+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Arapça tasavvuf kelimesi Konusunu Okuyorsunuz..
  1. Ziyaretçi

    Arapça tasavvuf kelimesi
    Tasavvuf kelimesi bildiğiniz gibi Arapça kökenli bir kelimedir, tasavvuf kelimesinin ne anlama geldiğini biliyor musunuz? tasavvuf nedir?  2. Harbi @ kız
    Bayan Üye

    Tasavvuf (Arapça : تصوّف taṣawwuf, Farsça : تصوف tasavvof) ya da Sufizm veya Sufilik (Arapça : صوفية ṣūfīya, Farsça : صوفیگری sūfīgarī), İslam inancında Allah'a ulaşmanın yollarından biridir. Bir başka tanıma göre, insanın akıl yoluyla erişemediği ilahî hakikatlere ve gayb âlemine ait hakikatlere sezgiyle ulaşma yoludur.
+ Yorum Gönder