+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda İlköğretim okulu kuruluş özelliği ve kuruluş amaçları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  İlköğretim okulu kuruluş özelliği ve kuruluş amaçları
  İlköğretim okulu kuruluş özelliği ve kuruluş amaçları nelerdir. bunun dışında ilk okula gitmek için tam olarak kaç yaşında olmak gerekir. bunun dışında ilk okul öğrencisi olan biri toplam da kaç ders görür ayrıca kaç yıl ilk okulu okur yazabilir misiniz. 2. Asel
  Bayan Üye

  ilköğretim okulu kuruluş özelliği ve kuruluş amaçları  1 Öğrencileri ilgi, istidat ve kabiliyetleri istikametleri doğrultusunda yetiştirerek hayata ve üst öğretime hazırlamak
  2 Öğrenciye, Atatürk İlke ve İnkılaplarına, TC Anayasası’na ve demokrasinin ilkelerine uygun olarak haklarını kullanabilme, görevlerini yapabilme ve sorumlulukların yüklenebilme bilincini kazandırmak
  3 Öğrencinin, milli kültür değerlerini tanımasını, takdir etmesini, çevrede benimsemesini sağlamak
  4 Öğrenciyi, toplum içinde görevlerini yapan, başkaları ile iyi ilişkiler kuran, iş birliği içinde çalışabilen, çevresine uyum sağlayabilen iyi ve mutlu bir vatandaş olarak yetiştirmek
  5 Bulundukları çevrede yapacakları eğitim, kültür ve sosyal etkinliklerle milli kültürün benimsenmesine ve yayılmasına yardımcı olmak
  6 Öğrenciye, fert ve toplum problemlerini tanıma, çözüm üretme alışkanlığı kazandırma
  7 Öğrenciye, sağlıklı yaşamak, ailesinin ve toplumun sağlığı ile çevreyi korumak için gereken bilgi ve alışkanlıkları kazandırmak
  8 Öğrencinin, el becerisi ile zihni çalışmasını birleştirerek çok yönlü gelişmesini sağlamak
  9 Öğrencinin, araç ve gereç kullanma yoluyla sistemli düşünmesini, çalışma alışkanlığı kazanmasını, estetik duygularının gelişmesini, hayal ve yaratıcılık gücünün artmasını sağlamak
  10 Öğrencinin, mesleki ilgi ve yeteneklerinin ortaya çıkmasını sağlayarak gelecekteki mesleğini seçmesini kolaylaştırmak
  11 Öğrencilere üretici ve boş zamanlarını değerlendirme alışkanlığı kazandırmak
 3. Ziyaretçi
  1 Öğrencileri ilgi, istidat ve kabiliyetleri istikametleri doğrultusunda yetiştirerek hayata ve üst öğretime hazırlamak
  2 Öğrenciye, Atatürk İlke ve İnkılaplarına, TC Anayasası’na ve demokrasinin ilkelerine uygun olarak haklarını kullanabilme, görevlerini yapabilme ve sorumlulukların yüklenebilme bilincini kazandırmak
  3 Öğrencinin, milli kültür değerlerini tanımasını, takdir etmesini, çevrede benimsemesini sağlamak
  4 Öğrenciyi, toplum içinde görevlerini yapan, başkaları ile iyi ilişkiler kuran, iş birliği içinde çalışabilen, çevresine uyum sağlayabilen iyi ve mutlu bir vatandaş olarak yetiştirmek
  5 Bulundukları çevrede yapacakları eğitim, kültür ve sosyal etkinliklerle milli kültürün benimsenmesine ve yayılmasına yardımcı olmak
  6 Öğrenciye, fert ve toplum problemlerini tanıma, çözüm üretme alışkanlığı kazandırma
  7 Öğrenciye, sağlıklı yaşamak, ailesinin ve toplumun sağlığı ile çevreyi korumak için gereken bilgi ve alışkanlıkları kazandırmak
  8 Öğrencinin, el becerisi ile zihni çalışmasını birleştirerek çok yönlü gelişmesini sağlamak
  9 Öğrencinin, araç ve gereç kullanma yoluyla sistemli düşünmesini, çalışma alışkanlığı kazanmasını, estetik duygularının gelişmesini, hayal ve yaratıcılık gücünün artmasını sağlamak
  10 Öğrencinin, mesleki ilgi ve yeteneklerinin ortaya çıkmasını sağlayarak gelecekteki mesleğini seçmesini kolaylaştırmak
  11 Öğrencilere üretici ve boş zamanlarını değerlendirme alışkanlığı kazandırmak

  Kaynak: http://www.alasayvan.net/soru-lar-il...#ixzz1tRyOhDyR
 4. Nesrin
  Devamlı Üye
  İlk öğretim bilindiği gibi çocukların ana sınıfından sonra gittikleri ve tam olarak yeni sisteme göre dört yıl eğitim almak için gidilen okuldur. ilk öğretim de bilindiği gibi dört yıl boyunca bilindiği gibi çoğunluk ile aynı hocadan ders görülür. ilk öğretim öğrencileri bilindiği gibi başta okuma yazmayı öğrenirler ayrıca yıllar geçtikçe de okula alışırlar.

+ Yorum Gönder


ilköğretim okulunun kuruluş amacı,  ilköğretim okullarının amaçları,  ilköğretim okulu kuruluş amacı,  ilkokulun amaçları,  ilköğretim okulunun özellikleri,  ikö kuruluş amacı