+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Sadaka kaça ayrılır? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Sadaka kaça ayrılır?
  Sadaka kaça ayrılır kısaca yazabilir misiniz bunun dışında banan sadakanın ne olduğunu ve ayrıca bu yapılan yardımın sünnet mi yoksa farz mı olduğunu söyleyebilir misiniz. bunun dışında bana sadakanın tam olarak kime verilmesi gerektiğini söyler misiniz. 2. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  sadaka hakkında bilgiler


  Allahü teâlâ, âyet-i kerîmelerde meâlen buyuruyor ki:

  Ey îmân edenler! Sadakalarınızı; insanlara gösteriş için malını harcayan, Allah'a ve âhiret gününe inanmayan kimse gibi başa kakmak ve eziyet etmek sûretiyle boşa çıkarmayın (Bekara sûresi: 264)

  Akrabâya sadaka vermek, ecîr (sevâb) bakımından iki kattır (Hadîs-i şerîf-Kenzül-Ummâl)

  Yediğin şey sadakadır Zevcene yedirdiğin şey, senin için sadakadır Hizmetçine yedirdiğin şey, senin için sadakadır Her iyilik sadakadır (Hadîs-i şerîf-Dimyâtî)

  Hoş (güzel) söz, bir sadakadır (Hadîs-i şerîf-Sahîh-i Müslim)

  Mü'min kardeşinin yüzüne tebessüm etmek sadakadır (Hadîs-i şerîf-Edeb-ül-Müfred)

  Sadaka; belâları önler, ömrü uzatır, bedene sıhhat verir, malı arttırır (S Abdülhakîm Arvâsî)

  Ölüler için duâ ve istiğfâr ederek ve onlar için sadaka vererek, imdâdlarına yetişmek lâzımdır (Ahmed Fârûkî)

  Zekât borcu veya başka borcu olanın sadaka vermesi sevâb olmaz, günâh olur (S Abdülhakîm Arvâsî)

  2 Zekât

  Allahü teâlâ, âyet-i kerîmelerde meâlen buyuruyor ki:

  Sadakalar; Allah'tan bir farz olarak ancak fakirlere, miskinlere, (zekât toplayan) me'murlara, gönülleri (İslâm'a) ısındırılacak olanlara, (esirlik ve kölelikten kurtulmak isteyen esir ve) kölelere, (borcuna karşılık malı olmayan) borçlulara, Allah yolunda çalışıp cihâd edenlere, (parasız kalmış) yolcuya mahsûstur (Tevbe sûresi: 60)

  Onların mallarından sadaka al ki, bununla onları (günahlarından) temizleyesin, onların (sevâblarını) artırıp yüceltesin Ve onlara duâ et; çünkü senin duân, onlar için bir rahatlık ve huzûrdur (onların ızdırablarını yatıştırır) Allah onların îtirâflarını (senin de duânı) işitici, kalblerindeki pişmanlığı bilicidir (Tevbe sûresi: 103)

  Sadaka vermekle mal azalmaz Allahü teâlâ, affedenleri azîz eder Allah rızâsı için affedeni, Allahü teâlâ yükseltir (Hadîs-i şerîf-Berîka)

  3 Ganîmet

  Allahü teâlâ, âyet-i kerîmede meâlen buyuruyor ki:

  (Ey Resûlüm!) Onlardan, sadakaların taksimi husûsunda seni ayıplıyanlar da vardır Sadakalardan onlara da bir pay verilirse râzı olurlar, şâyet onlara sadakalardan verilmezse hemen kızarlar (Tevbe sûresi: 58)


  Sadaka Nedir?

  Allah rızası için fakirlere verilen mal, para, ilim gibi insanın muhtaç olduğu herhangi bir şey`e sadaka denir Sadaka farz, nâfile bütün yardımlara şâmil olduğu için, zekâta da sadaka denilmektedir Fakat sadaka deyince, ilk akla gelen nâfile sadakalardır Sadaka vermekte, dünyevî ve uhrevî pek çok faydalar vardır Bu faydaları şu şekilde sıralayabiliriz:

  1 - Sadakalar günahlara keffâret, Cehennem ateşine karşı siperdir Peygamber Efendimiz, bu hususta şöyle buyurmuştur:

  "Bir hurma ile de olsa sadaka verin Çünkü o bir hurma, açlığı giderir Su ateşi söndürdüğü gibi hatâları da söndürür, yok eder" "Bir hurmanın yarısı ile bile olsa Cehennem ateşinden korunun Onu da bulamazsanız, tatlı ve güzel söz söyleyin (Bu da sadaka yerini tutar)"

  2 - Sadakalar kıyâmette, sâhibini mahşer gününün dehşetinden korur Peygamberimiz bu hususu şu şekilde belirtmişlerdir:

  "Kıyâmet günü hesap görülünceye kadar, herkes sadakasının gölgesinde olacaktır"

  3 - Sadakalar Cenâb-ı Hakk`ın gazabını da söndürür Hadîste: "Gizli sadaka, aziz ve celîl olan Allah Teâlâ`nın gazabını teskin eder" buyurulmuştur

  4 - Sadakalar belâ ve musibetleri de def`ederler Peygamberimiz:

  "Sadaka, belâları def`eder" buyurmuştur İnsan, kendisinden bir şeyler isteyen kimseyi boş çevirmemeli, elinden geldiğince ona bir şeyler vermeye çalışmalıdır Resûlüllah Efendimizin şu îkazını hiçbir zaman unutmamalıdır: "Sâil (dilenci) sâdık olup, cidden muhtaç halde ise, onu kovan felâh bulmaz" Hz İsâ (AS):

  "İsteyen kimseyi eli boş çeviren eve, bir hafta melekler uğramaz" buyurmuştur Peygamber Efendimiz, bir muhtaca vereceği sadakayı bizzat kendi eliyle verir, araya başka birini vasıta kılmazdı Sadakanın gizli verilmesi efdaldir Nitekim Peygamberimiz:

  "Üç şey iyilik hazinelerindendir Biri de verdiği sadakayı gizlemektir" buyurmuştur Kur`an`da da sadakalar gizli verilmeğe teşvik edilmiştir: "Eğer sadakaları gizler ve gizlice fakirlere verirseniz; işte bu sizin için daha hayırlıdır" (el-Bakare, 271) Sadakayı gizli vermenin en mühim faydası, sadakayı verenin riyadan kurtulmasıdır Ayrıca, sadaka alanın da şeref ve haysiyeti rencide olmaktan korunmuş olacaktır
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Sadaka bilindiği gibi kişinin yani hali vakti ola veya verebilen kişilerin para gibi ihtiyacı olan kişilere verdikleri yardımdır. bunun dışında bu yardım ne kadar gizli yapılır ise o kadar iyidir. o yüzden sadaka verdiğinizde sağ elinizin verdiğini sol eliniz görmesin.
+ Yorum Gönder


sadaka kaça ayrılır,  sadaka nedir kaça ayrılır,  protistalar kaça ayrılır,  sadaka nedir sadaka kaça ayrılır