+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Ülkemizde yıllara göe tütün üretimi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Ülkemizde yıllara göe tütün üretimi
  Ülkemizde yıllara göre tütün üretimi ne kadardır. bunu dışında türkiye de tüyün hangi bölgelerde yetişmektedir. ayrıca tütün nasıl bir bitkidir ve ne gibi birtoprak ve iklime ihtiyaç duymaktadır. bunları kısaca açıklaya bilir misiniz. şimdiden teşekkür ederim sizlere. 2. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Türkiye Tütün Üretimi

  Tütün, Cumhuriyetimizin ilk yıllarından 2000'li yılların başına kadar ülke tarımsal ekonomisinin lokomotifliğini yapmış, ülke insanına istihdam sağlamış ve ülkemizdeki kırsal alanların çölleşmesini önleyen özellikleri ile Türk Çiftçisine ve ülke ekonomisine hizmet etmiştir.
  Çiftçi başına düşen ortalama 4-5 dekarlık alanlarda üretim yapan Türk tütün üreticisi, aile fertleri ile hep beraber çalışmaktadır. Türk tütüncülüğünde yetiştiricilik kıraç ve meyilli arazilerde yapıldığı için verim az olup, tarımsal mekanizasyon oranı düşüktür. Emek yoğun nitelikli olarak üretim yapılmaktadır. Bu bir bakıma istihdam sağlayarak işsizliğe çözüm olmakta, fakat diğer yandan üretim maliyetlerini zorlamaktadır.
  1950 ile 2000 yılları arasında, şark tipi tütün üretiminde en parlak dönem yaşanmış ve dünya üretiminde Ülkemiz ilk sıraya yerleşmiştir. Genel olarak Türk tütüncüsünün de bu yıllarda gelir düzeyi artmıştır.
  1961 yılında ilk olarak mahsulün maviküf hastalığına yakalanması, üreticilerin bu hastalıkla mücadele yollarını bilmemesi sonucu büyük bir hasar oluşmasına neden olmuştur. Daha önce ara ara destekleme kapsamına alınan tütün, 1960'lı yıllarda sürekli destekleme uygulaması kapsamına alınmış ve bu uygulama 2002 yılına kadar devam etmiştir. Destekleme alımlarının kaldırıldığı yıldan sonra tütün üretimi bariz olarak düşmeye başlamıştır. Destekleme uygulamaları Tekel'in Yaprak Tütün birimi tarafından gerçekleştirilmiştir.
  1984 yılında Özal hükümeti tarafından sigara ithalatının serbest bırakılmasıyla, bunun bir sonucu olarak; 1990'lı yılların başlarından itibaren sigara içicilerinde Amerikan Blend sigara tüketiminin yaygılaşmasıyla yerli tütünlerden üretilen sigaraların tüketimin azalması; öte yandan uygulanan fiyat politikalarının girdi maliyetlerini karşılamakta yetersiz kalması nedenleriyle sonraki yıllarda şark tipi tütün üretimimizde büyük oranda azalmalar olmuştur. Üretimin en yüksek seviyede olduğu yıllarda üretici sayısı beş yüz binlerin üzerine çıkmıştır.
  Tütünde destekleme alımlarının kaldırılması, girdi fiyatlarının artması ve tütün fiyatlarının düşük kalması nedenleri ile ya alternatif ürünlere dönülmüş ya da çiftçiler tütün tarımını bırakarak köylerinden göç etmek zorunda kalmışlardır.
  Ülkemiz tütün üretiminde son yıllarda meydana gelen azalma temelde, Tekel'in destekleme alımlarına son vermesi ve ağırlıklı olarak alımlardan çekilmesi, özel sektörün ise alıcının istediği miktar kadar üretim sözleşmesi yaparak tütün alması ile bağlantılıdır. Özel sektör, satamayacağı tütünü ürettirmemektedir. Özel sektör açısından bakıldığında bu üretim miktarı yeterli görülebilir veya Tekel'in elindeki eski yıllar ürünü satın alınarak taahhütler yerine getirilebilir. Ancak, burada önemli olan; mevcut üretici potansiyelinin korunması olmalıdır. Çünkü üretici, çoğunlukla ekonomik nedenlerle, toprak yapısı uygunsa, tütüne göre getirisi daha fazla olan diğer ürünlerin ekimine yönelmektedir. Tütün ekiminden dönüş yapan bir üreticinin ise zor ve zahmetli olan tütün tarımına yeniden dönüş yapması ender görünen bir durumdur.
  Üretim azalmasında bölgesel farklılıklar da önem arz etmektedir. Örneğin, en fazla üretimin ve ihracatın olduğu bölge Ege Bölgesi olup, alıcının talebi de çoğunlukla bu bölge tütünlerine yöneliktir. Karadeniz Bölgesi'ndeki tütün üretim maliyetinin yüksekliği, Marmara Bölgesi'nde ise tütün tarlalarının ağırlıklı olarak sanayiye açılması sonucu üretimin düşmesi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi tütünlerinin ise ihracat potansiyelinin azlığı nedeniyle alıcısının pek fazla olmaması, Ege Bölgesi tütünlerine olan yönelişi artırmaktadır, Ancak, Ege Bölgesinin bazı yörelerinde alternatif ürün elde etme olanağının olması ile genel olarak tüm bölgeler için geçerli olan genç neslin tütün üretiminden uzaklaşması, öte yandan 2007 yılında Ege Bölgesinde ağırlıklı olarak hissedilen diğer birçok tarımsal ürün üretimini önemli ölçüde azaltan kuraklığın sonraki yıllara da yansıyacak muhtemel etkisi, iç tüketim ve ihracatla dengeli bir üretimin sürdürülebilirliği konusunda endişelere neden olmaktadır.

  Bölgeler İtibariyle Üretim (Ton)

  Ürün Yılı


  Ege


  Marmara


  Karadeniz


  Doğu


  G.doğu


  Diğer


  Toplam

  1925


  19.022


  24.704


  15.064


  744

  0


  59.534

  1930


  25.538


  9.098


  11.682


  1.016

  3


  47.337

  1935


  15.977


  8.597


  10.188


  2.142

  21


  36.925

  1940


  36.091


  14.952


  16.666


  3.606

  42


  71.357

  1945


  30.894


  15.541


  20.271


  2.414

  479


  69.599

  1950


  55.492


  14.494


  18.962


  3.720

  659


  93.327

  1955


  70.922


  18.320


  27.521


  2.612

  769


  120.144

  1960


  85.833


  22.223


  27.931


  2.820

  369


  139.176

  1965


  85.165


  14.430


  24.328


  7.834

  618


  132.375

  1970


  102.067


  11.904


  20.742


  14.346

  801


  149.860

  1975


  200.822


  28.377


  56.224


  37.819

  720


  323.962

  1980


  132.812


  10.266


  40.266


  43.743

  1.261


  228.348

  1985


  112.839


  4.787


  24.823


  15.381


  11.263


  1.309


  170.402

  1990


  165.690


  7.714


  47.096


  9.621


  63.905


  1.982


  296.008

  1995


  111.491


  3.333


  26.950


  7.679


  49.981


  5.006


  204.440

  2000


  114.171


  4.031


  32.523


  6.730


  42.204


  8.343


  208.002

  2005


  83.442


  1.597


  17.624


  6.266


  20.148


  6.170


  135.247

  2006


  53.819


  862


  15.021


  5.072


  18.466


  4.897


  98.137

  2007


  38.557


  722


  13.160


  3.987


  14.730


  3.428


  74.584

  Tüm bu çekinceler bazı firmaları, İzmir tütününü Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde üretme çalışmaları yapmaya yöneltmiştir. Ancak, tüm girdileri Türk Lirası ile olan, buna karşılık satışlarını dolar olarak gerçekleştiren ihracatçının, 2002 yılından beri TL'nin aşırı değerlenmesine, doların ise düşüşüne bağlı olarak iç piyasa maliyetleri yükselmekte, bu maliyet ise doğal olarak ihraç fiyatına yansımaktadır. Bu durumda, üretici yüksek maliyetlerle tütün üretiminde zorlanırken, ihracatçı firmalar kendi maliyetleri de bu paralelde yükseldiği için alım fiyatını daha fazla artıramamaktadır. Ancak küresel mali kriz ile birlikte Amerikan dolarına olan taleple beraber 2008 yılı eylül ayından itibaren doların TL karşısında değerinin artması tütün üreticisi ve ihracatçısını rahatlatmıştır.
  Bu gelişmeler sonucu ihraç fiyatlarının yükselmesi kısa vadede ihracatımızın lehine gibi görünse de, yüksek fiyatlar nedeniyle yabancı alıcının Türk tütünü yerine, aynı tütünün üreticisi başka ülkelere yönelmesi kaçınılmaz görülmektedir. İlerleyen yıllarda da bu döngünün sürmesi durumunda, ihracatımızda ve sosyal hayatımızda olumsuz gelişmelerin yaşanmasına neden olabilecektir. Çözüm olarak her platformda, üreticinin bir şekilde devlet tarafından desteklenmesini gerekmektedir.
  Türkiye'de son yirmi yılda sigara tüketimi %80 oranında artarak nüfusumuzun üçte biri sigara içicisi duruma gelmiştir. Erkeklerin yarısı, kadınların da %20 sinin sigara tiryakisi olduğu ülkemizde 18 yaş üzeri sigara içme oranı ise %33,4'dür. Halkımız her gün ortalama 15 milyon paket sigara tüketmektedir. Yani kişi başına yılda 76,1 paket sigara içilmektedir. Ülkemizde her yıl sigaraya bağlı hastalıklardan 100 bin kişinin öldüğü bilinmektedir. Yine ülkemizde 20 milyar TL'si tütün ürünlerine ödenen bedel olmak üzere, yangınlar ve tütün ürünlerinin sebep olduğu hastalıklar dâhil toplamda yılda 50 milyar TL harcanmaktadır. Sigara için kişi başına ortalama 250 TL harcama yapılmaktadır.
  Son yıllarda Türkiye'de yıllık ortalama 115 bin ton sigara tüketilmektedir. Bu tüketim miktarı ile dünya sigara tüketiminde 7. sırada yer bulmaktayız. Tüketilen sigaraların yaklaşık %85'i Amerikan blend harmanlardan oluşan sigaralardır. Türkiye sigara pazarı bugün itibarıyla 11-12 milyar A.B.D. Doları büyüklüğüne ulaşmıştır. 1988'de 3,5 milyon dolar karşılığı toplam 610 ton ile başlayan tütün ithalatı, 2008 yılı sonu itibarıyla 81 bin tonu bulmuş ve karşılığında 350 milyon dolar ödenmiştir. Türkiye tütün ihracatı, genel ihracatımız içinde azalan bir eğilim içinde olup %1, tarımsal ürün ihracatımız içinde ise %3-5 oranında bir paya sahiptir.

  YILLAR İTİBARİYLE
  TÜRKİYE TÜTÜN ÜRETİMİ(TON)

  Ürün Yılı


  Ekici Sayısı


  Ekilen Alan (Ha)


  Tütün Üretimi (ton)

  1884


  140.000


  19.262


  22.480

  1900


  111.000


  37.030


  28.047

  1905


  132.000


  46.347


  34.178

  1910


  213.000


  74.450


  58.650

  1915


  62.000


  17.750


  12.963

  1920


  100.000


  36.170


  29.143

  1925


  179.000


  66.287


  56.294

  1930


  99.793


  65.145


  47.335

  1935


  101.799


  53.948


  36.926

  1940


  135.241


  78.055


  71.356

  1945


  182.501


  98.049


  69.599

  1950


  230.970


  128.339


  93.328

  1955


  259.254


  172.725


  120.143

  1960


  298.499


  187.897


  139.177

  1965


  379.030


  222.062


  132.374

  1970


  342.243


  328.498


  149.861

  1975


  536.699


  315.315


  323.963

  1980


  455.002


  222.996


  228.349

  1985


  374.975


  176.873


  170.491

  1990


  521.952


  320.236


  296.008

  1995


  550.016


  209.922


  204.440

  2000


  578.219


  234.445


  208.002

  2001


  520.056


  206.848


  160.680

  2002


  405.882


  191.200


  159.521

  2003


  318.504


  183.719


  112.158

  2004


  282.874


  192.711


  133.914

  2005


  252.312


  185.460


  135.247

  2006


  215.307


  146.166


  98.137

  2007


  179.769


  144.904


  74.769

  2008


  194.282


  146.872


  93.500
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Tütün bitkisi bilindiği gibi türkiyenin her yerinde yetişebilen bir bitkidir. bu yüzden kaliteli tütün için devlet belli başlı yerlerde tütün üretimine izin vermektedir. bunun dışında türkiye de tütün en çok akhisar manisa söke denizli gibi illerde çok yetişmektedir. ayrıca tütün bilindiği gibi sigara yapımında kullanılmaktadır.
+ Yorum Gönder