+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Doğal hayatı koruma derneğinin amacı nedir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Doğal hayatı koruma derneğinin amacı nedir?
  Doğal hayatı koruma derneğinin amacı nedir? doğal hayatı koruma derneğinin amacı nedir? Doğal hayatı koruma derneği doğal hayatı korumak için neler yapmaktadır. Bana bu konuda çok acil bilgi gerekiyor bana bu konuda bilgi verebilirseniz çok memnun olurum. 2. Asel
  Bayan Üye

  Doğal hayatı koruma derneğinin amacı nedir?

  Doğal Hayatı Koruma Derneği ya da kısa adıyla DHKD, 1975 yılında kurulan, merkezi İstanbul'da olan bir Sivil Toplum Kuruluşu'dur 1986'da "Kelaynak'tan haberler" adlı bir bülten yayımlayan DHKD, adını duyurmaya yönelik ilk kampanyasını Turkish Times (Türkiye'de yayımlanan bir ingilizce gazete)de gerçekleştirdi Kuruluşundan 15 yıl sonra, Bakanlar Kurulu kararıyla "kamu yararına çalışan dernek" statüsü kazandı
  Derneğin Logosu

  Amacını; 'Türkiye'nin olağanüstü zengin bitki ve hayvan türleri ile bunların doğal yaşam alanlarının değerinin farkına varılması, koruma altına alınması' olarak belirleyen dernek bu amaçla; koruma projeleri yürütmekte; ilgili yasaların uygulanabilmesi için lobi faaliyetleri sürdürmekte; kamuoyu, yerel ya da merkezi yöneticiler ve şirketlerle işbirliği yapmaktadır
  Etkinlikleri

  Köyceğiz, Dalyan İztuzu sahilinde yapımına başlanan büyük bir turizm kompleksinin inşaatı durduruldu ve 1988 yılında Dalyan "Köyceğiz-Dalyan Özel Koruma Bölgesi" olarak koruma altına alındı
  Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından Kuşadası-Samandağ arasındaki kıyılarında 17 önemli deniz kaplumbağası üreme alanının belirlendiği bir araştırma yapıldı
  Uluslararası Kuşları Koruma Derneği (ICBP) Türkiye de dahil olmak üzere Avrupa'nın Önemli Kuş Alanları'nı belirlemek amacıyla bir çalışma yaptı Bu çalışmanın Türkiye bölümü DHKD tarafından gerçekleştirildi
  Nesli tükenmekte olan Anadolu leoparını koruma altına aldı
  Deniz kaplumbağası üreme alanları olarak büyük öneme sahip Fethiye-Göcek, Patara, Belek-Acısu ve Göksu Deltası kıyıları "Özel Çevre Koruma Bölgeleri" ilan edildi
  "Avrupa'nın Önemli Kuş Alanları" kitabı ve bu çalışmanın Türkiye bölümünü oluşturan "Türkiye'nin Önemli Kuş Alanları" kitabı yayımlandı
  Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) Global 500 Çevre Ödülü ve Alman Turizm Acentaları Birliği Çevre Ödülü'nü aldı
  Türkiye'nin Önemli Kuş Alanları (ÖKA) Projesi'ne başladı Bu proje sonunda Türkiye'de kuş türleri bakımından önemli bazı alanlar koruma altına alındı ve yeni ÖKA'lar belirlendi
  Türkiye'deki bitki türleri ve bunların doğal yaşam alanlarını koruma çalışmalarına Türkiye'nin Soğanlı Bitkileri Yerli Üretim Projesi ile başladı Köy düzeyinde kardelen üretimi ve ihracatını gerçekleştirilen proje, kırsal kalkınma ve doğa koruma çalışmalarında bir model oluşturdu
  1994 'te DHKD ikinci kez UNEP Global 500 ödülünü aldı
  Göksu Deltası, Seyfe Gölü, Burdur Gölü, Sultan Sazlığı ve Manyas Gölü Ramsar alanı ilan edilmesinde büyük rol oynadı
  İstanbul'da Atatürk Arboretumu içinde oluşturulan "Türkiye'nin Soğanlı Bitkileri Üretim ve Sergileme Alanı" oluşturuldu
  Dilek Yarımadası Milli Park sınırları, Büyük Menderes Deltasını da içine alacak şekilde genişletildi (27000 ha) ve Bafa Gölü Tabiat Parkı (12000 ha) ilan edildi
  Hacettepe Üniversitesi işbirliği ve 106 gönüllünün katkılarıyla Deniz Kaplumbağası Yuvalama Kumsalları Değerlendirme Projesi gerçekleştirildi
  İstanbul'da Polonezköy'ün Tabiat Parkı olarak koruma altına alınmasını gerçekleştirdi
  Konya-Ereğli Sazlıklarının (Akgöl) Tabiatı Koruma Alanı ilan edilmesinde DHKD etkin bir rol oynadı
  İstanbul, Şile ilçesi, Sofular Köyü iskele Mevkii'nde faaliyete geçmeye hazırlanan bir kum ocağının ruhsatı iptal edildi
  Dünya Bankası Akdeniz Çevresi Teknik Yardım Programı desteğinde Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) ile işbirliği içinde koruma amaçlı Belek Kıyı Yönetimi Planı hazırlandı
  Bafa Gölü'nde Rosie Baldwin Doğa Gözlemevi açıldı
  Belek-Kumköy ve 1997 yılında Akyatan kıyılarının Doğal Sit Alanı olarak koruma altına alınmasında etkin rol oynadı
  1996'da Soğanlı Bitkiler Yerli Üretim Projesi'nde pilot bölge olarak seçilen Dumlugöze Köyü'nde (Karaman) üretilen kardelenlerin ilk Hasat Bayramı gerçekleştirildi O tarihten bu yana Dumlugöze Köyü'nde her yıl Haziran ayında Kardelen Hasat Festivali yapılıyor
  Önemli Kuş Alanları Proje çalışmaları sonunda Türkiye'deki Önemli Kuş Alanları %68 oranında koruma altına alındı
  Fauna&Flora International (FFI) ve İÜ Eczacılık Fakültesi (ISTE) işbirliğinde dünyada ilk kez Önemli Bitki Alanları Pilot Proje çalışmalarına Türkiye'de başladı
  1998 Dünya Okyanus Yılı'nda, 1995-1997 yılları arasında yürütülen Doğu Akdeniz'de Balıkçılık Projesi Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından "Uygulanabilir Proje Modeli" seçildi Bu proje aynı zamanda, Akdeniz'de trol balıkçılığı ve deniz kablumbağalarının tesadüfi avlanması konusunda balıkçıların da katılımıyla gerçekleştirilen ilk sistematik çalışmadır
  Bir Akdeniz Foku Evlat Edinin Projesi ve kampanyasıyla DHKD 200 kişi ve kurumun desteği ve üyeliğini kazandı
  Dört sulak alanın (Kızılırmak Deltası, Uluabat Gölü, Gediz Deltası ve Akyatan Gölü) daha, hükümet tarafından Ramsar alanı ilan edilmesini sağladı
  Türkiye'de uluslararası standartlardaki ilk sulakalan yönetim planı olan Göksu Deltası Yönetim Planı TC Çevre Bakanlığı ile işbirliği içinde hazırlandı
  Dalyan'da düzenlenen uluslararası toplantıda Uluslararası Akdeniz Deniz Kaplumbağası Koruma iletişim Ağı (Mediterranean Sea Turtle Conservation Network) kuruldu 2000 yılında Kahire'de düzenlenen ikinci toplantıda İletişim Ağının geçici sekreteryalığını DHKD üstlendi
  Uluabat Gölü'nü Koruma Projesi çalışmaları kapsamında Uluabat Gölü, Global Nature Fund tarafından "Yaşayan Göl" (Living Lake) ve dünyanın en önemli 17 sulak alanından biri ilan edildi
  Küre Dağları, Milli Park ilan edildi
  Çıralı Projesi, Dubai Belediyesi ve Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Komisyonu'nun (Habitat) "En iyi Uygulama Ödülü"nü aldı Proje sonunda yerel halk ve DHKD Proje Sorumlusu işbirliğinde Ulupınar Çevre Koruma, Geliştirme ve işletme Kooperatifi kuruldu
  Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP)-Özel Koruma Alanları Bölgesel Faaliyet Merkezi (RAC/SPA), TCÇevre Bakanlığı ve DHKD işbirliğiyle Türkiye'de ilk defa Deniz ve Kıyı Koruma Alanları izleme Programlarının Oluşturulması ve Uygulanması Amacıyla Ulusal Eğitim Programı gerçekleştirildi
  'Doğadaki Ayak izlerimiz' kitabını yayımlandı
  İÜ Eczacılık Fakültesi ile işbirliği içinde Türkiye'nin Önemli Bitki Alanları Proje

  çalışmaları sırasında Türkiye ve bilim dünyası için yeni 40 bitki türü belirlendi

  DHKD ve WWF işbirliği, ilgili ulusal ve uluslararası tarafların katılımıyla ilk Deniz Koruma Alanları Çalıştayı düzenlendi Çalıştayda Türkiye'de Deniz Koruma Alanları kavramının hukuksal boyutları tartışıldı ve TC Çevre Bakanlığı koordinasyonunda Deniz Koruma Alanları Çalışma Grubu oluşturuldu
  "Türkiye'nin Önemli Bitki Alanları" kitabı yayımlandı
  Soğanlı bitkiler Yerli Üretim Projesi kapsamında pilot bölge olarak seçilen Karaman'ın Dumlugöze Köyü ve çevresindeki iki köyde (Koçaşlı ve Daran) toplam 4 ton'dan fazla kardelen soğanı üretildi Bu çiçek soğanı üretimi ve ihracatıyla yöreye toplam 15687 Dolar ek gelir sağlandı
  İstanbul’da Ömerli Su Toplama Havzasının güneydoğusuna inşa edilen Formula 1 tesislerinin havzanın doğal alanları üzerinde olumsuz etkisini göstermek amacıyla Ömerli Havzası/Formula 1 Projesi yürütüldü Bu projede F1 tesislerinin havzanın doğal fundalık, mera ve sulak alanı ekosistemlerinde meydana getirdiği/getireceği tahribatı belirlemek üzere alanın doğal bitki örtüsü tanıtan ve önemini vurgulayan bir rapor hazırlandı Bu rapor temel alınarak “Formula 1 Flora 0 Kampanyası” yürütüldü
  Türkiye’nin Önemli Bitki Alanları Projesi kapsamında "Türkiye’nin 122 Önemli Bitki Alanı" kitabı yayımlandı DHKD, WWF-Türkiye, Fauna&Flora International ve İÜEczacılık Fakültesi işbirliğiyle yayımlanan 480 sayfalık kitapta 122 alan botanik, coğrafya, jeolojik ve doğa koruma özellikleriyle tanıtılmıştır Kitapta 122 harita ve 400 fotoğraf yer almıştır
 3. Gülşen
  Devamlı Üye
  Doğal hayatı koruma derneği bitki türlerini ve hayvanların türlerini korumaktadır. Doğal hayatı koruma derneği hayvan türlerinin neslinin tükenmesini önlemek için hayvanları korumaya almaktadır. Ülkemizde bulunan hayvanların korunması için gerekli olan işlemleri yürütmektedir.
+ Yorum Gönder