+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Diyanet işlerinde çalışan sözleşmeli personel sayısı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Diyanet işlerinde çalışan sözleşmeli personel sayısı
  Diyanet işlerinde çalışan sözleşmeli personel sayısı kaç kişidir. bunun dışında normal olarak diyanette çalışamayan personeller yani sözleşmeli personel alımı nasıl yapılmaktadır kısaca açıklama yapabilir misiniz. şimdiden teşekkür ederim. 2. Asel
  Bayan Üye

  2012 Yılı Diyanet İşleri Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alımları Yapılacak

  Diyanet İşleri Başkanlığı geçtiğimiz yıllarda çıkarılan yasal düzenleme ile fahri olarak çalışan sözleşmeli personele kadro vermişti. 17Eylül 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme 2. kez fahri olanlara kadrolu olma ayrıcalığı verildi. Belediyede çalışan sözleşmeli personele kadro verilmemesinin gerekçesi “sınavla alınmamak” olarak belirtilirken, yapılan bu düzenleme hiç uygun değildir. Ayrıca 1000 adet sözleşmeli pozisyona KPSS puanı olmaksızın direkt olarak Diyanetin yapacağı mesleki uygulamalı sınavla sözleşmeli imam hatip ve Kur’an kursu öğreticisi alınacaktır.  1000 ADET SÖZLEŞMELİ KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ ALINACAK

  İlgili hüküm şu şekildedir:

  “MADDE 13 – 633 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

  “GEÇİCİ MADDE 16 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre imam-hatip ve Kur’an kursu öğreticisi unvanlı 1000 adete kadar vizeli sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilecekler, sadece mesleki uygulamalı sınavla belirlenir.

  Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Başkanlıkça düzenlenir”

  AÇIKLAMA

  1- 17 Eylül 2012 tarihine kadar, 1000 adet sözleşmeli imam-hatip ve Kur’an kursu öğreticisi alınacaktır. KPSS şartı konulmamıştır. Sadece mesleki uygulamalı sınav yapılacaktır.

  2- Mesleki uygulamalı sınavın detayları yönetmelikle belirlenecektir.

  FAHİRELERE KADRO

  İlgili hüküm şu şekildedir:

  “GEÇİCİ MADDE 17 – Başkanlığa bağlı Kur’an kurslarında valilik veya kaymakamlık onayı ile eğitim öğretim dönemi içinde fahri olarak veya ek ders ücreti karşılığında görev yapan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde müracaat edenlerden;

  a) Başkanlıkça verilmiş yeterlik belgesine sahip olmak şartıyla, toplam beş yıl ve daha fazla hizmeti bulunanlar ile 1/1/2005 tarihinden itibaren toplam bir yıl ve daha fazlahizmetibulunanlar doğrudan,

  b) 1/1/2005 tarihinden itibaren toplam bir yıl ve daha fazla hizmeti bulunduğu halde yeterlik belgesi olmayanlar ise Başkanlıkça açılacak mesleki yeterlik sınavına katılarak başarılı olmaları halinde,

  Kur’an kursu öğreticisi kadrolarına atanabilirler. Bunlar, Başkanlıkça ilan edilen yerlere yerleştirilir. Hizmet sürelerinin hesabında müracaat süresinin son günü esas alınır.

  Bu madde kapsamında atama yapılacak kadrolar, başka bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin yapıldığı tarih itibarıyla ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvelin Başkanlığa ait bölümüne eklenmiş sayılır. İhdas edilen kadrolar; unvanı, sınıfı, adedi ve derecesi belirtilmek suretiyle atamanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

  Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Başkanlıkça düzenlenir”

  AÇIKLAMA

  1- Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur’an Kurslarında çalışmış olmak gerekmektedir.

  2- Valilik veya kaymakamlık onayı ile fahri olarak veya ek ders ücreti ile çalışmış olmak gerekmektedir.

  3- 17 Eylül’den itibaren 3 ay içinde başvuru yapmak gerekmektedir.

  4- Yeterlik belgesi olanlardan toplam 5 yıl hizmeti olanlar veya 1/1/2005 tarihinden itibaren toplam bir yıl ve daha fazla hizmeti bulunanlar doğrudan memur kadrosuna atanacak. 1/1/2005 tarihinden itibaren toplam bir yıl ve daha fazla hizmeti bulunmakla birlikte yeterlik belgesi olmayanlar ise Başkanlıkça açılacak mesleki yeterlik sınavına katılarak başarılı olmaları halinde kadroya atanacaktır.
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Diyanet işleri bakanlığı veya kısaca adı ile diyanet bilindiği gibi bir kamu kurumudur.ve genel olarak görevleri din ile alakalıdır. bunun dışında diyanet ileri bakanlığı bilindiği gibi 3 Mart 1924 tarihinde kurulmuştur ve bakanlık da sözleşmeli ve ya normal olarak bir çok personel çalışmaktadır.
+ Yorum Gönder