+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Salih neden kuvayi millliye katilmistir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Salih neden kuvayi millliye katilmistir
  Salih neden Kuvayi Milliye ye katılmıştır? Sebepleriyle birlikte açıklar mısınız lütfen 2. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Ali Rıza Paşa Hükümeti'nin temsilcisi, Bahriye Nazırı Salih Paşa ile Mustafa Kemal arasında Amasya'da yapılmıştır.Aşağıdaki şu konularda bir anlaşma sağlanmıştır:
  1.Türk vatanının bütünlüğünün ve bağımsızlığının korunması.
  2.Müslüman olmayan azınlıklara devletin birliğini bozacak ayrıcalıklar tanınmaması.
  3.Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin İstanbul Hükümeti'nce tanınması.
  4.Mebuslar Meclisi'nin Anadolu'da, güvenli bir yerde toplanması.
  5.İtilaf Devletleri'yle Osmanlı Devleti'nin barış amacıyla yapacağı konferansa Temsil Heyeti'nce de uygun görülecek kişilerin gönderilmesi.
+ Yorum Gönder