+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Münazarada anneyi nasıl savunabilirim? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Münazarada anneyi nasıl savunabilirim?
  Anne nasıl savunulmalıdır? annenin savunulması ile ilgili bir münazara hazırlayacağız. Ben anneyi savunacağım. Bu konuda fikir verebilir misiniz arkadaşlar? 2. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Kur’ân-ı Kerîm’de, "ana-babaya saygı gösterilmesi" emredilen bir çok âyet-i kerîmede anne, öncelik verilerek zikredilmiştir Bu öncelik, annenin babadan daha saygıdeğer olduğuna dikkati çekmektedir bu konuda ölçü olarak anne babaya "öf" bile denmemesi gerektiğini hatırlatmıştır Hatta anne ve baba, çocuklarının inancını paylaşmayıp, iman etmeyi kabul etmeseler dahi, müminler onlara karşı merhametli ve saygılı tavırlarını değiştirmezler Dine muhalif olan tavsiyelerinde onlara uymaları söz konusu değildir, ancak bu onlara karşı duydukları saygıyı olumsuz anlamda etkilemez

  Biz insana, anne ve babasına (karşı) güzelliği (ilke edinmesini) tavsiye ettik Eğer onlar, hakkında bilgin olmayan şeyle bana ortak koşman için sana karşı çaba harcayacak olurlarsa, bu durumda, onlara itaat etme Dönüşünüz banadır Artık yaptıklarınızı size haber vereceğim (Ankebut Suresi, 8 )

  Bir gün Rasûlullâh (sav) Efendimiz’e bir kimse geldi ve:

  "Benim kendisine hizmet ve ülfet etmeme, insanlar içinde en lâyık ve en çok hakkı olan kimdir?" diye sordu

  Rasûlullâh (sav):

  "Anandır" buyurdular O zât:

  "Sonra kimdir?" dedi Rasûlullâh (sav) yine:

  "Anandır" buyurdular O zât tekrar:

  "Sonra kimdir?" deyince, Rasûlullâh (sav) Efendimiz tekrar:

  "Anandır" buyurdular O zât yine:

  "Sonra kimdir?" diye sorunca, Rasûlullâh (sav) bu sefer:

  "Babandır" karşılığını verdiler Bu hadîs-i şerîf de, annenin evlâd üzerinde babaya nisbetle üç misli iyilik ve ihsân hakkı olduğunu açıkça ifâde eder

  Veysel Karanî Hazretleri, ihtiyâr, âmâ ve hasta annesine hizmeti sebebiyle, her ne kadar Peygamber (sav) Efendimiz’i göremediyse de O’nun eşsiz lutuf ve ihsânlarına nâil olmuştur

  İslâm hukûkuna göre, bir kişinin, ana ve babasından yalnız birisinin nafakasını sağlamaya gücü yetse, annesinin nafakasına öncelik tanınır

  Evlâd üzerinde elbette babanın da hakları vardır Çocuğunun ihtiyaçlarının karşılanmasında büyük fedâkârlıkları bulunmaktadır Doğumda annenin karşılaştığı sıkıntılara o da ortak olmuştur Hadîs-i şerîfte, babanın evlâdı üzerindeki hakları şöyle açıklanmıştır:

  "Hiçbir evlâd babasının hakkını ödeyemez Ancak; babasını köle olarak bulur, satın alır ve âzâd ederse, bu durum müstesnâdır"

  Muhammed Bahâeddîn Nakşibend (ks) Hazretleri, bir vasiyetinde şöyle buyurur:

  "Benim kabrimi ziyâret etmek isteyenler, evvelâ annemin kabrini ziyâret etsinler, sonra da benimkini"

  (cc) annemlerimizi Kadınların en üstü olan Hz Fatima-tül zehra anamıza komsu yapar inşallah
+ Yorum Gönder