Sağlık Raporu (Hastane Sağlık Kurulu veya İşyeri Hekiminden Alınacak)
  10-Daha Önceki Çalıştığı Yerlere İlişkin Bonservis Belgeleri
  11-Vergi Kimlik Numarası (Herhangi bir vergi dairesinden alınabilir)
  12-Tasarrufu Teşvik Numarası-işyeri Değişikliğinde Düzenlenen Tasarrufu Teşvik Bildirim Belgesi (En son çalışılan işyerinden)
  13-Askerlik Durumunu Gösteren Belgeler
  14-Kan Grubunu Gösterir Belge
  15-Fazla Çalışma Muvafakatnamesi
  16-Çalışanın Çalıştığı Birim ve Görevlendirmeler ile İlgili Düzenlenen Belgeler
  17-İhtarnameler ve Alınan Savunmalar
  18-Performans Değerlendirme Formları (İş Güvencesi Kapsamında Önemlidir)
  19-Ücretsiz İzinler ile Yıllık Ücretli İzin ile İlgili Dilekçe veya Formlar
  20-Yasal İhbar ve Kıdem Tazminatı Bordroları, İbranameler
  21-Hizmet Akdinin Sona Ermesine İlişkin Düzenlenen Tutanaklar ve Belgeler
  22-2 Adet Vesikalık Fotoğraf

  İşçi özlük dosyası düzenlememek 904,00.-YTL dir

  İŞYERİ ORTAMINDA ASILI OLMASI ZORUNLU BELGELER

  1- Asgari Ücret Levhası
  2- Çalışma Saatleri / Vardiya Çizelgesi
  3- Genel Güvenlik Kuralları Levhası
  4- İkaz Levhası
  5- SSK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
  6- Aylık Sosyal Güvenlik Destek Bordrosu
  7- İşletme Belgesi, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı  ERCAN ÇALIŞKAN

  SERBEST MUHASEBECİ
+ Yorum Gönder


personel özlük dosyası nasıl hazırlanır,  personel özlük dosyası hazırlama,  personel özlük dosyası örneği,  personel dosyası hazırlama,  özlük dosyası nasıl hazırlanır,  personel özlük dosyası nasıl doldurulur