+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Mendel yasalarının mayoz bölünmedeki olaylarla açıklanması Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Mendel yasalarının mayoz bölünmedeki olaylarla açıklanması
  Mendel, yasalarının mayoz bölünme ile ilgili açıklamaları nelerdir? Mendel, Mayoz bölünme hakkında nasıl yasalar ortaya atmıştır? 2. Asel
  Bayan Üye

  Mendel yasalarının mayoz bölünmedeki olaylarla açıklanması

  Gregor Mendel (1822-1884) Avusturya’nın Brünn (Çekoslavakya’nın
  Brno) şehrinde doğdu. 1867 yılından itibaren çeşitli bezelye (Pisum
  sativum) varyetelerine ait tohumları toplamaya ve onları manastır
  bahçesinde yetiştirerek aralarındaki farkları incelemeye başladı. Farklı
  varyeteler arasında yaptığı çaprazlamalardan elde ettiği sonuçları 1866
  yılında
  “Bitki Melezleri ile Çalışmalar” adı altında yayınladı. Organizmalar arasında
  yapılan döllenme (hayvanlarda çiftleştirme, bitkilerde tozlaştırma)
  çalışmalarına genetikte çaprazlama adı verilir. Genotipleri farklı iki bireyin
  çaprazlanmasına ise melezleme (hibridizasyon) denilir ve bu olay
  sonucunda meydana gelen birey melez (hibrid) olarak adlandırılır).
  Çaprazlama denemeleri için Pisum sativum çok uygun bir materyaldir.
  Hermafrodit olan bu türde, anterler genellikle çiçek tomurcuk halindeyken
  patlar ve çiçek tam açılmadan önce tozlaşma olur. Bu nedenle Mendel’in
  çalışmalarında kullandığı yöntemlerden biri olan kendileşme (bir bireyin
  kendi kendini döllemesine veya kendisiyle aynı genotipte olan bir bireyle
  çaprazlanması) güvenilir şekilde meydana gelir.
  Mendel’in çalıştığı saf soylardaki karakterler;

  1. Tohum biçimi (düzgün veya buruşuk)

  2. Tohum rengi (yeşil veya sarı)

  3. Petal rengi (mor veya beyaz)

  4. Meyva kabuğu biçimi (şişkin veya dar)

  5. Meyva kabuğu rengi (yeşil veya sarı)

  6. Çiçeklenme durumu (aksiyal veya terminal)

  7. Gövde boyu (uzun veya kısa)

  Çaprazlamadaki saf soylara ait bitkiler için ana-baba kuşağı
  (parental generation) anlamında kısaca P, bunların çaprazlam-nmasından

  meydana gelen birinci kuşak için (first filial generation) F1 simgesini
  kullanmıştır.


  Bir Karakterin Döllere Geçiş Özellikleri ve Mendel’in I.
  Yasası

  Mendel ilk çaprazlamalarında sadece tek bir karakter bakımından
  fark gösteren varyeteleri kullandı. Örneğin, sarı ve yeşil tohumlu
  varyeteler arasında karşılıklı (resiprok) çaprazlamalar yaptı. Yani,
  tohumları sarı ve yeşil olan bezelye bitkilerini dişi ve erkek olarak ayrı ayrı
  kullandı. Bu çaprazlamalarda sonucun değişmediğini, hangi varyetenin ana
  veya baba olduğuna bağlı olmaksızın ilk dölün ana ve babadan sadece birine
  (tohumları sarı olana) benzediğini ve dölün tüm bireylerinin bu karakter
  bakımından aynı olduğunu (izotip) gözledi.
  Daha sonra kendileşmeye bıraktığı F1 dölü bitkilerinin dölünde (F2)
  renk açısından tek çeşitliliğin kaybolduğunu ve hem sarı hem de yeşil
  tohumlu bitkilerin bulunduğunu gözledi.

  F2 bireyleri

  ¾ sarı ¼ yeşil

  ¼ saf sarı (homozigot) ¼ saf yeşil (homozigot)

  2/4 saf olmayan sarı (heterozigot)

  Bu sonuçlar Mendel’e ana veya babaya ait olan ve F1 dölünde gizli kalan bir
  karakterin F2 dölünde yeniden belirmesinin bu fenotipe ait yeteneğin F1 de
  taşınmasını gerektirdiğini düşündürmüştür. Mendel F1 de ortaya çıkan karakter
  için dominant gizli kalan için ise resesif terimini kullanmıştır.
  Tek gen çifti bakımından heterozigot olan Aa genotipindeki F1 bireylerinde
  eşey hücreleri oluşurken bu gene ait alleller birbirinden ayrıldığı için iki farklı
  çeşitte eşey hücresi eşit oranda oluşur.
+ Yorum Gönder